Изходът от COVID-19 при пациенти с автоимунен хепатит

Снимка
autoimmune hepatitis covid19 research
Photo by Prasesh Shiwakoti (Lomash) on Unsplash
 

Предварителна информация

Липсват данни за изхода от коронавирусно заболяване 2019 (COVID-19) при пациенти с автоимунен хепатит (АИХ).

Пациенти и методи

Извършихме ретроспективно изследване на пациенти с АИХ и COVID-19 от 34 центъра в Европа и Северна и Южна Америка. Анализирахме факторите, свързани с тежък изход от COVID-19 (като тежък изход се дефинира нужда от механична вентилация, прием в интензивно отделение и/или смърт). Изходите от заболяването при пациенти с АИХ се сравняват с тези при кохорта от пациенти без АИХ, но с хронични чернодробни заболявания (ХЧЗ) и COVID-19, която е организирана по методът на склонност към съответствие (propensity match score). Също така се направи оценка на честотата и клиничната значимост на новопоявило се чернодробно увреждане (АЛАТ>2х горната граница на нормалното), по време на която също се преценява и COVID-19.

Резултати

Включихме 110 пациенти с АИХ (80% жени) на средна възраст 49 години (обхват: 18-85) в момента на диагностициране с COVID-19. Новопоявило се чернодробно увреждане се наблюдава при 37,1% (33/89) от пациентите. Използването на противовирусни медикаменти се свързва с чернодробно увреждане (p=0,041; OR 0,26 [0,09-0,71]). Нивата на тежка форма на COVID-19 и смъртността от всякакви причини не показаха разлики между групите с ХЧЗ, които имат АИХ и които нямат АИХ. Цирозата е независим предиктор за тежка форма на COVID-19 при пациенти с АИХ (р<0,001; OR 17,46 [4,22-72,13]). Продължаването на приема на имуносупресанти или наличието на чернодробно увреждане по време на COVID-19 не се свързват с тежка форма на COVID-19.

Заключение

Това международно, мултицентърно изследване показва, че пациенти с АИХ не са в опасност от по-лош изход от COVID-19, отколкото тези с ХЧЗ с друг причинител. Цирозата е най-силният предиктор за тежка форма на COVID-19 при пациентите с АИХ. Продължаването на приема на имуносупресанти по време на COVID-19 не се свързва с повишен риск от тежко протичане на COVID-19, но намалява риска от новопоявило се чернодробно увреждане по време на COVID-19.

 

Източник: https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hep.31797

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.