Антифибротичните ефекти на зеления чай

Снимка
zelen chai

Няколко изследвания показват, че липидната пероксидация стимулира производството на колаген във фибробластите и чернодробните звездовидни клетки (hepatic stellate cells  - HSC) и играе важна роля в развитието на чернодробна фиброза. В много изследвания се съобщава за хепатозащитния ефект на зеления чай срещу чернодробна фиброза, причинена от въглероден тетрахлорид, холестаза и алкохол. Обаче, хепатозащитният ефект на зеления чай не е бил изследван при диметилнитрозамин (ДМН)-индуцирани модели.

 
Една научна статия, публикувана в броя от 7 ноември 2009 г. на World Journal of Gastroenterology се занимава именно с това. Изследователският екип, ръководен от проф. Hong-Yon Cho от Korea University е изследвал защитния ефект на екстракта от зелен чай (GT) върху чернодробната фиброза в чернодробните звездовидни клетки (б. прев. наричат се още перисинусоидални клетки, адвентициални, клетки на Ito, липоцити, fat storing cells) у плъхове в един модел на ДМН-индуцирана чернодробна фиброза при плъхове. 
 
Резултатите показват, че приемът на GT предотвратява развитието на чернодробна фиброза в модела на ДМН-индуцирана чернодробна фиброза при плъхове. Тези резултати се потвърждават както от чернодробна хистология, така и от количествено измерване съдържанието на чернодробен хидроксипролин, маркер на отлагането на колаген в черния дроб. Съответно в активирани HSC-T6 клетки след лечение с GT се наблюдава спиране на разпространението (инхибиция на пролиферацията), намалено отлагане (депозиция) на колаген и експресия на колаген тип 1. Тези резултати означават, че зеленият чай (GT) е намалил пролиферацията на активирани чернодробни звездовидни клетки и е регулирал надолу съдържанието на колаген и експресията на колаген тип 1, и по такъв начин е подобрил чернодробната фиброза.
 
Изследователите стигат до извода, че зеленият чай може да защитава чернодробните клетки и да намали отлагането на колагенни фибри в черния дроб. Зеленият чай дава една безопасна и ефективна стратегия за подобряване на чернодробната фиброза.