Предсказващи фактори за отговора на лечението на хепатит C

Автори: Alan Franciscus
Дата: декември 2008 г.
 
Знае се, че има много фактори, които могат да повлияят върху успешния изход от лечението. Когато хората се опитват да вземат решение дали да се лекуват, или не, е важно да се вземат впредвид всички тези предсказващи фактори за изхода от лечението. Все пак, също е важно да се запомни, че предикторите, които са изброени по-долу целят да помогнат на всеки при взимането на решение, но те никога не трябва да бъдат използвани като доводи, целящи да обезкуражат или да откажат от лечение даден човек. Също и, това че някой не попада в тези категории, това не означава той или тя няма да успее да се излекува. Много хора, които са постигнали успешен изход от лечението, не попадат в нито една от тези категории.
 
Има също и други причини, поради които човек може да реши да се лекува, освен желанието да унищожи вируса на хепатит C. Има нарастващо количество от доказателства, които показват, че лечението може да помогне да се намали чернодробното възпаление, може да обърне чернодробното увреждане, и да забави прогресирането на болестта. Всички тези фактори са важни причини да се опитате да започнете лечение на HCV.
 
Друга важна стъпка, когато решавате дали да започнете лечение, е да разгледате данните за отговора на лечението при двата вида комбинирано лечение с пегилиран интерферон и рибавирин, и да си партнирате с медицинско лице, за да направите най-добрия избор за лечение. Част от този процес е анализирането на данните, базирани на генотипа и вирусното натоварване.
 
Генотип
Генотипът е най-важният предсказващ фактор за успешно лечение, като също определя дозата на рибавирина и продължителността на лечението. Хората с генотип 1 имат около 50% шанс за успешно лечение (периода на лечение обикновено е 48 седмици), а хората с генотип 2 или 3 (периода на лечение обикновено е 24 седмици) имат 70-90% шанс за успешно лечение, което се дефинира като елиминиране на HCV РНК. В допълнение, на хората с генотипи 2 или 3 се предписват по-ниски дози рибавирин, в сравнение с хората с генотип 1.
 
HCV РНК или Вирусен Товар
Вирусното натоварване е важен определящ фактор на отговора на лечението. Колкото по-нисък е HCV РНК (вирусния товар), толкова по-големи шансове има за изчистване на вируса на хепатит C.
 
Нисък вирусен товар: < 800 000 IU/mL
Висок вирусен товар: > 800 000 IU/mL
 
Някои скорошни изследвания предполагат, че границата между високия и ниския вирусен товар е сложена прекалено високо. Тези изследвания са показали, че хората с вирусен товар, по-малък от 400 000 IU/mL отговарят по-добре на сегашните лекарства за лечение на хепатит C, в сравнение с тези, които имат вирусен товар, по-голям от 400 000 IU/mL. Нужни са повече изследвания, които да потвърдят тези наблюдения.
 
Възраст 
Възрастта е допълнителен фактор по отношение на изхода от лечението. Обикновено, хората на възраст под 40 години отговарят по-добре на сегашните медикаменти за лечение на HCV, в сравнение с хората, които са на възраст над 40 години. Това е така, поради няколко причини – имунната система на човек, който е млад, е по-запазена и по-добре успява да помогне в битката с HCV. Също, колкото по-дълго един човек има хепатит C, толкова повече вируса може да се репликира и евентуално да причини увреждане на черния дроб, и двете от които са негативни предсказващи фактори за отговора от лечението. Точно заради това някои лекари смятат, че пациентите трябва да бъдат лекувани възможно най-рано – преди да се появи каквото и да е увреждане на черния дроб.
 
Пол
Като цяло, жените изглежда, че отговарят по-добре на лечението със сегашните достъпни лекарства за лечение на хепатит C (пегилиран интерферон плюс рибавирин), в сравнение с мъжете. Причината за това не е установена, но някои експерти вярват, че жените (особено жените в предменопаузата) могат да се преборят успешно с вируса заради положителния ефект на естрогена.
 
Тежест на заболяването
Колкото повече е увреден черния дроб, толкова по-малка е вероятността даден човек да отговори на лечението на HCV.
 
Раса
По принцип, азиатците отговарят най-добре на лечението със сегашните медикаменти за лечение на хепатит C, следвани от европейците и афро-американците. Причината за по-слабия отговор на лечението на афро-американците е неясна, но проучвания са извели влияещи фактори, като спазване на препоръките при лечение (adherence), и/или социално-икономически проблеми. В момента текат научни изследвания, които ще се опитат да дадат отговор за причината за по-слабия отговор на лечението при афро-американците.
 
Метаболитни разстройства
Има няколко състояния, които намаляват шансовете за успешно лечение, като инсулинова резистентност, пълнота, метаболичен синдром, и стеатоза:
  • Инсулиновата резистентност (insulinresistance) възниква, когато панкреаса произвежда и освобождава инсулин след хранене, като по този начин клетките могат да абсорбират и преобразуват глюкозата (въглехидрати/захар) в енергия. При един човек с инсулинова резистентност, нормалните нива на инсулин не задействат абсробирането на глюкозата от клетките, което води до натрупване на глюкоза в кръвния поток. Положението се усложнява още повече, когато панкреаса произвежда и освобождава още инсулин, опитвайки се да отговори на увеличените нива на глюкозата в кръвта.
  • Пълнотата (obesity) се определя според конкретни методи за измерване, като индекса на телесна маса (body mass index - BMI), обиколката на талията, и измерването на реалните телесни мазнини. Проучвания са установили, че хората, които са пълни не отговарят добре на лечението на HCV със сегашните лекарства, в сравнение с тези, които имат нормално тегло.
  • Метаболитен синдром (metabolicsyndrome) е група от състояния или рискови фактори (високо кръвно налягане, пълнота, повишени триглицериди, намален HDL холестерол – „добър” холестерол), които увеличават шансовете за развитие на сърдечно заболяване, сърдечен удар, и диабет. Някои проучвания са открили, че хората с HCV и метаболитен синдром не отговарят добре на лечението на HCV със сегашните медикаменти (пегилиран интерферон плюс рибавирин).
  • Стеатоза (steatosis) се дефинира като мазен черен дроб, или като мазнина, която се инфилтрира в черния дроб. Стеатозата може да ускори прогресирането на болестта и да намали вероятността от положителен отговор на лечението на HCV. За момента не съществуват лекарства, които да лекуват стеатозата, но някои добри стратегии за намаляване или за контролиране на стеатозата, са воденето на здравословен начин на живот, като се приемат полезни и здравословни храни, както и балансирането на количеството приета храна с редовни физически упражнения. Алкохолът също може да допринесе за стеатозата.

Предсказващи фактори по време на лечението

Спазване на препоръките и изискванията за провеждане на лечението

Не е изненадващо, че приемането на всички предписани лекарства е фактор, предсказващ отговора от лечението. Открито е, че спазването на препоръките и предписанията по отношение на приема на дозите рибавирин през първите 12 седмици от лечението, е особено важно за постигането на траен вирусологичен отговор (SVR). Все пак, понякога е трудно човек да се опитва да не забрави, че трябва да си вземе лекарствата през цялото време, а понякога се налага и намаляването на дозите по време на самото лечение. Ето защо е важно да се управляват всички странични ефекти възможно най-скоро след като са се появили, и преди те да са станали толкова тежки, че да се наложи намаляването на дозата на лекарството или дори спиране на лечението.

Бърз и Ранен Вирусологичен Отговор

Научни изследвания са установили, че бързия вирусологичен отговор (rapid virological response - RVR) и ранния вирусологичен отговор (early virological response - EVR) са други важни предсказващи фактори за успешното лечение. Приема се, че има RVR, когато вируса е неоткриваем на 4-тата седмица след започване на лечението. Приема се, че има EVR, когато има двоен логаритмичен спад (2 log drop) на вирусния товар (пример: спад от 1 000 000 IU/mL на 10 000 IU/mL) на 12-тата седмица след започване на лечението. Пълен ранен вирусологичен отговор (complete EVR) се получава, когато има неоткриваеми нива на HCV RNA (вирусен товар) на 12-тата седмица след започване на лечението, което води до по-добри шансове за постигане на траен вирусологичен отговор.

Алкохол

Хората, които пият алкохол, докато са на HCV лечение, имат по-малки шансове за успешно лечение.

Предсказвашите фактори за отговора на лечение, които бяха изброени по-горе могат в голяма степен да повлияят на прогресирането на чернодробно заболяване като цяло. Някои от тези предиктори, като генотипа, вирусния товар, възрастта, расата, пола, и тежестта на чернодробното заболяване не могат да бъдат променени. Други фактори обаче са свързани с промени в начина на живот. Започването и воденето на здравословен начин на живот, което включва диета и програма за физически упражнения, може да бъде много трудна задача и голямо предизвикателство. Всеки с HCV трябва да работи много близо със своя лекар, за проектира и създаде хранителна и физическа програма, която да е съобразена с неговите или нейните нужди.


Източник: Predictors of HCV Treatment Response

 

Може да коментирате темата тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2012.0.