Ръководство за хепатит С: Да се подготвим за лечение

Автор: LucindaK. Porter, Alan Franciscus
Дата: юли 2008 г.
 
ПРЕДГОВОР
 
Да живееш с инфекцията с вируса на хепатит С (НСV) е като своеобразно пътешествие. Това не е пътуване по права линия, а по-скоро една експедиция със своите спирки и завои по пътя. Лечението на НСV е една такава спирка. Не всеки желае да се подложи на лечение. Обаче онези, които се захванат с това, обикновено се оказват ангажирани и в един процес на собственото си преоткриване. Някои откриват в себе си неподозирани до тогава сили и се чувстват обогатени от процеса на лечение.
 
Ако нямате представа какво да очаквате, НСV терапията може да Ви изглежда като една стряскаща перспектива. Още по-страховито става ако започнете да размишлявате по темата като четете дългия списък с потенциални странични ефекти. И въпреки това много хора са преминали през терапията, някои по два и повече пъти.
 
Проектът за подкрепа при хепатит С (HCV Support Project) работи вече повече от десет години с пациенти с НСV. Забелязали сме, че обикновено очакването на терапията е един твърде притеснителен етап от процеса. Чак след събитието пациентите разказват, че въображението им е рисувало много по-страшна картина отколкото самото лечение е било в действителност. Много рядко може да се чуе и обратното - че лечението е било по-тежко от очакваното, въпреки че има и такива случаи.
 
Това, разбира се, не означава, че НСV терапията е лека. Някои хора съобщават, че при тях лечението е преминало леко, но за повечето хора терапията е едно истинско предизвикателство. Повечето пациенти, които се захващат с НСV терапия, я завършват. Броят на отказалите се поради странични ефекти е около 10% до 14%.
 
За пациентите, които успяват да изкарат целия курс на терапия с максималната назначена доза, има най-голяма вероятност за пресекат финала вече без вируса. Това означава, че шансът Ви да елиминирате НСV е пряко свързан със способността Ви да понесете терапията.
 
Целта на настоящето ръководство е да Ви даде средства/инструменти, които да Ви помогнат да се подготвите за НСV терапията. Тези средства могат да Ви помогнат да преодолеете неравностите по пътя. Може и да не се нуждаете от някои от тях. Не всеки ден пукаме гума, но повечето от нас си носят резервна такава. Надяваме се тук предложените Ви средства да служат като наличието на крик и резервна гума - инструменти, от които може и да не се появи нужда, но Ви дават спокойствие. 
 
Lucinda K. Porter, рег. мед. сестра
сътрудник, Hepatitis C Support Project и HCV Advocate
 
Alan Franciscus, Изпълнителен директор на Hepatitis C Support Project
и главен редактор на HCV Advocate
1. Подкрепа и ресурсиГрупи за подкрепа
 
Първата стъпка е да намерите подкрепа. Подкрепата от семейството, приятели и други хора, които имат значение за Вас, може да изиграе важна роля по това време. Ясната комуникация с близките хора е важна. Добрата комуникация преди да започнете лечението, ще се отплати по време на терапията.
 
Групите за НСV подкрепа са идеалното място, където можете да намерите информация и поддръжка. И макар четенето на материали относно лечението да е от полза, то няма по-добър начин да научите за него, от това да се срещнете с хора, които в момента са на лечение, или вече са завършили лечението. Пациентите са експерти по НСV. Групите за подкрепа са добро място, където може да научите полезни съвети как да преживеете терапията. С течение на времето и Вие ще станете експерт и ще можете да давате полезни съвети на другите.
 
Подготовката за НСV лечение включва идентифициране и събиране на източници. Започнете с личния си лекар. Попитайте доктора, сестрата или друг доставчик на медицински услуги дали имат литература или други ресурси, които да са Ви в помощ по време на лечението.
 
Проверете дали Вашият лекар не предлага ресурси. Някои медицински групи и организации за поддържане на здравето (HMO) имат библиотеки и интернет ресурси. Kaiser Permanente разполагат с отлични книги и източници за своите клиенти. Някои болници поддържат общински библиотеки. Във вашата обществена библиотека може да има медицински книги и справочни материали.
 
Общината също може да осигурява ресурси. Някои райони имат групи за подкрепа, които са отворени за всеки един с хронично заболяване. Потърсете сведения за тях в местния вестник или библиотека. Някои градове и окръзи предлагат указатели за общинските източници.
 
Съществуват и комерсиални източници. Повечето фармацевтични компании предлагат подкрепа и информация за клиентите. И аптеката Ви може да осигурява услуги за клиентите си. Работодателите и застрахователните компании често предлагат услуги, свързани със здравето.
 
Забележка: някои общини имат групи за подкрепа на семействата и приятелите на пациенти с НСV. Ако в района Ви има така, то накарайте близките си да я посещават.
 
2. Финансова подготовка
 
Независимо дали сте клиент на местната аптека, застрахователна компания или лекуващ лекар, имайте готовност да предоставите следната информация:
 
·        Име на пациента
·        Адрес на пациента
·        Телефонен номер на пациента
·        Дата на раждане на пациента
·        Идентификационен номер като социално осигуряване, банкова сметка или членски номер.
 
Забележка: винаги, когато посещавате застрахователната компания или медицинския кабинет, си записвайте датите, имената и въпросите, които сте обсъждали. Ако имате архив с имейли - съхранявайте ги.
 
Застраховка/осигуровка
 
Забележка: Информацията в тази секция се отнася главно до САЩ.
Преди започване на НСV терапията убедете се, че имате право на частично платени лекарства по рецепта. Ако нямате такова право, то проверете колко ще трябва да платите за НСV лекарствата. Лекарствата за един 48-седмичен курс на лечение струват поне 25,000$ (б. прев. - цена в САЩ). Тук не се включват разходите за посещения при лекар, лабораторни тестове или лекарства за лекуване на страничните ефекти. Ако нямате право на платени лекарства по рецепта, а нямате възможност да си платите за лекарствата, то можете да кандидатствате за отпускане на помощи за пациент.
 
Даже и да имате право на платени лекарства, проверете какви ще бъдат разходите, които трябва да заплатите от джоба си. Някои застрахователни планове разделят оралните медикаменти от медикаментите под форма на инжекция. Рибавиринът може да попада сред частично платените лекарства и Вие ще трябва само да направите стандартното доплащане. Тъй като пегинтерферонът се поставя чрез инжекция, то застраховката Ви може да го заплаща според медицинската част на застрахователния Ви план. За някои това е добра новина; за други - не. Например 30% доплащане означава да отделяте над 300 долара месечно само за пегилиран интерферон.
 
Преди да започнете лечението, постарайте се да получите отговор на следните въпроси:
 
·        Имате ли покритие за частично платени лекарства?
·        Ако имате такова, то какво ще плащате лично вие?
·      Има ли причина да смятате, че медицинската Ви застраховка ще спре по време на лечението, поради, например, предстоящи съкращения?
·        Ако нямате право на частично платени лекарства, то колко ще струва НСV терапията?
·        Колко често ще трябва да си правите лабораторни изследвания и какво ще е доплащането?
·        Колко често ще трябва да посещавате личния си лекар и колко ще е доплащането?
·        Със или без застраховка /осигуровка/ можете ли да си позволите разходите, свързани с НСV лечение?
 
Работно мястоРаботно място
 
Широко разпространен мит е, че пациентите не могат да работят по време на НСV терапия. Това просто не е вярно; много хора съобщават, че вършенето на някаква работа всъщност им е помагало по време на лечението. И макар, че някои пациенти не са в състояние да работят, повечето продължават да работят по време на цялото лечение или на част от него. Терапията, обаче, може да има огромно влияние върху въпроси, свързани с работното място, и е добре те да бъдат разгледани преди да са се случили.
Обикновено лечението се понася по-лесно в началото. Ето защо предварителното планиране на отпуски няма смисъл, докато не лечението не навлезе в по-късен етап. Някои хора правят грешката да си вземат отпуск още през първата или втора седмица от лечението, само за да установят, че се чувстват добре. Ако използват отпуск по болест когато нямат нужда от него, ще им остане малко отпуск за по-късно, когато е по-вероятно да имат нужда от него.
 
Страхът от най-лошото е широко разпространено явление и повечето от нас се страхуват, че ще станат неработоспособни веднага след първата инжекция. Единствено опитът дава успокоение, а докато той не се случи е трудно да се правят планове за отпуск. Един начин да заобиколите този проблем е да планирате първата инжекция през ваканция или дълъг уикенд.
 
Разкриването на истината на работното място е деликатен въпрос. Номерът е да знаеш отговорите на следните въпроси: дали да кажеш, кога да кажеш и как да кажеш. Тези отговори са различни, няма един единствен общ отговор за отделните случаи. Ако работите в сплотена среда, в която имате подкрепа, то може би ще чувствате, че няма какво да загубите, ако разкажете по-рано. И обратно, ако работите на място, пълно с агресивност и недружелюбност, то може да чувствате, че разкриването ще Ви изложи на риск. Може работата Ви да е физически и умствено лека. Но може и да е изтощителна и опасна.
 
Отпуск по болест и неработоспособност
 
Всеки трябва да е запознат с подробности за медицинските плащания, на които има право. Ето някои въпроси, които трябва да зададете:
 
·        Каква е политиката на работодателя Ви по отношение отпуска по болест?
·        Отпускът Ви по болест платен ли е или не?
·        Ако имате натрупан отпуск по болест в какъв размер е той?
·        Позволено ли Ви е да ползвате ваканция или лично време като отпуск по болест? Ако отговорът е да, то какви са правилата за това?
·        Ще имате ли трудности да си вземете почивка за медицински и лабораторни посещения?
·        Ако трябва да вземете отпуск по медицински причини, то каква е политиката на работодателя Ви в това отношение?
·        Какви са условията за краткосрочна и дългосрочна неработоспособност?
·        Имате ли право на почивка по силата на Закона за отпуск по семейни и медицински причини (FMLA)?
·        Предлага ли Вашият щат или профсъюз по-добри условия от FMLA?
·        Ако вземете отпуск по медицински причини, то кой отговаря за заплащането на медицинската Ви застраховка/осигуровка?
·        Кой плаща за останалите видове застраховки като живот или нетрудоспособност?
·        Какви са процедурите за връщане на работа?
·        Почивката, която вземате, ще създаде ли финансови затруднения?
·        Работата ще доведе ли до здравни затруднения?
 
Много пациенти намират терапията нелесна, но поносима. Имали са и добри, и тежки дни. Най-добре е да се уговори някакво компромисно решение, свързано с работното място. Може да не е необходимо да правите каквито и да е промени, но мислейки върху тях преди лечението, това ще Ви помогне да осъзнаете, че работата не винаги е дилема от вида “всичко или нищо”.
 
Ето и примери за това:
·        Намалено работно време, например четиридневна работна седмица. Може да предпочете да вземете петък като почивен ден и да планирате седмичното инжектиране на лекарството за четвъртък вечерта.
·        Нагласете работното си време така, че да съвпада с часовете, когато се чувствате най-добре.Ако например сутрин се чувствате добре, може да предпочетете да работите от 6 до 14.00 часа, вместо от 9 до 17.00.
·        Телекомуникиране. Някои пациенти могат да работят и от вкъщи.
·        Поискайте промяна в отговорността. Може да имате проект, който изисква твърде много от Вас и работата Ви ще стане по-лесна, ако нямате тази отговорност.
·        Правете почивки. Може да дремнете евентуално в салона за служители или в колата си.
 
Кога трябва да поискате признаване на пълна или частична неработоспособност? Това трябва да решите Вие и лекарят Ви. Добрата комуникация между Вас и лицата, осигуряващи Ви медицински услуги, са важни, тъй като те са съставна част от това решение. Някои пациенти казват, че лечението е било лесно, защото са работили. Други твърдят обратното. Обмислете това решение. Не взимайте прибързано решение на база няколко тежки дни. Те може и да преминат, но ако това не се случи - разговаряйте по въпроса с хора, на които се доверявате и тогава решавайте дали си струва да кандидатствате за признаване на неработоспособност.
 
Забележка: за по-обстойни пояснения по въпроса Jacques Chamber, експерт по животозастраховане (CLU), е написал редица материали по въпросите на неработоспособността, застраховките, надбавките и други въпроси, свързани с работното място. Неговите статии са на адрес www.hcvadvocate.org. Просто кликнете върху бутона “BENEFITS column” в дясната страна на началната страница.
 
3. Медицински приготовления
 
Преди да започнете терапията Вашият лекар може да назначи лабораторни изследвания. Ако сте правили такива, но отдавна, то някои от изследванията може да повтарят предишни такива. Ето някои обичайни и важни лабораторни изследвания, които се правят преди началото на лечението:
 
-         Тест за бременност - лекарят трябва да се убеди, че не сте бременна непосредствено преди началото на терапията. Това означава извършване на тест за бременност. Това е валидно и в случай, че сте партньорка на мъж, който планира да се подложи на НСV терапия.Лабораторни изследвания
-         Вирусен товар - той може да бъде използван за решаване кой пегилиран интерферон да се използва и за преценка на вероятността за благоприятен отговор. Вирусният товар ще потвърди също, че имате хронична НСV инфекция. За съжаление има пациенти, лекувани само въз основа на положителен тест за НСV антитела. Приблизително 20% от лицата, които са били заразени с НСV, са носители на НСV антитела, но са НСV-негативни. Освен това, трябва да се изключи и вероятността да имате остра (акутна) инфекция (появила се през последните 6 месеца). Острите инфекции се третират по-различно от хроничните (инфекции с продължителност над 6 месеца).
-         Генотип - субтипа на НСV определя продължителността и дозата на терапията ви. Тестът може да помогне да се определи вероятността за благоприятен отговор.
-         Изходни диагностични тестове - могат да се ползват за определяне кое лекарство да се използва и за преценка на вероятността за благоприятен отговор. Обичайните тестове включват пълна кръвна картина (Complete Blood Count), liver panel /чернодробен панел/ (тестове за функционирането на черния дроб) и тестове за изключване наличието на други заболявания като диабет, тироидни (свързани с щитовидната жлеза) и автоимунни състояния. Мъжете над 40, жените над 50 и всеки с история или рискови фактори за сърдечна болест се нуждае от оценка на сърдечната дейност преди НСV терапия.
-         Резултати от чернодробна биопсия - може да имате, но може и да нямате тази информация. Някои лекари извършват рутинно чернодробна биопсия, докато други правят биопсия само на определени пациенти. Резултатите от чернодробната биопсия могат да се ползват за решаване какъв пегилиран интерферон да се използва и за преценка на вероятността за благоприятен отговор.
-         Очен преглед - въпреки че рискът за сериозни очни проблеми е малък, препоръчва се преди терапията да се направи първичен очен преглед.
-         Медицински и дентални процедури. Ако планирате да се подложите на някакви медицински или зъбни процедури, добре е да направите това преди започването на лечението. Можете да ги направите и по време на терапията, но времето за оздравяване може да се окаже по-кратко преди започването на терапията.  Преди лечението си направете преглед и почистване на зъбите.
-         Имунизации. Пациентите, подложени на НСV терапия, могат да бъдат имунизирани по време на лечението. Времето е подходящо да се убедите, че всичките Ви имунизации са осъвременени. Не отлагайте тази задача, тъй като имунизацията е най-добрата защита срещу някои заболявания.
-         Говорете с лекаря си за употребата на антидепресанти по време на лечението. Някои лекари започват с употребата на антидепресанти около един месец преди началото на терапията. Други препоръчват да се изчака и да се види дали са необходими антидепресанти. Антидепресантите могат да помогнат за облекчаване на редица странични ефекти от терапията като умора, безпокойство, безсъние и депресия. Уведомете лекаря си, ако вземате антидепресанти или имате история на депресия. Той може да Ви назначи първична психиатрична консултация преди терапията.
-         Запишете си час и за последващ (контролен) преглед при Вашия лекар. Информирайте се кога трябва да направите контролни лабораторни изследвания.
-         Информирайте се как можете да се свържете с лекаря си вечер, през почивни и празнични дни. Разберете дали той има ли заместник, когато не е на работа? Ако има - кой е той?
 
4. Подготовка за медикаментите
 
Медикаментите за НСV не са като обикновените лекарства. Ето някои важни данни:
 
1.      Пегинтерферонът се прилага чрез самоинжектиране. ИнжектиранеУстановете кой ще Ви обучи да извършвате тази манипулация.
2.      Пегинтерферонът се съхранява охладен, така че трябва да имате достъп до хладилник.
3.      Установете дали трябва да започнете приема на рибавирин (Copegus, Rebetol, Ribasphere) още в деня на първата инжекция или на следващата сутрин.
4.      Освен ако лекарят Ви не настоява първата инжекция да бъде поставена в кабинета, то планирайте да започнете терапията с вечерна инжекция. Някои хора избират петък вечер за първа инжекция като по този начин имат на разположение уикенда в случай на проява на неприятни странични ефекти. Не при всеки човек се наблюдават странични ефекти след първата инжекция.
5.      Ако живеете далече от аптеката, носете със себе си хладилна кутия и лед, когато изпълнявате рецептата си. Ако аптеката е сравнително близо, то тогава не е необходимо да правите това. Но никога не оставяйте лекарството на слънце или в горещия автомобил.
6.      Всяка фармацевтична компания предлага начален комплект (starter kit). Тези комплекти съдържат полезна информация и средства като видео, термосна кутия, панели за лед и контейнери за хапчета. Поинтересувайте се как можете да се снабдите с такъв комплект.
7.      Ако пътувате, попитайте лекаря си или фармацевта как да транспортирате безопасно иглите и охладеното лекарство. Носете копие от рецептата.
8.      Обикновено получаването на лекарството не става като отидете директно в аптеката, без да предупредите. Някои аптеки искат поне 24 часа предварителна заявка, за да изпълнят НСV рецепта.
9.      Редица застрахователни компании изискват “предварително одобрение” преди да се съгласят да покрият разходите за медикаментите. Получаването му може да отнеме от няколко дни до няколко седмици.
10. Застрахователят може да има изискване да закупувате лекарствата по рецепта от определени аптеки, с които има договор (б. прев. – важи за САЩ). Има случаи когато застрахователни компании доставят НСV медикаменти само по пощата или чрез специализирани аптеки.
11. Използваните спринцовки трябва да се отстраняват по безопасен начин. Снабдете се от аптеката или от личния си лекар с “контейнери за игли”. Тези контейнери могат после да се върнат в аптеката или на лекаря.
12. Фармацевтите имат огромни познания за страничните ефекти и взаимодействието на лекарствата - възползвайте се от знанията и опита им.
 
Ако имате право на избор дали да ползвате услугите на обикновена аптека или поръчка по пощата/специализирана аптека, то помислете за следното:
 
            Предимства при ползване на специализирана аптека (б. прев. – в България в момента не е налична подобна услуга):
·        Лекарството Ви се изпраща направо, с доставка до дома на другия ден, което спестява време и енергия;
·        Повечето от тези служби предлагат и допълнителна подкрепа под формата на медицински сестри, уебсайтове и друга информация, която да Ви помогне да управлявате терапията си;
·        Повечето от тези служби ще Ви напомнят когато трябва отново да поръчате лекарствата.
 
            Предимства при ползване на обикновена аптека:
·        Ако това е аптеката, на която сте редовен клиент, то информацията за всички медикаменти, които сте взели, се намира на едно място;
·        Вие решавате къде и кога да вземете лекарствата;
·        Някои обикновени аптеки предлага услуги в подкрепа на НСV пациенти.
 
5. Контрол/управление на страничните ефекти
 
Благоприятният изход от лечението зависи от желанието Ви да приемате предписаната доза по време на цялата терапия. Завършването на лечението върви ръка за ръка с успешния контрол на страничните ефекти. Добрият контрол на страничните ефекти ще Ви помогне да постигнете целта си. Ключът към контролирането на страничните ефекти е да се заемете с тях възможно най-бързо, преди да са се влошили. Дръжте под ръка информацията за контролиране на страничните ефекти. Може да нямате нужда от по-голямата част от нея, но е добре да бъде в наличност. За повече информация вижте раздел “Ресурси/източници” на това ръководство.
 
Страничните ефекти обикновено са временни явления и би трябвало да отзвучат след приключването на лечението. Това става обикновено в рамките на няколко седмици или месеци, рядко до една година. Изключение правят проблемите с щитовидната жлеза, които могат да бъдат постоянни. Явно, че смъртта е необратима. Смъртни случаи има при по-малко от 1% от изследваните пациенти. Информацията за едно от НСV лекарствата гласи, че от петте смъртни случая два са в резултат на самоубийство, един се дължи на самоубийство/убийство, един - на МПС произшествие и един - на внезапна смърт. Информацията на другия производител на пегинтерферон гласи, че най-разпространени животозастрашаващи или фатални случаи са бактериалните инфекции, депресия, самоубийство, свръхдоза от лекарството или рецидив. НСV медикаментите могат да са причинили или усложнили тези случаи.
 
Почти всеки човек има един или повече странични ефекти по време на НСV терапията, с различна честота и интензивност. Повечето от страничните ефекти са поносими. Общо взето, невро-психични проблеми се наблюдават при приблизително три от всеки четири пациента. Всеки двама от три пациента съобщават за умора и главоболие.
 
6. Подготовка на организма
 
Употреба на субстанции
 
Употребата на алкохол може да ускори прогресирането на чернодробното заболяване. Също така може да намали ефективността на НСV терапията. Прекомерната употреба на алкохол се свързва с цироза на черния дроб. Въпреки, че специалистите не са единодушни дали употребата на алкохол в малки или умерени количества е вредна за черния дроб, повечето от тях препоръчват хората с НСV да избягват употребата му. Хората с НСV трябва също да избягват и лекарствата за ободряване. Тютюнопушенето се асоциира отрицателно с чернодробно заболяване. Ако изпитвате затруднения да се въздържате от употреба на алкохол, наркотични средства или тютюн, посъветвайте се с личния си лекар или специалист по зависимости.
 
НСV терапията може да засили проблема със зависимостите от химически субстанции. Повечето експерти препоръчват поне 6 месеца въздържание от употреба на лекарства и алкохол на пациентите с такива зависимости. Преди лечението си създайте добра система за подкрепа, която да Ви помогне да преминете през този период.
 
Тегло
 
Затлъстяването е отрицателен предиктор за отговор на НСV терапията. Затлъстяването е рисков фактор за смърт, свързана с цироза и може да увеличи риска от фиброза. Затлъстяването се свързва също и с увеличен риск от развиване или влошаване на редица медицински състояния, включително сърдечна болест, удар, високо кръвно налягане, артрит, сънна апнея, диабет тип 2, жлъчна болест и депресия. Хората със свръхтегло са склонни към развиване на неалкохолна чернодробна болест (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD). NAFLD е спектър от състояния, свързани със затлъстяване на черния дроб, като се започне от обикновена стеатоза и се стигне до по-тежката форма неалкохолен стеатохепатит (NASH). NAFLD е най-често срещаното чернодробно заболяване в Съединените щати.
 
Телесното тегло определя дозировката за някои медикаменти за лечение на НСV. Възможно е ако отслабнете да вземате по-ниска доза от лекарството.
 
Пациентите с NAFLD, с или без НСV, са склонни към подобряване на здравословното си състояние след отслабване и/или загуба на телесни мазнини. Обикновените здравословни промени в хранителния режим и леката физическа активност могат да доведат до значителни промени към по-добро. Изследванията показват промени в резултатите от  тестове и чернодробната биопсия, както и в измерванията на качеството на живот. Ако сте със свръхтегло, с или без НСV, помислете да направите някои промени. Зарежете мисленето от типа “всичко или нищо”, даже разлика от няколко килограма ще се отрази добре на здравето ви.
 
Добра физическа кондиция
 
Много пациенти намират, че леката до умерена физическа активност облекчава някои от най-често срещаните странични ефекти на НСV терапията като умора, безпокойство, депресия и телесни болки. Най-добре е да започнете с упражнения преди започването на лечението. А още по-добре е бъдете физически активни в живота независимо от външните обстоятелства. Тялото Ви ще Ви се отблагодари.
 
Успехът на фитнес програмата до голяма степен зависи от това да попаднете на най-подходящата. За щастие има голям избор. Например: ходене, плуване, танцуване, йога, тай чи, пилатес, градинарство, игри с децата.
 
Преди да започнете нова програма за фитнес се посъветвайте с лекаря си. За хората, които за първи път се захващат с такава дейност, е препоръчително да походят няколко минути, да направят упражнения за разтягане и да спрат за деня. Винаги си давайте един ден почивка между тренировките с тежести. Някои треньори по фитнес препоръчват един ден на активна почивка всяка седмица. Активна почивка означава да изоставите редовния фитнес режим, но и да прекарвате времето си на дивана.
 
Започнете с малко и постепенно стигнете поставената си цел. Ако дългосрочната цел е да вървите по 30 минути пет дни седмично, то започнете с 5-минутно ходене 3 дни в седмицата, докато започнете да се справяте без усилия. Не прекалявайте. Многото упражняване може да отслаби имунната Ви система.
 
Упражнявайте се разумно. Не забравяйте да пиете вода, ползвайте защита срещу слънцето и избягвайте травмите. От болката няма полза. Понякога може да получите мускулно възпаление. В такъв случай могат да помогнат затопляне, студени компреси и стречинг. При травми се консултирайте с лекар и обсъдете резервен фитнес план в случай на нараняване. Избягвайте да се упражнявате, когато сте болни.
 
Предпазване от забременяване
 
От съществено значение е да се избягва бременността по време на лечението и шест месеца след приключването му. Ръководен принцип е да се ползват два сигурни начина за предпазване от забременяване. Сигурен означава да се използват утвърдени от медицината контрацептивни методи и то да се ползват правилно. Обърнете внимание и на думата “два”. Това означава, че ако използвате два начина за предпазване от забременяване и единият се окаже несполучлив, то винаги имате и резервна защита. Ако Вие или партньорът Ви имате нужда от информация относно предпазването от забременяване, обърнете се към лекаря си или към център за семейно планиране.
 
7. Когнитивни инструменти
 
Някои пациенти се оплакват от загуба на памет и възможност за ясно мислене по време на лечението. Номерът е да бъдете организиран. Можете и да тренирате паметта си като си изградите здрави навици даже още преди започване на лечението. Винаги дръжте ключове, портмоне, чекова книжка и други важни неща на едно и също място. Винаги дръжте под ръка:
 
·        Контейнер за хапчета през седмицата, който има по две отделения - сутрешно и вечерно - за всеки ден от седмицата. Или пък си купете два седмични контейнера и ги маркирайте със “сутрин” и “вечер”.
·        Календар
 
8. Цели
 
Добре е да дефинирате целите си преди започване на лечението. Запишете ги и ги поставете на място, където ще ги виждате ежедневно. Това ще помогне, ако има дни, в които се колебаете дали решението да се подложите на лечение е правилно.
 
За повечето пациенти основната цел е елиминиране на НСV, напълно и завинаги. Това се нарича траен вирусологичен отговор (SVR). Само около половината от изкаралите терапията пациенти, обаче, постигат тази цел.
 
Затова е хубаво да имате и резервни цели. Така, че даже и да не постигнете SVR, пак можете да изживеете чувството за успех. Една цел, която всеки може да постигне, е самият опит за лечение. Човек, който започне лечение и се откаже след една седмица, пак е постигнал много повече от този, който се страхува да опита.
 
Има доказателства, че при пациенти, отговорили на терапията, но по-късно рецидивирали - а даже и такива, които никога не са имали пълен отговор, също има хистологично подобрение. Това означава, че черният дроб след терапията вероятно е по-здрав, отколкото преди терапията. Лечението с интерферон може да помогне за забавяне и даже спиране на развитието на чернодробната фиброза.
Някои пациенти съобщават, че макар и да не са премахнали напълно вируса, се чувстват забележимо по-добре, отколкото преди започване на лечението. Подобряването на качеството на живот може да бъде огромен успех.
 
Има и субективни ползи от лечението, независимо как ще завърши то. Ще научите повече за себе си, може да откриете свои неподозирани сили и слабости. Струва си да се направи това усилие. Ако не опитате НСV терапията, бъдещето може да има различен изход. Ако сега направите това усилие, то може би ще избегнете бъдещо съжаление. Независимо от изхода, терапията никога не е загуба на време.
 
Начин на мислене9. Начин на мислене
 
Понякога разликата между щастието и нещастието, е начинът на мислене. Когато животът стане труден, положителното отношение може да облекчи бремето. Това е особено важно по време на лечението. Лекарствата за НСV могат да изтощят ума, тялото и душата, което затруднява поддържането на позитивен начин на мислене. Точно тогава, обаче, имате най-голяма нужда от него.
 
Можете да се подготвите за лечение като подготвите начина си на мислене. Изградете си мрежа за подкрепа. Заобиколете се с позитивни личности. Съберете си библиотека от ободряващи и хумористични книги, видео филми и уеб сайтове. Обградете се с поговорки, които повдигат духа. Напишете окуражителни думи на екрана на компютъра, мобилния телефон и огледалото. Когато сте в нужда и най-дребният детайл е от значение.
 
Доброто отношение е важно, но то не трябва да Ви пречи да изразявате чувствата си. Не е здравословно да пренебрегвате физическите или душевни проблеми, които имате. Понякога най-бързият път към позитивното отношение е да дадете израз на чувствата си.
 
10. Няколко думи в заключение
Възможно е да сте се подготвили повече от необходимото за предстоящата терапия. Това не пречи, стига да не го правите от страх. Някои пациенти съобщават, че се поболяват от притеснение по време на подготовката за лечение. Тогава причиняват дребни инциденти или се поболяват. Тялото не може да се пребори с голямото безпокойство. Трудно е човек да се съсредоточи върху други неща, когато е обзет от притеснение за лечението. Опитайте се да стоите стъпили в настоящето. Грижите, които полагате за себе си днес, ще се отплатят утре.
 
11. Източници
 
Можете да прочетете следните, както и други пациентски брошури на сайта на Hepatitis C Support Project: www.hcvadvocate.org, както и на сайта на сдружение ХепАктив: www.hepactive.org
 
·        A Guide to Hepatitis C: Making Treatment Desicions
·        A Guide to Hepatitis C and Disability
·        A Guide to HCV Disclosure
·        A Guide to Hepatitis C: Treatment Side Effect Management
·        A Guide to Understanding and Managing Fatigue
·        Coping with Depression and Hepatitis C
·        HCSP Factsheet: A Patient Guide to Finding an HCV Support Group
·        HCSP Factsheet: Getting Organized for the Health of It
·        Women and HCV: An HCSP Guide
·        Hoffman-La Roche (Pegasys and Cogegus) www.pegasys.com 1(877) PEGASYS or 1(877) 734-2797
·        Schering Plough (PegIntron and Rebetol) www.pegintron.com 1(888) HEP-2608 or 1(888) 437-2608
·        Three Rivers Pharmaceuticals (Infergen and Ribasphere) www.3riverspharma.com 1(800) 405-8506
 
Приложение:  Предупреждение в карето, оградено с черна рамка, записано в листовките на лекарствата
 
Американската Агенция за контрол на храните и лекарствата (Food and Drug Administration) изисква от производителите на ribavirin и peginterferon  да ги маркират със сериозни предупреждения. Преди да започнете да приемате някакво лекарство, прочетете внимателно информацията в листовката, особено това:
 
Алфа интерфероните, включително PegIntron и Pegasys могат да причинят или да влошат смъртоносни или животозастрашаващи невропсихиатрични автоимунни, исхемични и инфекциозни заболявания. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани внимателно чрез периодични клинични и лабораторни изследвания. При пациентите с постоянно тежки или влошаващи се признаци или симптоми на такива заболявания, терапията трябва да се прекрати. В много случаи, но не винаги, тези разстройства преминават след прекратяване на терапията с PEGASYS и PegIntron.
 
Ribavirin може да причини родилни дефекти и/или смърт на зародиша. Да се положат специални грижи за избягване на бременността при пациентки или партньорки на пациенти. Рибавиринът причинява хемолитична анемия. Анемията, свързвана с терапията с рибавирин, може да доведе до влошаване на сърдечно заболяване. Рибавиринът е генотоксичен и има мутагенен ефект и затова трябва да се счита за потенциален карциноген.  
 
Приложение: контрол върху забременяването и кърмене
 
Кърмене: майките-кърмачки, които искат да се подложат на НСV терапия, трябва да избират между кърмене или лечение. Не трябва да правят и двете неща едновременно.
 
Контрол върху забременяването: лекарят Ви трябва да се увери, че не сте бременна непосредствено преди началото на терапията. Това означава да си направите тест за бременност. Същото се отнася и за партньорка на мъж, който възнамерява да се подложи на НСV терапия.
 
След като бременността е изключена, целта е да се избегне забременяване по време на лечението и шест месеца след прекратяването му. Използвайте два сигурни начина за предпазване от забременяване. Ако съществува даже и най-малка вероятност от забременяване трябва да се използват средства против забременяване. Това се отнася за жените с тубарна стерилизация и мъжете с вазектомия. Единствено при жените след менопаузата или след хистеректомия забременяването е технически невъзможно. Менопаузата се дефинира като окончателен край на възможността за оплождане, характеризиращ се с липса на каквото и да е менструално кървене в продължение на една година (при условие, че няма други причини).
 
Сигурни средства против забременяване означава да се използват приети от медицината методи и то да се използват правилно. Които и от тях да изберете трябва да сте убедени, че сте добре запознати как да ги ползвате правилно. Забележете и думата “два”. Това означава, че ако използвате два начина за предпазване от забременяване и единият от тях е неуспешен, то имате и резервна защита.
 
В случай на забременяване по време на терапията или шест месеца след прекратяването й, незабавно информирайте своя лекар.
Методи/средства за предпазване от забременяване (най-високият процент означава перфектно прилагане)
 
·        Абстиненция - 100% надежден/сигурен метод, но тъй като е нереализуем, включете и резервно средство
·        Тубарна стерилизация - 99.5-99.9% сигурна
·        Вазектомия - 99.5-99.9% сигурна
·        Презерватив - 85-98% сигурен, почти 100% в комбинация с отдръпване /прекъсване на половия акт/
·        Женски презерватив - 79-95% сигурност
·        Спермицидни препарати - 71-85% сигурност
·        Диафрагма - 84-94% сигурен
·        Противозачатъчни хапчета - 92-98% сигурност
·        Противозачатъчни лепенки - 92->99% сигурни
·        Хормонален пръстен - 92->99% сигурен
·        Инжекцията” (Depo Provera) - 97-99.7% надеждност
·        Вътрешно-маточни средства (спирали) - 99% сигурни
·        Следене вероятните дни на овулация - 75-99% сигурност ако се използва и резервен метод в дните с овулация
·        Прекъсване на половия акт /отдръпване/ - 73-96% сигурност
 
Ето и примери на комбинация от два сигурни контрацептивни метода:
·        Мъж с вазектомия (и потвърдена инфертилност след процедурата) плюс правилно използван презерватив
·        Жена с тубарна стерилизация на която партньорът използва правилно презерватив
·        Мъж, използващ правилно презерватив със спермициден препарат
·        Жена, използваща правилно диафрагма със спермициден препарат
·        Мъж с вазектомия и жена с лигирани маточни тръби
·        Жена, която ползва правилно контрацептивни хапчета и мъж, който ползва презерватив. 
Важни положения:
 
·        Преди започването на НСV терапия да се изключи наличие на бременност
·        Използвайте два сигурни начина/средства за предпазване от забременяване по време на терапията и шест месеца след това
·        Какъвто и метод да ползвате, научете се да го ползвате правилно
·        При забременяване съобщете незабавно
·        Не кърмете докато приемате интерферон или рибавирин
 
Може да коментирате статията тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2377.0
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C