Прогресия на заболяването: Остър хепатит C

Автор:  Alan Franciscus
Дата: май 2009 г. 
Според CDC (Centers for Disease Control and Prevention) годишно в САЩ възникват приблизително 17 000 остри инфекции на хепатит С. Няма много информация за протичането на острия хепатит С и каквото знаем за него, е главно от експериментални изследвания върху шимпанзета, заразени с хепатит С, и от малобройни изследвания на хора, заразени при кръвопреливане илипри инциденти с игла.
 
Хората, изложени на вируса на хепатит С обикновено развиват откриваеми HCV антитела в рамките на една до две седмици след заразяването. През  първите две седмици от острата фаза, HCV RNA (вирусния товар) бързо нараства (от 5 до 10 милиона IU/ml [международни единици], точно преди нивата на АЛАТ да започнат да се покачват и се появят симптомите. Нивата на АЛАТ ще започнат да нарасват до стойности над 1 000IU/ml, показвайки чернодробно възпаление. Ако изобщо се появят симптоми, те ще продължат от 3 до 12 седмици след заразяването.
 
Само около една трета от инфектираните с хепатит С  хора развиват симптоми. Това може да включва грипоподобни симптоми, жълтеница, треска, гадене, повръщане. Интересното е, че хората които развиват симптоми  имат по-голяма вероятност спонтанно да изчистят вируса (естествено изчистване  на вируса на хепатит С) от телата си. Причината, поради която някои хора спонтанно изчистват HCV не е напълно изяснена, но някои проучвания показват, че широко базирана имунна реакция чрез CD4 и CD8 Т-клетки срещу вируса не хепатит C, помага за елиминирането му.
 
Има също някои доказателства, че други фактори влияят на спонтанното изчистване, като:
 
Пол:  Жените като че ли са по-склонни да се справят с острата инфекция от мъжете. Един анализ, който прави проучване върху съществуващи изследвания (мета–анализ) на хора с остра инфекция на хепатит С е открил, че 40% от жените и 19% от мъжете са изчистили вируса по естествен начин.
 
Имунно състояние: Хроничните инфекции са повече при хора с ХИВ.
 
Раса: Според изследването NHANESIII, само 14% от черните мъже са в състояние да изчистят спонтанно вируса, в сравнение с 32% от белите.
 
Възраст в момента на заразяването: До 45%  от децата, родени от заразени с хепатит С майки  ще изчистят спонтанно HCV.  Някои проучвания са показали, че 70% от хората на възраст под 20 години са изчистили вируса, за разлика от само 24% от тези на 20 и повече години.
Острият Хепатит С рядко има фатални последици, освен ако няма друго чернодробно заболяване в момента на заразяването.
 
Хроничен хепатит С
Ако теста за вируса на хепатит С на даден човек е позитивен 6 месеца след заразяването, то той се нарича хроничен хепатит С.
 
Лечение
Лечението на острият хепатит C е в процес на проучване. В някои изследвания, при лечение със стандартен интерферон, се постига траен вирусологичен отговор в 95-98% от случаите. Изненадващо, данните от монотерапия с пегилиран интерферон са показали по- нисък процент на излекуване, но те вероятно са повлияни от високата степен на отпадналите от лечението, както и ниския процент на спазилите изискването за постоянен прием на медикаментите, от участниците в изследването. Също е установено, че  въвеждането на висока доза стандартен интерферон увеличава шансовете за постигане на SVR при хора с остър хепатит. Проучванията не са показали,  че добавянето на рибавирин към интерферона увеличава процента на отговорилите на лечението.
 
Тъй като някои хора могат да изчистят вируса спонтанно, в момента текат проучвания, които да установят какво е оптималното време за започване на HCV терапията и кои фактори биха увеличили вероятноста за успешното лечение на острия хепатит С.  
 
Може да коментирате статията тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2155.0 
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C