Чернодробната фиброза се асоциира с един тип сърдечна недостатъчност, без значение от статуса за ХИВ или хепатит С

Снимка
article 6
Photo by Debby Hudson on Unsplash

 

Съществува връзка между чернодробната фиброза и сърдечната недостатъчност, макар че механизмът ѝ понастоящем не е изяснен, и тя може да е от огромна важност за хората, които живеят с вируса на имунен дефицит (ХИВ) и/или хепатит С - хронични инфекции, които засягат черния дроб и сърцето.

По-ранни изследвания показват, че хората с определен вид чернодробно заболяване, което включва образуването на фиброзна тъкан в черния дроб, са с по-висок риск от сърдечна недостатъчност. Учените са открили, че този по-висок риск може би е специфичен за определен вид сърдечна недостатъчност, наречена сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (HFpEF).

Мултидисциплинарен екип, ръководен от изследовател от Медицинския колеж на Бостънския университет, групира ветерани от Кохортното изследване на застаряването при ветераните, които никога не са страдали от сърдечна недостатъчност, в три категории, представляващи напреднала фиброза, неопределена фиброза и липса на напреднала фиброза. След това лицата са наблюдавани, докато при тях настъпи сърдечна недостатъчност или смърт, и после са оценени нивата и риска от сърдечна недостатъчност в трите групи с чернодробна фиброза.

"Резултатите предполагат, че връзката между чернодробната фиброза и сърдечната недостатъчност може да е специфична за един тип сърдечна недостатъчност (със запазено изтласкване), а не за сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване."

Д-р Каку Со-Арма (Kaku So-Armah), автор-кореспондент, ас. по медицина в Медицинския колеж на Бостънския университет.

Според изследователите тези данни налагат нуждата от продължителни проучвания, които да се фокусират върху ролята на чернодробната фиброза при новопоявили се случаи на сърдечна недостатъчност, особено такава със запазена фракция на изтласкване. Последващо приложение на данните включва нуждата от скрийнинг и намаляне на риска от сърдечна неодостатъчност сред хората с чернодробни заболявания, особено при тези с ХИВ или хепатит С, при които цялостният риск от сърдечна недостатъчност е по-висок.

„Хората с напреднала фиброза, включително тези с ХИВ или хепатит С, може да имат повишен риск от сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, сравнени с тези, при които няма наличие на напреднала фиброза. Предотвратяването на чернодробната фиброза, особено при хора с висок риск от сърдечна недостатъчност, може да се окаже важен фактор за предотвратяване или намаляване на риска от сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкването - идея, която трябва да се изследва в бъдещи проучвания."

 

Източник: https://www.news-medical.net/news/20200307/Liver-fibrosis-associated-with-one-type-of-heart-failure-regardless-of-HIV-or-hepatitis-C-status.aspx

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация, се обърнете към оригиналния източник, или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.