Използването на антихистамини намалява наполовина риска от рак на черния дроб при хора с вирусен хепатит

Снимка
spring allergies
Photo by Aniket Bhattacharya on Unsplash

Използването на антихистамини за облекчаване на алергии и сенна хрема са намалили риска от развиване на хепатоцелуларен карцином (ХЦК, рак на черния дроб) наполовина при хора с вирусен хепатит при десетгодишен период на проследяване – това е заключението от изследване-преглед на хора с вирусен хепатит в Тайван.

Резултатите, публикувани в Journal of Clinical Oncology, показват, че по-засилената употреба на антихистамини от вида H-1– използван за облекчаване на алергии, е намалил риска от рак на черния дроб с 60% при хора с хепатит B, които са ги използвали поне 120 дни в периода на проследяване.

При хората с хепатит В, които приемат по-малки антихистаминови дози, се наблюдава по-малък спад в риска, макар че при тези с най-ниска степен на излагане (28-42 дневни дози) все пак има 40% намаляване на риска от рак на черния дроб. Подобна връзка доза-отговор се наблюдава и при хора с хепатит С, както и при хора, които имат хепатит В и С едновременно.

Антихистамините се предлагат в две форми - клас H-1, които лекуват симптоми на алергия и клас H-2, които лекуват стомашно-чревни състояния като киселинен рефлукс, лошо храносмилане и стомашни язви. Скорошни лабораторни изследвания показват, че антихистамините от клас H-1 може да имат противораков ефект чрез неизвестни механизми.

Няколко малки изследвания показват, че добавянето на антихистамина от клас H-1 cyproheptadine към терапевтичните режими за лечение на ХЦК подобрява резултатите в напредналите фази на заболяването.

С оглед на незадоволителния изход при хората с напреднал ХЦК, които се лекуват с настоящите терапии, учените в Тайван изследват дали има доказателства сред населението, които да подкрепят по-нататъшни изследвания на използването на антихистамини от клас H-1 като помощна терапия за ХЦК в група с висок риск от развиване на ХЦК, а именно хората с вирусен хепатит.

Изследването използва изследователската база данни на Националната Здравна Каса на Тайван (Taiwan National Health Insurance Research Database), за да подбере хора с вирусен хепатит, да оцени излагането им на антихистамин от клас H-1 и да изчисли риска им от ХЦК.

Учените са идентифицирали 521 071 души с хепатит B, 169 159 хора с хепатит C и 39 016 души с двата вируса, които получават здравни грижи в Тайван в периода от 2006 до 2015 г. Изследването изключва хора, диагностицирани с ХЦК по-малко от година след като са били диагностицирани с вирусен хепатит или такива с липсващи данни.

Хората с вирусен хепатит, които използват антихистамини от клас H-1 биват съпоставени индивидуално с хора, които не използват. По този начин изследваните лица са 127 398 души с хепатит В, които използват антихистамини от клас H-1 и съответна контролна група от неизползващи антихистамини; 40 428 души с хепатит C, които използват антихистамини от клас H-1 и съответна контролна група от неизползващи антихистамини, както и 8661 души с двата вида хепатит - B и C, които използват антихистамини от клас H-1 и съответна контролна група от неизползващи антихистамини.

Във всички групи рискът от ХЦК е по-висок при мъжете и хората с цироза, диабет тип 2 и хипертония. Алкохолната чернодробна болест повишава риска от ХЦК при хора с хепатит B или двойна инфекция, но не и при хората от кохортата на хепатит С. По-напредналата възраст повишава риска от ХЦК при хората с хепатит B, но не при тези с хепатит C или двойна инфекция.

Кумулативното ниво на нови случаи на ХЦК е значително по-ниско при тези, които употребяват H1-антихистамини във всички групи след десет години проследяване. След адаптиране на резултатите с оглед възраст, пол и коморбидност, рискът от ХЦК е с 51% по-нисък при хора с хепатит B, които използват антихистамини (адаптирано съотношение на риска (аСР) 0,489; 95% интервал на увереност 0,455-0,524). При хората с хепатит C, които използват антихистамини, рискът е с 52% по-нисък (аСР 0,484; 0,45-0,52) и с 53% по-нисък при хората с коинфекция с хепатити B и C, които използват антихистамини (аСР 0,469; 0,416-0,529).

Хората с вирусен хепатит са със значително по-малка вероятност да развият ХЦК, ако са им предписани нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства (НСПВЛС), аспирин или статини. Учените казват, че връзката между аспирина, НСПВЛС и риска от ХЦК трябва да се изясни посредством по-нататъшни изследвания, но изтъкват, че установеното от тях по отношение на статините и намаления риск от ХЦК потвърждава отделни кохортни изследвания с хора с хепатит В и С.

Тайванската изследователска група казва, че това, което са открили, предполага необходимостта от по-нататъшни изследвания, за да бъде разбран механизма, по който H1-антихистамините могат да намалят риска от ХЦК и да се изясни дали могат да служат като помощно лечение.

 

Източник: http://infohep.org/Antihistamine-use-halved-the-risk-of-liver-cancer-in-people-with-viral-hepatitis/page/3550601/
Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.