Непрекъсната терапия

Автор: C.D. Mazoff, PhD
Дата: декември 2008 г.
 
Непрекъсването на терапията е едно от най-важните предпоставки за успешно лечение на хепатит С. Докато има добре установени правила за лечението на някои заболявания като СПИН и хипертензия (високо кръвно налягане), нещата не са толкова ясни при лечението на хепатит С.
 
Основното правило, което пациентите трябва да запомнят, е:
Стремете се да взимате 100% от лекарствата, в 100% процента от времето, доколкото това е възможно – особено през първите 12 седмици.
 
За момента вирусът на хепатит С (HCV) не проявява резистентност към пегилирания интерферон и рибавирина[1], така че непрекъснатата терапия има отношение единствено към изхода от лечението. Проблемът за непрекъснатата терапия обаче ще има все по-голямо значение в бъдеще,  с разработването на директни антивирусни лекарства, като протеазни инхибитори[2] и полимеразни инхибитори[3], които могат да накарат вируса да мутира и да стане резистентен.
Важно е да се приеме възможно най-голямо количество от предписаното лекарство, но това може да е трудно предвид умерените до тежки физически и психически странични ефекти на лечението. Има няколко фактора, подсказващи възможната реакция на лечението, които са ясно изразени. В този текст ще обсъдим важността на сериозното отношение към терапията и известните начини за постигане на успешно лечение. Не бива да се забравя, че не винаги лечението приключва успешно, дори при 100% непрекъсната терапия.
 
Вяра в лечението
Това е един от най-важните фактори за успешно лечение. Ако пациентът вярва в успешния изход от лечението, вероятността да спазва необходимите действия е по-голяма.
Изграждане на връзка с медицинските работници
Друг важен момент е изграждането на здрави и открити отношения с медицинския персонал. Връзка, която не е основана на личностни преценки, предоставяща нужната информация. Медицинските работници трябва да насърчават членството в терапевтични групи и постоянно да наблюдават психологическото състояние на пациента, както и да работят за предотвратяване на появата на странични ефекти. Важни са положителните отношения с целия екип, не само с лекуващия лекар. При съвременното здравеопазване средният медицински персонал може да има по-важна роля за лечението ви от лекаря.
 
Адаптиране на терапевтичния режим
Важно е терапевтичният режим да бъде съгласуван с навиците и графика на пациента. Лечението трябва да бъде незабележима част от живота на пациента, а не изцяло да го обсеби. При възможност пациентите трябва да бъдат насърчавани да работят по време на лечението, тъй като работата спомага за отвличане на вниманието от страничните ефекти и увеличаване на шанса за продължителна терапия. Един конкретен подход е избирането на деня за инжектиране на интерферона според страничните ефекти. Например, пациент, работещ от понеделник до петък, ще има възможност за почивка при настъпване на страничните ефекти, ако инжектирането стане в петък вечер. Друг подход е употребата на календари, подсещащи за редовното приемане на таблетките рибавирин.
 
Опитът на лекаря
Друг ключов елемент е облекчаването на страничните ефекти, преди да станат сериозни до степен да се наложи намаляване на дозата или дори прекратяване на лечението. Има няколко фактора, увеличаващи вероятността страничните ефекти да бъдат овладяни, главните от които са опитът на лекуващия екип и добросъвестното съобщаване за възможни странични ефекти от страна на пациента. Важно е да не се прибягва до самолечение – окончателното решение за лечението на страничните ефекти винаги трябва да бъде предоставено на лекаря.
 
Помощ от фармацевта
Фармацевтичните компании са друг ценен помощник. Roche, Schering и Three Rivers предлагат помощ чрез Интернет сайтовете си и безплатни телефони[4]. Сайтовете на фирмите-производителки могат да ви помогнат по много начини, например – чрез напомнящи съобщения по електронната поща за взимането на лекарствата и посещенията за контролен преглед. Фармацевтичните фирми също имат медицински персонал, предлагащ консултации. Могат дори да ви помогнат с проблеми като осигуровките и/или възстановяването на сумите.
 
Спазване на контролните прегледи
От изключителна важност са редовните контролни прегледи и кръвни изследвания, които ще помогнат на лекуващия екип да предвиди евентуални проблеми.
 
Социална подкрепа
Понякога продължителната терапия изисква използването на всички налични ресурси. Това включва подкрепа от семейството, приятелите и работодателя. Силно препоръчително е присъединяването към терапевтична група преди започването на лечението. Подобни групи са ценен начин за справяне с емоционалните проблеми, възникващи по време на терапията. В тях има членове, преминали терапията, които могат да ви дадат съвети как да се грижите за здравето си и да се справяте със страничните ефекти.
 
Прости съвети
  • Бъдете физически и емоционално подготвени за лечението. Така ще можете да обърнете на терапията цялото необходимо внимание.
  • Преди започване на лечението обсъдете с лекуващия си лекар възможните странични ефекти и начините за справяне с тях.
  • Опитайте се да предвидите възможните проблеми по време на лечението, които биха могли да попречат на редовния прием на лекарствата. Например, ако ще пътувате, уверете се, че имате необходимите средства за охлаждането на интерферона и копие от рецептите.
  • Използвайте седмична кутийка за лекарства за да не забравите за рибавирина. Намират се в повечето аптеки. Подходящ календар ще ви помогне да следите поставянето на интерферона.
  • Записвайте появилите се странични ефекти и носете този дневник при контролните прегледи. Постоянните или притеснителни странични ефекти трябва да бъдат съобщавани колкото може по-скоро. Повечето от тях могат да бъдат премахнати, ако се вземат мерки преди задълбочаването им.
  • Обърнете се за помощ към семейството и приятелите си. Не е нужно да бъдете сами.
  • Пийте много вода и негазирани течности без кофеин. Ако не ви харесва вкусът на чистата вода, добавете малко лимон или портокал.
  • Хранете се здравословно и балансирано. Стремете се да поддържате нормално тегло.
  • Ако е възможно, ежедневно правете леки физически тренировки.
 
Най-ценният ресурс
Пациентът с хепатит С има на разположение най-ценният ресурс – самия себе си. Активността от страна на пациента при справянето със заболяването и страничните ефекти от терапията е най-важният фактор за успешно лечение. Това се постига използвайки всички налични средства – терапевтични групи, подкрепа от семейството, помощ от страна на медицинския персонал и т.н.
 
Гореописаните стратегии дават на пациентите по-добър шанс за успешно лечение. За съжаление има много други фактори, определящи изхода – вида на лечението, генотипа на вируса, количеството му, възрастта и расата. Макар 100% спазване на приема на лекарства да е препоръчително, не бива да се обвинявате ако пропуснете някой прием. Всички сме хора и съвършенството е идеал, не реалност.
 

ИзточникAdherence to HCV Therapy

 

Може да коментирате темата тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2005.0.

 

[1] Оригиналният текст е сбъркан – лекарствата не проявяват резистентност към вируса (бел. пр.)
[2] Инхибитор – вещество, възпрепятстващо усвояването от организма на друго вещество. (бел. пр.)
[3] Ензими, участващи в образуването на ДНК (бел. пр.)
[4] В България за момента няма безплатен телефон за консултации (бел.пр.)