90% от българите не знаят каква точно болест е хепатит С

Между 14-16 ноември във Велинград се състоя семинар на тема „Социалната значимост на хепатит C“ , на който бяха представени резултатите от проведеното наскоро национално представително проучване за хепатит С. Семинарът беше организиран от пациентските сдружения ХепАктив и Хепасист, с участие на медийни представители и пациенти.
 
Според проучването, 90% от българите не знаят каква точно болест е хепатит С, 9% от населението е наясно, че хепатит С е болест на черния дроб, а 16% са на мнение, че няма разлика между хепатит С и жълтеница.
 
Младите хора (до 35 години) и жителите на по-малките населени места са по-слабо информирани по въпросите за заразяването и превенцията на хепатит С.
 
Едва 10 % от хората са се изследвали за хепатит С през изминалата година, а 64% никога не са се тествали за заболяването. Половината от тези, които не са се изследвали, заявяват, че биха го направили само ако това е част от пакета със задължителни профилактични изследвания.
 
Много ниска се оказва информираността на хората относно възможните методи за превенция на хепатит С – 64% смятат, че ако човек спазва добра лична хигиена, това е достатъчно да се предпази от заразяване. В действителност заболяването се предава по кръвен път и превенцията не е свързана с хигиенните навици на хората.
 
Най-голямо объркване има при въпроса за проявите на симптоми за хепатит С – само 10% от участниците са посочили, че доста често симптоми при заразяване с болестта няма, което е точният отговор. Жълтеница, храносмилателни проблеми и потъмняване на урината са посочени от участниците в проучването като основните признаци, които сигнализират за заразяване с хепатит С.
 
„Повече държавна финансова подкрепа за болните от хепатит С“ – на това единодушно мнение са почти половината от респондентите в проучването на въпроса как държавата и институциите трябва да подпомагат лечението на хората с хепатит С.
 
Резултатите от проучването доказват, че обществото ни не знае за тази пандемия, ето защо призивът на пациентските организации и лекарите остава „Изследвайте се!“
 
Резултатите от самото проучване може да видите тук:
 
Част от медийният отзвук може да видите тук: