Комбинирана формула на софосбувир/ледипасвир (Sofosbuvir/Ledipasvir) показва добър ранен отговор с или без рибавирин

Автор: Liz Highleyman
Дата: 10 май 2013
 
Терапевтичен режим от софосбувир (бивш GS-7977) плюс ледипасвир (преди GS-5885) с продължителност от 8 или 12 седмици е довел до 95% - 100% траен вирусологичен отговор на 4-та седмица след лечението (SVR4), както при терапевтично-наивни (нелекувани), така и при лекувани преди това пациенти с хепатит С в едно малко проучване, фаза 2, според неотдавнашно изявление на Gilead Sciences, разработили и двете лекарства.
 
Нуклеотидният полимеразен инхибитор софосбувир (тогава известен като PSI-7977) е показал отлични резултати в комбинация само с рибавирин при първите групи от фаза 2 на проучването ELECTRON, постигайки SVR24 в размер на 100% при нелекувани до тогава пациенти с HCV генотип 2 или 3.
 
Резултатите са по-малко впечатляващи при по-трудните за лечение пациенти, включително нулеви респондери (неотговорили) на предходно лечение и лица с HCV генотип 1. Въпреки че отговорът в края на лечението е бил обнадеждаващ, повечето участници са рецидивирали след прекратяване на терапията. Данните, представени пред Международния конгрес по проблемите на черния дроб (EASL 2013) миналия месец показват, че схемата от две лекарства действа по-добре срещу генотип 2 отколкото генотип 3.
 
Ранните резултати от ELECTRON, заедно с констатациите показват, че 12 седмици на софосбувир плюс NS5A инхибитора даклатасвир на Bristol-Myers Squibbs са довели до излекуване на 100% от терапевтично-наивните (нелекувани) пациенти с генотип 1 (една комбинация, която Gilead се беше отказал да  продължи да прилага), станаха причина Gilead да тества софосбувир с различни собствени  DAAs в процес на изпитване.
 
Както докладва Edward Gane на неотдавнашната среща на EASL и на Срещата по проблемите на черния дроб на AASLD миналия ноември, допълнителните данни от ELECTRON показват, че добавянето на NS5A инхибитора на Gilead ледипасвир към софосбувир и рибавирин за 12 седмици, е довело до излекуване на 100% от терапевтично-наивните и нулеви респондери с генотип 1.
 
Добавянето на GS-9669, ненуклеозиден полимеразен инхибитор, също води до траен вирусологичен отговор на тройната терапия в размер вариращ от 90% до 100%. Gane не описва бъдещите планове за развитие на GS-9669, но съединението все още е включено в списък на лекарствата в процес на разработка на уебсайта на Gilead.
 
Jay Lalezari и колегите му представиха пред EASL постер с констатациите от фаза 2b на проучването QUANTUM, което оценява различни комбинации на гуанидин нуклеотиден аналог GS-0938, софосбувир (уридин нуклеотид) и рибавирин. И отново схемата от двата препарата софосбувир/рибавирин в продължение на 12 или 24 седмици е излекувала само около половината терапевтично-наивни пациенти предимно с генотип 1a. GS-0938 е спрян на 9-та седмица от лечението след като някои участници са получили увеличение на чернодробните ензими ALT/AST.
 
Миналата седмица Gilead публикуваха прессъобщение, в което се описват по-благоприятни данни за междинен временен отговор от фаза 2 на проучването LONESTAR, при което се използва веднъж дневно фиксирана доза на смесена формула софосбувир/ледипасвир, с или без рибавирин, в продължение на 8 или 12 седмици.
 
При 60-те терапевтично-наивни пациенти с генотип 1, 100% от лекуваните със софосбувир/ледипасвир в продължение на 12 седмици имат неоткриваема HCV РНК на 4-та седмица след лечението. Освен това, 95% от лекуваните със софосбувир/ ледипасвир и 100% от лекуваните със софосбувир/ледипасвир/рибавирин в продължение на 8 седмици все още имат вирусна супресия на 8-та седмица след лечението.
 
Освен това, 95% от 40 трудни за лечение пациенти, лекувани преди това с някакъв протеазен инхибитор на HCV, от които половината са с цироза, са постигнали SVR4 с двойната или тройната терапевтична схема за 12 седмици. Както софосбувир/ледипасвир, така и софосбувир/ледипасвир/рибавирин като цяло са безопасни и се понасят добре.
 
Твърде рано е на базата на SVR4 да се каже, че пациентите са излекувани (а и някои предишни проучвания на софосбувир показват висок процент на рецидив) но регулаторните органи на Съединените щати и Европа в момента признават SVR12 за излекуване, тъй като след този момент случаите на рецидив са малко.
 
"Резултатите от LONESTAR показват, че изцяло пероралната терапия с нуклеотидния NS5B инхибитор софосбувир и NS5A инхибитора ледипасвир, приемана веднъж дневно, може да има потенциал да излекува повечето пациенти, заразени с HCV генотип 1, при изключително кратка продължителност на лечението," заявява водещият изследовател Eric Lawitz в съобщението за пресата.
 
Въз основа на тези констатации, от компанията Gilead казват, че скоро ще започнат фаза 3 на едно проучване, наречено ION-3, за оценка на смесената формула с продължителност от 8 седмици с или без рибавирин, и от 12 седмици без рибавирин, при 600 нелекувани пациенти с генотип 1 и без цироза.
 
Компанията отбелязва, че вече са в ход 2 други проучвания, фаза 3, които разглеждат смесената формула на софосбувир/ледипасвир с или без рибавирин с продължителност от 12 или 24 седмици при нелекувани и лекувани пациенти с генотип 1, включително и някои с цироза.
 
Референции
  1. E Gane, CA Stedman, RH Hyland, et al. All-oral sofosbuvir-based 12-week regimens for the treatment of chronic HCV infection: the ELECTRON study. 48th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2013). Amsterdam. April 24-28, 2013. Abstract 14.
  2. JP Lalezari, DR Nelson, RH Hyland, et al. Once daily sofosbuvir plus ribavirin for 12 and 24 weeks in treatment-naive patients with HCV infection: the QUANTUM study. 48th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2013). Amsterdam. April 24-28, 2013. Abstract 845.
 
Друг източник
Gilead Sciences. Gilead Reports Interim Data From Phase 2 LONESTAR Study. Press release. May 2, 2013.
 
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C