Актуални критерии за лечение на хепатит С

Актуалните критерии за лечение на хепатит С вече са финализирани и НЗОК ги публикува на своя сайт. Може да запознаете с тях от тук:

http://hepactive.org/sites/default/files/doc/НЗОК_Изисквания_за_HCV_за_болни_над_18_години.doc

През 2016 г. с новите ДААс ще се лекуват приоритетно пациенти с напреднало чернодробно увреждане (F3, F4), автоимунни заболявания, коинфекция с ХИВ или лица, които са на имуносуспресивна терапия. Пациентите, които имат доказана виремия над 6 mln. IU, ще лекуват без оглед стадия на фиброза.  

Ако Вие сте пациент с хепатит С и желаете да се лекувате, трябва да се обърнете към следните лечебни заведения, където се намират създадените специализирани комисии:

http://www.hepactive.org/content/articles/treatment/treatment_hospitals

Ако попадате в критериите за приоритетно одобрение за лечение, или имате хепатит С от години, но не знаете до каква степен е настъпило увреждането, Ви съветваме веднага да се свържете с лекарите от тези клиники.

 При нужда от допълнителна информация или съдействие, може да ни откриете на:

email: hepactive@hepactive.org

телефон за връзка с координатора на сдружението: 0988 722 988 (понеделник-петък от 10.00 до 16.00 часа)