Изследване на HbsAg-положителни бременни жени и техните деца с оглед мерките за превенция на предаването на вируса от майка на дете

Дата: 16 февруари 2010
Автори на цитираното изследване: Yan Guo, Jianqiong Liu, Liping Meng, Hu Meina, и Yukai Du
Разпространил: http://7thspace.com
 
Вътрематочното заразяване е основният фактор, допринасящ за предаването на HBV от майка на дете. Това е едно ретроспективно изследване, проведено с участието на 158 HbsAg-положителни бременни жени, който са родили деца в периода между 01.01. 2004 до 31.12. 2006 в гр. Уан , Китай.
 
Ние изследвахме мерките, които са взети с оглед предотвратяване предаването на вируса на хепатит Б от майка на дете и инфекциозният статус/инфекциозното състояние/ на децата.
 
HbsAg-положителните бременни жени са подбрани на случаен принцип, при получаване на предродилни грижи/ обслужване в специализирани родилни и детски отделения на окръжни болници. Тези жени са попълнили доброволно анкети с въпроси - директно или посредством интервюта, проведени по телефона. Събраните данни са използвани за оценяване на имунизационните програми, който бременните жени са получили с цел превенция на предаването на хепатит Б от майка на дете.
 
По време на бремеността, на 143 ( 90.5%) от 158 жени се поставя имуноглобулин, а на 86% от децата се поставят имуноглобулин и ваксина против Хепатит В. Броят на цезаровите сечения е 82.3% , като 28.5 % са с цел превенция на HBV инфекцията.
 
Процентът на храненето с бутилка е 51.9%, като 89% от случайте на хранене с бутилка са с цел да се предотврати HBV инфекция. В 71 случая, участниците са HbeAg-положителни.
 
Сравнено с групата на HBsAg+ HBeAg- (само HbsAg – положителен), в групата на HBsAg+ HbeAg+ (HbsAg-положителен и HbeAg-положителен) са извършени значително по-голям брой цезарови сечения и хранене с бутилка, вследствие на хепатит Б( Р<0,05). Пет случая са HbsAg–положителни, което е установено посредством анализ на кръвта от пъпната връв.
Процентът на вътрематочна инфекция при новородените е 6.7% . Процентът на деца с хроничен HBV е 4 %.
 
Повечето HbsAg-положителни бременни жени са добре осведомени за предаването на вируса на хепатит Б от майка на дете и получават определен вид превантивно лечение, под формата на комбинирана имунизация. Цезаровото сечение и храненето с бутилка са доста често срещани, главно с цел да се предотврати заразяването.
 
В тази извадка се посочват относително малък брой случаи на вътрематочно заразяване, но при много от децата не се наблюдава сероконверсия след ваксинирането.
 
Референция
BMC Infectious Diseases 2010, 10:26
 

Източник: Survey of HBsAg-Positive Pregnant Women and Their Infants Regarding Measures to Prevent Maternal-Infantile Transmission:

Може да коментирате новината тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2747.0

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C