EASL 2013: Daclatasvir + Asunaprevir + BMS-791325 изглежда обещаваща комбинация без интерферон

Автор: Liz Highleyman
Дата: 01 май 2013
 
Една изцяло перорална схема (режим), съставена от 3 антивирусни препарата от следващо поколение и приемана в продължение на 12 или 24 седмици, е довела до траен вирусологичен отговор при повече от 90% от нелекувани преди това пациенти с хроничен хепатит С, генотип 1 в едно проучване, фаза 2а,  според една нова постерна презентация на Международния конгрес по проблемите на черния дроб на EASL (EASL 2013) в Амстердам.
 
Появата на директно действащите антивирусни средства (DAAs) промени парадигмата на лечение на хроничен хепатит С. Въпреки че няколко DAAs показаха, че подобряват отговора на лечението когато се добавят към пегилиран интерферон и рибавирин, много пациенти и лекари са в очакване на изцяло перорални схеми, в които е избегнат интерферона и тежките му странични ефекти.
 
Gregory Everson от Университета на Колорадо и колегите му са провели едно отворено проучване (open-label study), което сравнява схеми без интерферон и рибавирин, съдържащи комплексния инхибитор на репликацията на HCV NS5A даклатасвир (преди BMS-790062), протеазния инхибитор на NS3 асунапревир (преди BMS-650032), и ненуклеозидния NS5B полимеразен инхибитор  BMS-791325 на Bristol-Myers Squibb.
 
В това отворено проучване (AI443-014) са включени 66 терапевтично-наивни (нелекувани) пациенти с хроничен хепатит С и без чернодробна цироза. Като цяло около 60% са мъже (от 44% до 72% в различните терапевтични групи), около 80% са от бялата раса, около 20% са чернокожи, а средната възраст е 50 години. Три четвърти имат трудния за лечение HCV подтип 1a, останалите - 1b. Около една трета имат благоприятния генен модел IL28B CC, който прогнозира добър отговор на интерферона.
 
Всички участници са получавали комбинация от трите лекарства, състояща се от 60 мг веднъж дневно даклатасвир, 200 мг два пъти дневно асунапревир и BMS-791325. Първоначално 32 участника са рандомизирани да получават BMS-791325 в доза от 75 мг два пъти дневно в продължение на 24 или 12 седмици. След благоприятна оценка на безопасността още 34 пациенти са рандомизирани да получават 150 мг BMS-791325 два пъти дневно за 24 или 12 седмици.
 
Тъй като пациентите са започнали лечението по различно време, изследователите съобщават различна продължителност на траен вирусологичен отговор (SVR), или продължаващо неоткриваема HCV РНК след завършване на лечението. Everson представи ранните констатации на Срещата по проблемите на черния дроб на AASLD.
 
Група 1 (n=16): даклатасвир + асунапревир + 75 мг BMS-791325 в продължение на 24 седмици: SVR24;
Група 2 (n=16 даклатасвир + асунапревир + 75 мг BMS-791325 в продължение на 12 седмици: SVR36;
Група 3 (n=16): даклатасвир + асунапревир + 150 мг BMS-791325 в продължение на 24 седмици: SVR4;
Група 4 (n=18): даклатасвир + асунапревир + 150 мг BMS-791325 в продължение на 12 седмици: SVR12.
 
Резултати
 • Бърз вирусен спад и при двата режима (схеми) на дозиране.
 • На 4-та седмица от лечението 100% от участниците в групи 1, 2 и 3, и 89% в група 4 имат бърз вирусологичен отговор, а повечето все още имат неоткриваем вирусен товар в края на лечението.
 • На 4-та седмица след лечението процентите на SVR са 94%, 94%, 94% и 89% в групи 1, 2, 3 и 4, съответно, при модифициран анализ на намерение за лечение.
 • Процентите на траен отговор остават същите на 12-та седмица след лечението за групи 1, 2 и 4, като група 3 все още не стигнала до тази крайна точка.
 • Процентите на SVR24 за групи 1 и 2 са 88% и 94%, съответно, а за група 2 се съобщава за SVR36 в размер на 88%.
 • Всички терапевтични "неуспехи" в групи 1 и 2 се дължат на липсващи данни за участници, постигнали неоткриваем вирусен товар, но които не са се завърнали след това за по-нататъшно тестване.
 • Един участник в група 3 е имал вирусен пробив на 6-та седмица от лечението; лечението е било подсилено чрез добавяне на пегилиран интерферон/рибавирин, но пациентът е преустановил терапията поради нежелана лекарствена реакция.
 • В група 4 има 1 участник, който е имал вирусен пробив на 8-та седмица от лечението и то също е било подсилено (в процес на проследяване) плюс още 1 пациент с ранен рецидив между края на лечението и 4-та седмица след лечението.
 • И при двамата пациенти от група 4 с неуспешно лечение са открити мутации на лекарствена резистентност.
 • Досега в нито една група не са установени случаи на рецидив след SVR4.
 • Лечението е еднакво ефективно независимо дали е използвана доза от 75 мг или 150 мг BMS-791325, или дали продължителността на лечението е била 12 или 24 седмици; в този междинен анализ изследователите не дават разбивка на резултатите според подтипа на HCV или IL28B статуса.
 • Като цяло тройната лекарствена схема е безопасна и се понася добре независимо от дозата на BMS-791325 или продължителността на лечението.
 • Има 2 случая на сериозни нежелани реакции, но и за двата се смята, че не са свързани с DAAs предмет на проучването и нито един участник не е прекратил лечението по тази причина (с изключение на случая на подсилване на лечението с интерферон, описан по-горе).
 • Най-често съобщавани нежелани реакции са главоболие, слабост, диария и гадене, а болки в корема се срещат по-често при по-високите дози.
 • Не се наблюдават сериозни промени в чернодробните ензими (ALT или AST), билирубина или броя на кръвните клетки.

Високите проценти на SVR изглеждат сходни и при 12-седмици, и при 24 седмици продължителност на лечението, както и при 75 мг или 150 мг доза на BMS-791325, като лечението се понася много добре и при двете дози, при сходен процент на нежеланите реакции независимо от дозата или продължителността на лечението, добавят те.

В съобщението за пресата Bristol-Myers Squibb посочват, че възнамеряват до края на годината да започнат проучване, фаза 3 на даклатасвир, асунапревир и BMS-791325 в смесена формула с фиксирани дози. Постерът отбелязва, че даклатасвир се изследва също в други изцяло перорални схеми без рибавирин, в комбинация със симепревир (по-рано TMC435), софосбувир (преди GS-7977), или VX-135.
 
Референция
GT Everson, KD Sims, M Rodriguez-Torres, et al. Interim analysis of an interferon (IFN)- and ribavirin (RBV)-free regimen of daclatasvir (DCV), asunaprevir (ASV), and BMS-791325 in treatment-naive, hepatitis C virus genotype 1-infected patients. 48th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2013). Amsterdam. April 24-28, 2013. Abstract 1423.
 
Друг източник
Bristol-Myers Squibb. High Rates of SVR Demonstrated in Phase II Study with Investigational Triple DAA Regimen of Daclatasvir, Asunaprevir and BMS-791325 in Treatment-Naive Patients with Genotype 1 Chronic Hepatitis C Infection. Press release. April 23, 2013.
 
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C