FDA одобрява Victrelis и Incivek

Дата: 1 юни 2011
Автор: Alan Franciscus
 
 
Месец май се оказва важен месец по отношение на нови възможности за лечение на хора с НСV, генотип 1, поради одобряването на две нови лекарства за лечение на хепатит С – Victrelis (boceprevir) и Incivek (telaprevir).  Тези нови лекарства са HCV протеазни инхибитори, които действат чрез блокиране репликацията (възпроизвеждането) на вируса на хепатит C. Тази статия предлага общ преглед на Victrelis и Incivek и засяга различни аспекти на комбинираната терапия с протеазни инхибитори, включително процентите на траен вирусологичен отговор (SVR, или т.нар. излекуване), продължителност на лечението, странични ефекти и цени. Важно е да знаете, че Victrelis и Incivek трябва да се приемат само в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин. Протеазните инхибитори на HCV не трябва никога да бъдат прилагани като монотерапия и дозата на Victrelis или Incivek никога не трябва да бъде намалявана.
 
Важна част от информацията е, че Victrelis или Incivek никога не трябва да се спират без предварителна консултация с лекаря.  И накрая, важно е да се знае, че въпреки че двете новоодобрени лекарства са НСV протеазни инхибитори, не може да се прави сравнение на ефикасността на двете лекарства, тъй като проучванията са съставени по различен начин - различни популации от пациенти, наличие или липса на встъпителна фаза, критерии за отговор по време на лечението и т.н.
 
VICTRELIS
 
Първото одобрено лекарство от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) е Victrelis на Merck.  Victrelis е хапче (800 мг), което се приема три пъти дневно (на всеки 7 до 9 часа) с храна или лека закуска.
 
Терапия, водена от отговора
 
На всички пациенти се препоръчва терапия, водената от отговора, с изключение на нулевите респондери (без отговор) и пациентите с компенсирана цироза. При нулевите респондери и пациентите с компенсирана цироза препоръчваната продължителност на лечението е 48 седмици: Встъпителна фаза от 4 седмици (пегилиран интерферон /рибавирин), последвана от тройна терапия с Victrelis, пегилиран интерферон и рибавирин в продължение на 44 седмици.
 
Правила за спиране (прекратяване) 
 
 • Ако пациентът има HCV РНК (вирусен товар) по-висок от или равен на 100 МЕ/мл на 12-та седмица от лечението 12 - всякаква HCV терапия се прекратява.
 • Ако пациентът е с потвърдена HCV РНК на 24-та седмица от лечението - всякаква HCV терапия се прекратява.
 
SVR: Процентите за излекуване за всички пациенти и субанализ на афроамериканските (AA) пациенти в проучването, приемали Victrelis, пегилиран интерферон и рибавирин, включват:
 
 • Ако HCV РНК (или вирусният товар) е бил неоткриваем между 8-та и 24-та седмици,  общата продължителност на лечението е била 28 седмици:  Всички пациенти 63% SVR; AA пациенти 42% SVR
 • Ако HCV РНК е положителна на 8-та седмица, но неоткриваема на 24-та, Victrelis е бил спрян на 36-та седмица, а пегилираният интерферон и рибавирин (без Victrelis) продължени до достигане на общата продължителност на лечението от 48 седмици: Всички пациенти SVR = 66%; AA пациенти 53% SVR.
 
SVR “Терапевтичен неуспех”
 
Пациентите, категоризирани като “терапевтично неуспели”, са получили 4-седмична встъпителна фаза от пегилиран интерферон плюс рибавирин, последвана от Victrelis, пегилиран интерферон и рибавирин в продължение на 36 или 48 седмици. 
  
Забележка: Една важна група от хора, които не са участвали в проучванията на комбинацията с Victrelis, са лицата, считани за нулеви респондери - т.е. хората със спад на HCVРНК под 2-log10 на 12-та седмица. Освен това се отбелязва, че FDAодобрява етикетирането, че пациентите със спад по-нисък от 0.5 log10 в края на встъпителната 4-седмична фаза, се предполага, че ще имат същия слаб отговор на интерферона, както и тези, които не са имали същия logспад на 12-та седмица при прием само на пегилиран интерферон плюс рибавирин.
 
Процентите на SVR и продължителността на периодите на лечение за всички пациенти са дадени по-долу:
 
 • Ако HCV РНК е отрицателна на 8-та и на 24-тата седмици, общата продължителност на лечението е била 36 седмици: SVR = 59%
 • Ако HCV РНК е положителна на 8-та седмица, но неоткриваема на 24-та, Victrelis е бил спрян на 36-та седмица, а комбинацията от пегилиран интерферон/рибавирин - продължена до обща продължителност на лечението от 48 седмици: SVR = 66%
 
Странични ефекти (нежелани реакции)
 
Най-честите нежелани реакции на терапията Victrelis, пегилиран интерферон и рибавирин (настъпили при над 35% от пациентите) включват умора, анемия, гадене, главоболие и дисгеузия (промяна във вкуса или метален вкус). 
 
Редуциране на дозата поради странични ефекти
 
При 39% от хората, получавали Victrelis, пегилиран интерферон и рибавирин, се е наложило редуциране на дозите (предимно пегилиран интерферон/рибавирин), в сравнение с 24% от хората, получавали само  пегилиран интерферон и рибавирин (без Victrelis).
 
Спиране на лечението поради странични ефекти:
 
13% от получавалите Victrelis, пегилиран интерферон и рибавирин са прекратили лечението поради странични ефекти в сравнение с 12% в групата, получавала пегилиран интерферон и рибавирин (без Victrelis).
 
Цена:
 
Цената на едро за придобиване (WAC) само на Victrelis е $1,100 на седмица; $26,400 за 24 седмици, $35,200 за 32 седмици и $48,400 за 48 седмици. Цената на пегилирания интерферон плюс рибавирин е около $30,000 за 48 седмици.
 
INCIVEK
 
Следващото одобрено лекарство е Incivek на Vertex.  Incivek е хапче - 750 мг), което се приема три пъти дневно (на всеки 7 до 9 часа) с храна (но не и с ниско съдържание на мазнини).
 
Терапия, водена от отговора
 
Водената от отговора терапия се препоръчва при терапевтично-наивни и пациенти с предходен рецидив (релапс).  Препоръчва се пациентите с предходен частичен отговор, както и нулевите респонденти, да се лекуват с терапия с обща продължителност от 48 седмици.  Освен това, за терапевтично-наивните пациенти с цироза се препоръчва лечение с обща продължителност от 48 седмици.  
 
Правила за прекратяване за всички пациенти
 
 • Ако HCV РНК е положителна (по-висока от 10-100 IU/mL) на 4-та и 12-та седмица:  спиране на Incivek и пегилирания интерферон/рибавирин на 12-та седмица.
 • Ако HCV РНК е положителна на 24-та седмица:  спиране на Incivek и пегилирания интерферон/рибавирин.
 
SVRТерапевтично-наивни (нелекувани)
 
Резултатите за всички пациенти, със субанализ на пациентите с цироза, и на пациентите-афроамериканци (АА), получавали тройна терапия с Incivek включват:
 
 • Проучване #1: Incivek/пегилиран интерферон/рибавирин, приемани в продължение на 12 седмици, последвано от 12 седмици на пегилиран интерферон/рибавирин (без Incivek).  Всички пациенти 79% SVR; с цироза 62% SVR; AA 62% SVR.
 • Проучване #2:  (a) Incivek/пегилиран интерферон/рибавирин, приемани в продължение на 12 седмици, последвано от 12 седмици на пегилиран интерферон/рибавирин (без Incivek) или (b) Incivek/пегилиран интерферон/рибавирин, последвано от 36 седмици на пегилиран интерферон/рибавирин (без Incivek)  Всички пациенти (и в двете терапевтични групи a и b) 74% SVR;  AA 88% SVR; група с цироза(a) 67% SVR и 92% група (b).
 
Забележка:  Проучване 2 потвърждава, че, че 24-седмична обща продължителност на лечение е толкова ефективна, колкото и 48-седмичната.
 
SVRТерапевтично опитни (с предишно лечение)
 
Пациентите с рецидив, частично отговорилите и нулевите респондери са били лекувани с Incivek/пегилиран интерферон/рибавирин с продължение на 12 седмици, последвано от пегилиран интерферон/рибавирин (без Incivek) още 12 седмици (рецидивирали) или 36 седмици за предишни частични респондери и нулеви респондери.
 
 • Рецидивирали:  86% SVR
 • Частично отговорили 59% SVR
 • Нулеви респондери:  32% SVR
 
Странични ефекти:
 
Обрив, анемия и аноректални случаи (хемороиди, анален сърбеж и парене) са били най-сериозните странични ефекти и се наблюдават по-често в групите, приемащи Incivek.  Страничните ефекти в клиничните изпитвания са сходни във всички терапевтични групи, като се изключи по-високия процент на случаите на обрив (56% срещу 34%), анемия (36% срещу 17%) и аноректални проблеми (29% срещу 7%) наблюдавани в групите на Incivek в сравнение с групите на пегилиран интерферон плюс рибавирин. 
 
Редуциране на дозата поради странични ефекти/ Прекратяване
 
Намаляване на дозата на рибавирин поради анемия е наблюдавано при 32% от пациентите.  4% от пациенти, получавали Incivek, са прекъснали лечението, а 1% са прекратили комбинираната терапия с Incivek.  В групата, получавала пегилиран интерферон/рибавирин (без Incivek), процентът на изменения в дозата на рибавирина поради анемия е 12%. 
 
Цена: 
 
Цената на едро за придобиване (WAC) само на Incivek е $4,100 на седмица; Incivek за 12 седмици е $49,200. WAC цената за пегилиран интерферон плюс рибавирин е приблизително $30,000 за 48 седмици.
 
Дефиниции:
 
Траен вирусологичен отговор (SVR): дефинира се като неоткриваема HCV РНК (вирусен товар) 24 седмици след приемането на последната доза от лекарството.
Рецидивирал:  човек с неоткриваем вирусен товар при завършване на най-малко 42 седмици на терапията, но при който отново НСV РНК е откриваем през 24-седмичния период на проследяване.
Частично отговорил: лице, постигнало поне 2 log10 (100 пъти) спад на HCV РНК (вирусен товар) на 12-та седмица, но който не постига неоткриваема HCV РНК на 24-та седмица от лечението.
Нулев респондер: лице, постигнало по-малко от 2 log10 спад на HCV РНК към 12-та седмица.
Пример:  2 log спад = 15,000,000 МЕ/мл до 150,000 IU/mL; вирусен товар, който започва от 15,000,000 IU/mL и не намалява до 150,000 IU/mL или по-ниско.
 
Източници:
 

 

Източник: FDA Approves Victrelis and Incivek

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C