Чернодробната функция се подобрява при повечето хора с цироза след излекуване на хепатит С

Снимка
leafs
Photo by Tolga Ulkan on Unsplash

 

Повечето хора с хепатит С и цироза изпитват подобрение на чернодробната функция след лечение с директнодействащи антивирусни средства, но малка част – обикновено онези, които имат история с чернодробна декомпенсация – може да продължат да страдат от по-нататъшно влошаване на чернодробната функция, след като са били излекувани от хепатит С. Това се докладва като резултат от едно мащабно кохортно изследване в Италия.

Директнодействащите антивирусни средства лекуват хепатит С и водят до подобрение на чернодробната функция при хора с по-малко напреднала чернодробна болест. Това, което не е така ясно, е дали при хората с напреднало заболяване ще има подобрение, или състоянието на сериозно чернодробно увреждане под формата на декомпенсирана цироза е необратимо въпреки излекувания хепатит С.

Италианската платформа за изучаване на терапиите срещу вирусен хепатит (PITER) е мултицентърна кохорта, която проследява хора с хепатит С, които не са лекувани преди. Кохортата включва хора, коинфектирани с хепатит С и ХИВ.

За да оценят изхода при хора с цироза, учените от PITER са определили всички членове на кохортата, които са включени в периода между 2015 и 2019 г, които са имали цироза преди лечението, и които са били излекувани от хепатит С чрез директнодействащи антивирусни средства (състоянието се определя като наличие на устойчив вирусологичен отговор 12 седмици след приключване на лечението).

Цирозата се диагностицира чрез измерване на чернодробната плътност или наличието на портална хипертензия и се класифицира по скалата на Child-Pugh. Фаза В по Child-Pugh показва значителна загуба на чернодробна функция. Фаза С по Child-Pugh показва, че черният дроб е декомпенсирал, което означава, че вече не е в състояние да функционира. Симптомите на декомпенсация включват асцит (събиране на течност в коремната област), жълтеница, умствено объркване (хепатоенцефалопатия) и стомашно-чревно кървене. След декомпенсация често се налага чернодробна трансплантация.

Учените са идентифицирали 1242 души само с хепатит С и 108 души с хепатит С и ХИВ, които могат да бъдат включени в анализа. Хората с ХИВ и хепатит С са значително по-млади (средна възраст 52 год. при 64 год. в другата група), по-често са мъже (81% към 58%), по-вероятно е понастоящем да употребяват алкохол (27% към 9%) и да имат цироза във фаза В по Child-Pugh (27% към 8%) (при всички р<0,001). Хепатоцелуларният карцином е по-често срещан при моноинфектираните (6% към 0,9%).

Инфекцията с ХИВ се оказва единствен фактор, свързан с по-сериозно напреднала цироза. При хората с ХИВ е почти четири пъти по-вероятно да имат цироза от фаза В или С по Child-Pugh (коригиран коефициент 3,73, 95% CI 2-6,98). Учените, провели изследването, казват, че този резултат отразява факта, че повече от една четвърт от коинфектираните хора са стигнали до фази В или С преди да започнат лечението с директнодействащи антивирусни средства.

Хората с ХИВ и хепатит С са проследявани в продължение на средно 27 месеца след устойчивия вирусологичен отговор, а хората, които имат само хепатит С, са проследявани в продължение на средно 24 месеца. Осемдесет и пет процента от коинфектираните и 64% от моноинфектираните хора са получили подобрение на цирозата, което се определя като промяна във фазата по скалата на Child-Pugh (от С към В или от В към А) по време на проследяването.

В повечето случаи членовете на кохортата са получили подобрение от фаза В към А по Child-Pugh (16 от 20 коинфектирани хора и всички моноинфектирани).

Приблизително 10% от всяка група от пациенти са получили декомпенсация след приключването на терапията с директнодействащи антивирусни средства. Най-честите случаи са на асцит, хепатоенцефалопатия или стомашно-чревно кървене. Малко под половината от онези, при които е имало декомпенсация (46%), имат предишна история с чернодробна декомпенсация, което показва, че хората с декомпенсирана цироза продължават да са в сериозен риск от влошаване на чернодробното им заболяване след като се излекуват от хепатит С.

Влошаването на цирозата (измерено с промяна във фазата по Child-Pugh), се свързва с мъжки пол, брой на тромбоцитите под 100,000 UL или повишено ниво на International Normalised Ratio (INR – измерва кръвосъсирването, а хората с повишено ниво на INR са в по-висок риск от кръвоизливи.)

Учените, участвали в изследването, казват: „Нашите резултати потвърждават съществуването на преломна точка, след която антивирусната терапия може да е твърде закъсняла, за да повлияе на естествения ход на чернодробно заболяване, свързано с хепатит С.“

Източник: http://infohep.org/Liver-function-improves-in-most-people-with-cirrhosis-after-hepatitis-C-cure/page/3549658/

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.