Превенция на НСV

Автор: Alan Franciscus
Дата: 2009 г.
 
Хепатит С (НСV) се разпространява чрез пряк контакт на кръв с кръв. За да предотвратите предаването на хепатит С на друго лице, трябва да сте уверени, че кръвта Ви не влиза в контакт с кръвта на друго лице.
 
Полезни съвети за превенция:
 
·        Не използвайте едновременно с други лица игли или вещи (автоклави, памук, връзки, вода), използвани за инжектиране на лекарства, хормони, стероиди или витамини. Мийте ръцете си преди инжектиране.
 
·        Не използвайте заедно с други лица такива вещи за лична употреба като самобръсначки, четки за зъби, нокторезачки или обеци, които се промушват в ушите. Такива лични вещи дръжте затворени и отделно от хората, с които живеете.
 
·        Трябва да сте сигурни, че инструментите за татуиране и пиърсинг са стерилни. При татуиране - за всяко лице да се ползва нова игла и мастилница. При пиърсинг - убедете се, че ще се ползва нова игла и че се разопакова пред Вас.
 
·        Покривайте всички рани или срязвания.
 
·        Предаването по полов път се среща рядко, но употребата на презервативи или други предпазни средства още повече намалява риска.
 
·        Майката може да предаде хепатит С на бебето по време на бременността си или при раждане, но това не се случва много често.
 
·        Не използвайте едни и същи сламки или тръбички за смъркане на кокаин.
 
·        Убедете се, че в здравното заведение се спазват стандартните мерки за безопасност.
 
Източник: HCV Prevention:
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C