Чернодробната стеатоза може да повиши риска от по-тежко протичане на COVID-19

Снимка
article4

 

Предварителни анализи на хора, постъпили в болница в Китай със симптоми на COVID-19 показват, че хората с неалкохолна стеатоза са 6 пъти по-застрашени от развитие на тежко заболяване от COVID-19, сравнени с тези без стеатоза, и остават потенциално заразни за по-дълго време, докладват китайски изследователи в Journal of Hepatology.

COVID-19 е заболяване, причинено от SARS-CoV-2, новият коронавирус, идентифициран в Китай през януари 2020. SARS-CoV-2 причинява клинична картина, вариараща от лека симптоматика (кашлица, треска), до тежка пневмония, увреждане на белите дробове и смърт.

Хората със съществуващи здравословни проблеми, включително хронични бъбречни заболявания, сърдечносъдови заболявания и хронична обструктивна белодробна болест са в повишен риск от развитие на тежко заболяване, което да изисква приемане в болница и изкуствено обдишване.

Докато в началото притесненията за ефекта от придружаващите заболявания върху протичането на COVID-19 се фокусираха върху белодробните състояния като хронична обструктивна белодробна болест и астма, сега вниманието се насочва към сърдечносъдовите заболявания, затлъстяването, диабетът и хроничните бъбречни заболявания, след като има повече информация за връзката между съществуващо възпаление, съдовите заболявания и тежкото протичане на COVID-19 .

Влиянието на съществуващо чернодробно заболяване върху изхода от COVID-19 все още не е съвсем ясно. Предварителните анализи на случаи в Китай, публикувани през март 2020, не показват широко разпространение на чернодробни заболявания сред хората, приети в болница със симптоми на COVID-19.

В тези анализи обаче не се прави разлика между различните причини за чернодробно заболяване. Чернодробната стеатоза често е съпътствана от метаболитен синдром и затлъстяване и би могла да доведе до по-тежък изход, отколкото други чернодробни заболявания.

Не е ясно също така дали SARS-CoV-2 причинява увреждане на черния дроб по същия начин като други респираторни вируси, при които virus-specific effector T-cells увреждат чернодробните клетки.

Изследователите в две болници, създадени да се грижат за пациентите с COVID-19 в Beijing и Fuyang сега докладват за чернодробно увреждане и съпътстващи чернодробни проблеми при пациенти, приети в болница с потвърдена инфекция със SARS-CoV-2 между 20 януари и 18 февруари 2020.

Общо 202 пациенти са били с потвърдена инфекция (55% мъже, средна възраст 44 години, 83% с умерени симптоми и 14% в тежко или критично състояние). Сто и един са имали чернодробно увреждане, определено с АЛАТ > 30 IU/l при мъжете и > 19 IU/l при жените, или увеличени чернодробни ензими и дуктуларни ензими.

37% са имали чернодробна стеатоза и 23% поне едно съпътстващо заболяване (високо кръвно налягане, диабет, сърдечносъдово заболяване, хронично белодробно заболяване или ХИВ).

Трийсет и девет са имали прогресия на заболяването след приемането в болница, определена като някое от следното: увеличаване на честотата на дишане на над 30 вдишвания в минута, намаляне на сатурацията с кислород под 93%, влошаване на картината от рентгенови изследвания или PaO2/Fi02<300mmHg.

За хората с чернодробна стеатоза или придружаващи заболявания е било значително по-вероятно да изпитат влошаване на заболяването след приемане в болница (p < 0.001), също както и възрастните хора и хората с по-висок индекс на телесна маса (p < 0.001). Хората, приети с по-тежки симптоми, са били по-застрашени от влошаване на симптомите.

Хората с чернодробна стеатоза също така са имали по-дълъг период на изчистване на вируса след приемане в болница (17 спрямо 12 дни), което предполага, че състоянието повишава периода на заразност.

Многовариантните анализи показват, че хората с чернодробна стеатоза са поне 6 пъти по-застрашени от прогресиране (odds ratio 6.4, 95% CI 1.5-31.2), а съпътстващите заболявания са свързани с подобно увеличаване на риска (OR 6.3, 95% CI 2.3-18.8). Мъжкият пол (OR 3.1, 95% CI 1.1-9.4) и възраст над 60 години (OR 4.8, 95% CI 1.5-16.2) също са свързани с прогресиране на заболяването.

Чернодробната стеатоза също така е свързана с по-висока честота на чернодробно увреждане (необичайна чернодробна функция по време на хоспитализацията) (70% към 11%), въпреки че повишаването на чернодробните ензими е било леко до средно. Чернодробна биопсия, направена при аутопсия на един от починалите пациенти не показва наличието на цитопатологични изменения, каквито са докладвани при случаи на други респираторни вируси.

Авторите на изследването твърдят, че чернодробната стеатоза може да създаде подходяща за възпаление среда в черния дроб, понижавайки естествения имунитет и водейки до по-сериозно протичане на COVID-19.

 

Източник:

http://www.infohep.org/page/3548712/?utm_source=NAM-Email-Promotion&utm_medium=conference-bulletin&utm_campaign=English

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация, се обърнете към оригиналния източник, или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.