Имате забавен достъп до безинтерфероновото лечение за хепатит С? Подайте жалба!

Независимо от протеста, който организирахме миналия месец, все още продължаваме да получаваме десетки сигнали от пациенти, чиито протоколи не са разгледани от НЗОК в законовия срок от 2 м. Пациентите средно чакат по 4,5 м.

Настоятелно молим всички пациенти, които се намират в такова положение, да подават писмени сигнали към НЗОК, както и към МЗ, защото забавеното лечение, освен че пряко засяга здравето им, е в разрез с техните права като здравноосигурени лица.

Здравната каса изисква пациентите да бъдат изрядни и да заплащат навреме дължимите здравноосигурителни вноски. Нека и пациентът да изисква от Касата да бъде изрядна в изпълнението на задълженията си, и да разглежда протоколите за лечение на хепатит С в законоустановения срок.

Нека всички пациенти, чиито права са нарушени, да се свържат с нас на: 0988 722 988 или hepactive@hepactive.org

Прилагаме примерен текст, която би могъл да бъде използван при подаване на жалба.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На вниманието на: д-р Глинка Комитов

Директор НЗОК

г. София ул. ‘‘Кричим“ 1

Копие до: министър Петър Москов

Министерство на здравеопазването

гр. София площад „Света Неделя“ 5

 

ЖАЛБА

От: ………………………………………………………………………………………………………

ЕГН:…………………………………………………………………………………………………….

Адрес:………………………………………………………………………………………………….

 

 

Уважаеми д-р Комитов,

                      д-р Москов,


На дата……………………….….. с Вх.№………………………………………………..….  подадох протокол в РЗОК гр………………………………………за отпускане на безинтерфероново лечение на вирусен хепатит С.

Законово установеният срок за разглеждане на документи е 2м., но независимо от това, все още нямам информация какво се случва с документите ми и дали ще ми бъде отпуснато това животоспасяващо лечение.

Настоявам да извършите проверка по случая и да ми бъде даден отговор в най-кратко време защо е настъпило това забавяне.

Бих искал/а да напомня, че като здравноосигурено лице имам право на лечение и то в срока, който законът е постановил.

 

 

Дата: ……………                                                                       С уважение:………………………………….