Бързият вирусологичен отговор на 4-та седмица прогнозира траен отговор на интерферон-базирано лечение на хепатит С

Автор: Liz Highleyman
Дата: 3 септември 2010
РЕЗЮМЕ: Потвърдено е, че бързият вирусологичен отговор (RVR), или неоткриваема плазмена РНК на вируса на хепатит С (НСV) на 4-та седмица след започване на лечение с пегилиран интерферон плюс рибавирин, е добър показател за това кои пациенти при продължаване ще постигнат траен вирусологичен отговор (SVR) на 6-я месец след завършване на терапията, според един обзор, публикуван в броя на Alimentary Pharmacology and Therapeutic, м.юни 2010 г.
Hepatitis_C_VirusСтандартното лечение за хроничен хепатит C, при което се използва пегилиран интерферон (Pegasys or PegIntron) плюс ribavirin води до траен отговор (който се смята за излекуване) при около половината случаи, като HCV генотипи 2 и 3 (лекувани в продължение на 24 седмици) показват по-добър процент на отговорили отколкото по-трудните за лечение генотипи 1 или 4 (лекувани в продължение на 48 седмици).
 
Лечението обаче е скъпо и може да предизвика тежки странични ефекти, затова е полезно да има ранен индикатор, който да дава възможност на пациентите да прекратят лечение, което вероятно няма да се окаже успешно.
 
F. Fred Poordad от Cedars-Sinai Medical Center в Лос Анджелис и колеги са събрали данни от предишни публикувани доклади за клинични изпитвания, за да оценят прогнозната стойност на RVR като индикатор на SVR и вирусен рецидив.
 
Резултати
Данните подкрепят 24-седмичен режим (схема) на пациентите с НСV генотип 1, постигнали RVR.
Положителната прогнозна стойност (или колко често RVR прогнозира точно SVR) е 77.8% за пациентите, лекувани в продължение на 24 седмици спрямо 85.7% за лекуваните в продължение на 48 седмици, една незначителна разлика.
Обаче, липсата на RVR сред пациентите с генотип 1 "не трябва да се разглежда като критерий за удължаване срока на лечението над 48 седмици."
Отрицателните прогнозни стойности (или колко често липсата на RVR прогнозира неуспех за постигане на SVR) са 60.9% за пациентите с генотип 1, лекувани в продължение на 48 седмици и 52.7% за лекуваните в продължение на 72 седмици, незначително подобрение с по-дългата терапия.
Сред хората с HCV генотипи 2 или 3, RVR има също висока положителна прогнозна стойност.
Отрицателната прогнозна стойност, обаче, варира в зависимост от продължителността на лечението, което показва, че за пациенти с генотип 2 или 3, които не са постигнали RVR, 24-седмичния режим (схема) е препоръчителен.
 
Въз основа на тези констатации, авторите на проучването заключават: "Настоящият анализ утвърждава RVR като неоспорим предиктор на SVR, който може да бъде използван за приспособяване продължителността на лечението, но и който трябва да преценяван в контекста на продължителността и режима (схемата) на лечение."
Изследователите са от: Hepatology and Liver Transplantation, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA.
 
Референция
FF Poordad. Review article: the role of rapid virological response in determining treatment duration for chronic hepatitis C. Alimentary Pharmacology and Therapeutics 31(12): 1251-1267 (Abstract). June 2010.
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C