Върховният съд за пореден път отсъди в полза на пациентите с хепатит С

Снимка
 engin-akyurt-cs5pcjmug-u-unsplash.jpg
Photo by engin akyurt on Unsplash

 

За пореден път Върховният административен съд защити правата на пациентите с хепатит С, връщайки в действие предходните Изисквания за лечение от 01.01.2020г., които в най-голяма степен се базират на водещите световни ръководства за лечение. Те дават възможност то да бъде отпуснато на амбулаторен принцип (без пролежаване в болница) и без чернодробна биопсия, която бе задължителна до края на 2019г.

В условия на пандемия, когато болниците изнемогват от липса на достатъчно медицински персонал, а здравната система е изправена пред колапс ненужното хоспитализиране на хронично болни пациенти излага на огромен и ненужен риск както тяхното здраве, така и това на медиците.

Припомняме, че на 15.08.2020г. Националната здравноосигурителна каса изненадващо обяви нови Изисквания, които отмениха правото на лечение без хоспитализация и премахнаха единствения неинвазивен, широко достъпен и евтин метод за оценка състоянието на черния дроб (кръвните биомаркери APRI и FIB-4). Така останаха само две метода за оценка на фиброзата - еластографски метод с изискване за определени модели апарати, с които не всички болници разполагат, и чернодробната биопсия. Новите Изисквания върнаха и поредицата от няколкодневни хоспитализации по скъпоструващи клинични пътеки, без да се взема под внимание физическата, административна и финансова тежест върху пациента.

Вследствие на това, на 17 август Сдружение ХепАктив чрез адв. Елмира Исмаил заведе жалба във Върховния административен съд, с която бяха оспорени Изискванията от 15.08.2020г. и бе поискано спиране на приложението им до решаване на делото. Молбата за спиране бе уважена от тричленния състав на ВАС - определение от 02.09, но НЗОК оспори същото пред петчленен състав на съда.

„С определение от 10.11.2020г. по адм.д. 11582/20г. петчленен състав на ВАС потвърди предходното определение на тричленен състав на същия съд, с което се спира приложението на Изискванията за лечение на хепатит С на НЗОК от 15.08.2020г. Определението на петчленния състав не подлежи на обжалване и е в сила от датата на постановяването му – 10.11.2020г. Това означава, че от тази дата до окончателното решаване на спора по делото на територията на цялата страна ще бъдат приложими предходните Изисквания на НЗОК за лечение на хепатит С от 01.01.2020г., които съответстват на всички международни актове в сферата и предоставят улеснен достъп до лечение на пациентите, без да се налага да пътуват до конкретни болници, да бъдат хоспитализирани, да търпят болезнени и скъпоструващи инвазивни процедури за установяване степента на чернодробно увреждане, която сега ще може отново да бъде констатирана посредством два панела от кръвни биомаркери, изследвани чрез лабораторно вземане на кръв.

По този начин съдът не само защити правото на улеснен достъп на пациенти, страдащи от хроничен вирусен хепатит С, до лечение, но така също – за разлика от НЗОК, отчете епидемиологичната обстановка в страната и предпази болните от повишения риск от зараза с КОВИД-19, свързан с междуградски пътувания и ненужна хоспитализация.

Тепърва по делото НЗОК ще трябва да аргументира позицията си защо със спрените Изисквания е затруднила достъпа да лечение на пациентите, пренебрегвайки европейския и международен стандарт, по каква причина държи на болезнената, рискова и скъпоструваща чернодробна биопсия за сметка на неинвазивните и незначителни като стойност кръвни биомаркери за оценка увреждането на черния дроб, защо предпочита еластографите на едни болници за сметка на еластографите на други болници, каква е обосновката пациентът непременно да трябва да представи относно състоянието си вместо етапна клинична епикриза, която налага платен престой в болница, генериращ напълно излишен, но реален риск от заразяване с КОВИД-19", коментира адв. Елмира Исмаил, която от 2016г. насам води всички дела и жалби на Сдружението и неговите членове, свързани с нарушаване на правата на пациента и достъпа до лечение.

В очакване сме НЗОК да пристъпи към изпълнение на определението на ВАС, като междувременно ТУК може да се запознаете с повече детайли около самото дело и материали от пресата.