Екстрахепатални състояния при хепатит С

Автор: Алан Францискус
Версия: м. юни 2015 г.
 
 
Състояние или заболяване, което не засяга пряко черния дроб, а се развива извън него, се нарича извънчернодробно (или екстрахепатално). То е заболяване, причинено от хепатит C или заболяване, от което хората с хепатит C страдат по-често, отколкото хората без хепатит C. Най-често срещаното състояние е умората. Други такива са:
 • Криоглобулинемия – наричана още „Крио” е състояние, в което протеините в кръвта ви се събират, когато е студено и могат да повлияят на органите ви
 • Лихен планус – известен още като „плосък лишей” представлява кожен проблем
 • Бъбречна болест (MPGN – Мембранопролиферативен гломерулонефрит), която може да бъде причинена от Крио
 • Неходжкинов лимфом (NHL) – вид рак
 • Невропатия – неврологична болка и скованост, която обичайно се проявява в краката
 • Късна кожна порфирия (Porphyria Cutanea Tarda или PCT) е проблем на кожата
 • Васкулит – възпаление на кръвоносните съдове, причинено от Крио
 
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:
 • Много от тези състояния не са често разпространени
 • Ако смятате, че имате някой от тези проблеми, обсъдете го с лекуващия си лекар
 • Някои от тези проблеми са причинени от хепатит C
 • Лечението с лекарствата срещу HCV или ще излекува самия проблем, или поне ще облекчи симптомите