Данни показват, че хепатит C се предава по време на анален секс без презерватив

Една трета от новите случаи на хепатит C са сред ХИВ-отрицателни гей мъже.

Около един на всеки пет ХИВ-позитивни гей мъже, които наскоро са се заразили с хепатит C, съобщават за анален секс без презерватил като единствено поведение, което може да обясни инфекцията им. В същото време една трета от хората, заразени с хепатит C са гей мъже, които нямат ХИВ, това се докладва от лекарите от Маркет център „Мортимър” в Лондон по време на Конференцията на Британската ХИВ Асоциация, която се проведе в Ливърпул през изминалата седмица[1].

 
Тези данни налагат промяна на съобщенията за превенция, свързани със сексуалното предаване на хепатит C.
 
Съветите за превенция обичайно се фокусират върху сексуални практики, при които се стига до травма на ректума (като „фистинг” или използването на секс играчки), а понякога съдържат и допълнителни бележки за поведения, които често се съобщават от гей мъжете, които се заразяват с хепатит C (като групов секс и кемсекс[2]).
 
Няколко изследвания вече са показали, че рецептивният анален секс без презерватив е рисков фактор. Миналата година американски изследователи доказаха, че вирусът на хепатит C може да бъде открит в заразни нива, както в семенната течност, така и в ректалната мукоза. Това отправя фундаментално предизвикателство към традиционното мнение, че хепатит C може да се предава само чрез кръв.
Освен това, до момента повечето случаи на сексуално предаване на хепатит С са при гей мъже, които живеят с ХИВ, но лекарите вече виждат и случаи на хепатит С при ХИВ-отрицателни гей мъже, особено при мъже, които използват превантивна профилактика (PrEP)[3].
 
Възможно е преди време хепатит С да е бил концентриран в мрежите на ХИВ-позитивните мъже, поради ограниченията, които самите хора си налагат. Нарастващите познания за лечението и превенцията, както и употребата на превантивната профилактика вече водят до това, че повече ХИВ-отрицателни мъже практикуват секс без презерватив с ХИВ-позитивни мъже. Макар че тези ХИВ-отрицателни мъже са предпазени от ХИВ, те може да са изложени на хепатит C.
 
Лекарите в Маркет център „Мортимър” в централен Лондон забелязват, че някои от пациентите им, диагностицирани с остър (наскоро придобит) хепатит С не съответстват на очаквания профил. По тази причина те са преразгледали записките по случаите на 48 пациенти, диагностицирани с остър хепатит C в клиниката между м. април 2015 г. и м. април 2016 г.
От тези 48 случая 81% са гей и бисексуални мъже, 6% са хетеросексуални мъже, а 13% са жени. Също така 67% са хора, които живеят с ХИВ, 33% са ХИВ-отрицателни.
Сред ХИВ-позитивните, които са се заразили с хепатит C, най-често се съобщава за анален секс без презерватив (75%). Много ХИВ-позитивни съобщават и други познати рискови фактори, в т.ч. инжектиране на наркотици (31%),кемсекс (използване на наркотици в сексуален контекст, 53%) и смъркане на наркотици (53%). Само 3% съобщават за „фистинг”.
Сред ХИВ-позитивните с остър хепатит С има 19%, при които единственият рисков фактор е секс без презерватив.
Значителен брой от ХИВ-позитивни с остър хепатит C имат полово предавани инфекции (59%), в т.ч. ректални инфекции (28%).
 
Рисковите фактори при ХИВ-отрицателните пациенти са малко по-различни. По-конкретно в тази група никой не съобщава за анален секс без презерватив като единствен рисков фактор (макар, че 44% съобщават такова поведение наред с други рискови фактори).
Хепатит C при ХИВ-отрицателните изглежда, че се причинява от инжектиране на наркотици (44%), кемсекс (38%) и смъркане на наркотици (38%). Фистингът не е сред водещите фактори (6%).
Една четвърт от ХИВ-отрицателните пациенти, заразени с хепатит С, са използвали превантивна профилактика.
 
За разлика от пациентите с ХИВ, рядко се съобщава за полово предавани инфекции (6%).
Изследователите препоръчват ХИВ-отрицателните мъже, за които се счита, че са с по-висок риск от заразяване с хепатит С, да бъдат изследвани за наличие на вируса. Това трябва да включва тези на превантивна профилактика, мъжете, които съобщават за участие в кемсекс и инжектиране с наркотици, както и сексуалните партньори на хора с хепатит C.
Те също така препоръчват гей мъжете, които живеят с ХИВ, да бъдат информирани, че хепатит С може да се предава чрез анален секс без презерватив.
 

[1] Началото на м. април 2017 г. – бел.прев.
[2] Chemsex (на бълг. „кемсекс”) - доброволна или принудителна употреба на упойващи вещества (обичайно комбинация от метамфетамин, гама-хидроксибутират (накратко ГХМ) и мефедрон), с цел улеснен сексуален контакт, бел.прев.
[3] Pre-exposure Prophylaxis, PrEP (на бълг. „превантивна профилактика”) – редовен прием на медикамента Truvada (тенофовир и емтрицитабин) за превенция на заразяване с ХИВ, когато приемащият не е заразен, но е изложен на висок риск поради поведението си, напр. секс с ХИВ-позитивни или инжектиране на наркотици, бел.прев.