Индикатори за тежко увреждане при пациенти с хроничен хепатит B

Снимка
увреждане хепатит В
Photo by National Cancer Institute on Unsplash

 

Какви са характеристиките и демографията на пациентите с хроничен хепатит В, които развиват тежко увреждане?

Има ваксина, която предотвратява хепатит B и повечето хора, които се заразят с вируса, се възстановяват за по-малко от 6 месеца. Въпреки това приблизително 1,59 милиона души живеят с хроничен вирусен хепатит B (HBV) в САЩ.

HBV инфекцията е най-разпространена сред мъжете и възрастните азиатци. При някои хора хроничният HBV може да доведе до увреждане на черния дроб, цироза, хепатоцелуларен карцином или смърт.

Проучване, представено на конференцията IDWeek, иска да проучи факторите, които биха могли да предвидят кои хора, живеещи с хроничен HBV, развиват тежка или фатална инфекция.

Изследователите анализират електронни здравни досиета на възрастни членове на Kaiser Permanente Южна Калифорния, включително тези с поне 1 година непрекъснато членство през периода на проучването 2008-2019 г. Те включват възрастни с 2 последователни, положителни, лабораторно потвърдени HBV лабораторни тестове, приложени с интервал от най-малко 6 месеца - резултати, които подкрепят диагнозата хроничен HBV.

Тежките увреждания от интерес включват чернодробна декомпенсация, хепатоцелуларен карцином (HCC), чернодробна трансплантация, чернодробна цироза и смърт. За всеки от тези резултати изследователите съобщават демографска информация, включително възраст, пол, раса и етническа принадлежност, както и съответните лабораторни стойности.

Крайната популация на проучването включва 5427 пациенти, диагностицирани с хроничен хепатит B. Кохортата има 411 (7,6%) случая на чернодробна цироза, 123 (2,3%) на чернодробна декомпенсация, 65 (1,2%) на HCC, 8 (0,1%) на чернодробна трансплантация и 164 (3,0%) смъртни случая.

Когато изследователите оценяват демографските данни, те откриват, че пациентите с тежки резултати обикновено са по-възрастни от останалата част от кохортата; средната възраст сред всички пациенти в проучването е 47 години, но тези, които са развили тежки резултати, са имали средна възраст > 50 години.

Участниците с тежки резултати също са > 56% мъже и азиатци. Диабетна коинфекция е регистрирана сред 25% от пациентите с чернодробна декомпенсация, HCC и смърт, в сравнение с 8% от цялата кохорта. Сред пациентите с чернодробна цироза диабетът е двойно по-разпространен.

Изследователите заключават, че характеристиките и демографията на тези пациенти с тежки резултати са в съответствие с тези, наблюдавани като цяло при пациенти с хроничен хепатит В. Въпреки това, 2-3 пъти по-високият процент на диабет при пациенти с тежки резултати е значителен и заслужава допълнително проучване. Авторите на изследването заключават: „Идентифицирането на характеристики, които са по-разпространени при тези с тежки увреждания, може да помогне за информиране при скрининга и управлението на хроничния хепатит В.“

Източник: https://www.contagionlive.com/view/indicators-of-severe-outcomes-in-chronic-hepatitis-b-patients

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.