Трябва ли всеки с хроничен хепатит В да се лекува?

Преди всичко трябва да се знае, че не на всеки, който има хроничен хепатит В е нужно лечение.
Приемането на лекарства се назначава само при случаите, при които има поражения на черния дроб. Много е важно заедно с лекуващия лекар да се подбере лечението строго индивидуално. Преди да се назначи лечение, лекуващия лекар трябва да вземе предвид множество фактори, такива като нивото на АлАТ, вирусното натоварване HBV DNA, наличието на е-антиген, повърхностен антиген и антитела, а също и степента на увреждане на черния дроб.
Съществуват лекарствени препарати, които могат да намалят вирусното натоварване и нивото на АлАТ, да намалят пораженията на черния дроб, и да помогнат на организма да се освободи от вируса.
Тези лекарства помагат в около 25% до 50% от пациентите. Въпреки това съвременните препарати не водят до пълно оздравяване. В настоящия момент, лечението често се състои в назначаване на един препарат (антивирусен, или интерферон), след това на друг препарат, ако първия не съумее да намали натоварването и не намали признаците за увреждане на черния дроб.
Лекуващият лекар трябва да обсъди с пациента преимуществата и потенциалните странични действия на препарата, който ще бъде предписан. Приемането на решението за започване на лечението може да се окаже много трудна задача, защото наличните за сега препарати за лечение не помагат на всеки.
 
Има два типа лекарства, разработени за лечение на хепатит Б, с които може да се намали вирусното натоварване и да се намали увреждането на черния дроб.
 
Антивирусни – това са лекарства под формата на таблетки, които намаляват размножаването на вируса, но тяхното действие обикновено е толкова дълго, колкото време се приемат те. Те са в състояние да намалят количеството на вирусите HBV при  около 70% до 90% от пациентите. Някои антивирусни препарати загубват своята ефективност след известно време, защото HBV е способен да развие резистентност към лечението и да си запази репликацията.  Това се нарича лекарствена резистентност.
 
Интерферон – Пегилираният интерферон се прилага като седмична инжекция, подтикваща имунната система да се бори с инфекцията. Този вид лечение е по-ефикасно, когато нивата на аминотрансферазите са високи и вирусното натоварване е много ниско. Лечението с интерферон е успешно при около 35% от случаите. За разлика от антивирусните препарати, при лечението с интерферон подобрение може да се очаква и след спиране на терапията.
 
За съжаление тези лекарства много рядко водят до пълно излекуване от хепатит В
Лечение на хепатит В - Важно е да се знае:
 
*      Не всеки болен има нужда от лечение
 
*      Болшинството лекари назначават лечение само в случаите, когато има високи нива на АлАТ (ALT) или вирусно натоварване
 
*      При дългосрочно лечение лекарствените препарати помагат в около 25% - 50% от пациентите.
 
*      Необходимо е тясно сътрудничество между пациента и лекуващия лекар за подбор на най-добрия вариант за лечение 

Източник:  Hepatitis B Treatment

Повече информация за лечението на хепатит В може да прочетете в следните статии:

1. Ръководство за управление на хроничния хепатит В

2. Съвременно лечение на хепатит В - статия на доц. Антонов

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C