Как беше създадено сдружението

 
Създаване
 
През януари 2007 година е създаден форума www.hepatitis-bg.com, целящ да се превърне в мястото, където всички хепатитно болни могат да получат информация, подкрепа и съвет за проблемите и въпросите си. Форумът действа на принципа на взаимопомощ и споделяне на знания и опит.
Започнал в началото като инициатива на един ентусиаст, постепенно форумът набира информация и членове, превръщайки се днес в място с над 18 000 публикации, с повече от 800 членове, и посещаван на месец от 20 000 уникални посетители.
Логично, инициативата започва да се разраства и да набира скорост. Все по-големият интерес от от страна на засегнатите от проблема хора провокира създателят на форума и група от членовете да се обединят около една нова идея – създаването на пациентско сдружение. Сдружението дава възможността за още по-целенасочена и отговорна работа за повишаване на информираността на хората и помощ на всеки етап от борбата със заболяването.
Така на 27 януари 2009 г. сдружение "ХепАктив" е учредено в София като сдружение с нестопанска цел. Дейноста на сдружението ще бъде изцяло нестопанска. Тя няма да носи никакви икономически и финансови изгоди, а ще бъде изцяло в интерес и в полза на обществото.
 
Идеите, които ни обединиха
 
Основната цел на учредителите на сдружение "ХепАктив" е информацията за болестта хепатит да достигне до възможно най-много хора. За нас е важно да се алармира обществото и да се осигурява съдействие и подкрепа на всички нуждаещи се. Ще работим активно и ще инициираме нови идеи, с помощта на които да постигаме основните задачи и цели на сдружението.
 
 
Прочети Устава и Целите на сдружението.