DDW: Витамин А подпомага отговора на лечението на хепатит С

Дата: 06 май 2010
Автор: John Gever, Senior Editor, MedPage Today
Рецензенти: Dori F. Zaleznik, MD; Associate Clinical Professor of Medicine, Harvard Medical School, Boston and Dorothy Caputo, MA, RN, BC-ADM, CDE, Nurse Planner
Разпространил: www.medpagetoday.com
Етапи на действие
  • Да се обясни на заинтересованите пациенти, че комбинацията от пегилиран интерферон и рибавирин е стандартното лечение на инфекцията от хепатит С, но значителна част от пациентите не отговарят на нея.
  • Да се обясни, че настоящото проучване е малко и не е включило плацебо контрол, поради което е необходимо резултатите да бъдат потвърдени, преди да може да се препоръчва за тази цел, особено във високите дози, използвани в проучването.
  • Да се отбележи, че настоящото проучване е публикувано само частично и представено на конференция. Данните и заключенията следва да се считат за предварителни, докато изследването се публикува в специализиран журнал.
NEW ORLEANS – Ранният и траен вирусологичен отговор на стандартното лечение на инфекцията с вируса на хепатит С (HCV) значително се подобрява при пациенти, които са получавали високи дози витамин А, според малко проучване.
След 48 седмици на лечение със стандартни дози пегилиран интерферон-алфа2б, рибавирин (Rebetol), и 30,000 IU на ден витамин А, 61.7% от пациентите са постигнали траен вирусологичен отговор в сравнение с 42.9 % от пациентите, които са приемали само стандартните медикаменти без витамин A. Това докладва д-р Shuichi Sato, от Shimane University в Izumo, Japan.
 
Добавянето на витамин А е увеличило процента на ранен вирусологичен отговор, като на 12 седмица 70% от пациентите, приемащи витамин А в допълнение към стандартните лекарства са дали отрицателен резултат за вирусен товар в сравнение със само 40% от пациентите на стандартно лечение.
 
Д-р Sato твърди, че въпреки много високите дози витамин А, изпробвани в проучването, включило 42 пациенти, не са наблюдавани нежелани ефекти.
 
"Използването на високи дози от витамин А не носи почти никакъв риск," е казал той на пресконференция преди официалното представяне в Digestive Disease Week (DDW).
 
През 2003 г. д-р Sato и други учени докладват, че съединенията на ретиноловата киселина (retinoic acid) увеличават експресията на интерфероновите рецептори на чернодробните клетки, при опити ин витро. През миналата година те добавят краткосрочни клинични резултати, които показват, че витамин А увеличава антивирусната активност на интерферона и рибавирина при пациенти, инфектирани с  HCV.
 
На конференцията Digestive Disease Week, той ще представи данни относно 42 пациенти, които са преминали през пълния курс на лечение с пегилиран интерферон и рибавирин в открито проучване, извършено в множество центрове.
 
Пациентите са избрани на случаен принцип дали да получават висока доза витамин А в допълнение към стандартното лечение или не.
Малко повече от половината участници в изследването са мъже. Средната възраст е 55 години, а 16 пациенти са били лекувани с интерферон и преди това.
Лечението е продължило 48 седмици, въпреки че при някои пациенти, постигнали отрицателен вирусен товар между 12 и 36 седмица, е било удължено на 72 седмици.
 
Д-р Sato докладва, че около 5% от пациентите, получавали витамин А, и 10% от пациентите от контролната група не са постигнали траен вирусологичен отговор на 48 седмица, но са го постигнали на 72 седмица.
Прекъсване на лечението се е случвало малко по-често при групата, получавала витамин А, но разликата не е значителна (сигнификантна): около 15% срещу 10% при контролната група.
 
Д-р Sato заявява, че се планира и проучване с контролна група на плацебо.
 
Модераторът на пресконференцията Tappenden, PhD, от University of Illinois в Urbana-Champaign, нарича подхода „обещаващ”, но добавя, че резултатите трябва да се потвърдят от едно по-прецизно проучване.
 
Тя твърди, че е необходимо да се обърне внимание на високата доза витамин А, използвана в проучването, която е възможно да представлява проблем, тъй като е известно, че витамин А има токсичен потенциал.
 
„Наистина е необходимо да се прецизират начините, по които да се контролира схемата на дозиране. Това е проблем, който трябва да бъде решен, защото практикуващите клинични лекари невинаги са свикнали да работят с огромни дози витамин А,” допълва Tappenden.
 
Не докладвано външно финансиране на проучването.
 
Първичен източник: Digestive Disease Week Source reference:  Sato S, et al. "Retinol supplements antiviral action of pegylated interferon and ribavirin combination therapy in patients with chronic hepatitis C: Prospective pilot study" DDW 2010; Abstract T2004.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C