Конференция във Варшава, посветена на хепатит C

На 14-ти октомври във Варшава се проведе международна конференция, посветена на хепатит C. Конференцията беше под надслов "HCV – The Quiet Epidemic" и беше регионална среща на експерти и пациенти от Източна Европа "Preventing, Diagnosing and Treating Hepatitis C: Best Practice and Issues in Eastern Europe and Eurasia".

На конференцията бяха поканени делегати от България, Хърватия, Чехия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Унгария, и Естония. От българска страна имаше 10 представители:
 
*      доц. Людмила Матева, ръководител на Клиниката по гастроентерология, отделение по Вътрешни болести в болница "Св. Иван Рилски"
*      доц. Диана Николовска, Клиника по гастроентерология, Медицински институт – МВР
*      проф. Станка Маркова, председателят на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи
*      д-р Елена Тотева, HCV експерт в НЗОК
*      д-р Даниела Дариткова-Проданова, депутат от парламентарната група на ГЕРБ, член на Здравната комисия
*      д-р Станка Лалева, депутат от парламентарната група на ГЕРБ, член на Здравната комисия
*      д-р Мария Замфирова, главен експерт от Дирекция "Превенция на ХИВ/СПИН, туберкулоза и болести, предавани по полов път" в Министерството на здравеопазването
*      Диана Тенчева, журналист от в-к "Труд"
*      д-р Станимир Хасърджиев, секретар на Национално сдружение за борба с хепатита "Хепасист"
*      и аз, като представител на сдружение "Хепактив"
 
Домакин на събитието беше неправителствената организация "Institute  for Patient Rights and Health Education". Организатор беше PR агенцията "Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants", а спонсор фармацевтичната компания Schering-Plough. Събитието беше организирано и с подкрепата на полската професионална организация "Polish HCV Experts Group" – обединение на лекари, професионалисти в областта на хепатит C.
 
HCV конференцията беше еднодневна, като това беше програмата на събитието:
 
*      EASL Letter to the participants of the Summit - Prof. Robert Flisiak
*      "HCV Overview” – Prof. Jacek Juszczyk, HCV Expert, Prof. MD. PhD, Karol Marcinkowski Medical University of Poznan
*      "CEE & CIS: HCV – Economic Impact” – Stephen Lock, Deputy CEO, Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants, и Prof. Seval Akgun, Centre for European Policy Studies
*      "The role of non-invasive tests in HCV liver fibrosis monitoring, disease prognostic and screening of the general populations” – Dr. Mona Munteanu, Biopredictive
*      "Ensuring Future Success” – Prof. Robert Flisiak, Head of Department of Infectious Diseases and Hepatology, Medical University of Bialystok
*      "Our challenge: to become a patient” – Nadine Piorkowsky, ELPA President
*      "HCV – my experience in treatment” – Tomasz Ignaczak, Actor, Polish HCV Patient
*      "HCV and people, who use drugs” – Katarina Jiresova, Eurasian Harm Reduction Network, Steering Committee
*      "Fibroscan in hepatology” – Jean Marc David, Echosens, Global Distribution Manager
*      "Scotland’s Hepatitis C Action Plan: A model to prevent infection and Hepatitis C-related disease” – Prof. David Goldberg, Health Protection Scotland
*      "HCV infection in Poland – solutions proposal” – Prof. Malgorzata Pawlowska, Member of Polish HCV Experts Group, Professor of Clinics of Infectious Diseases and Hepatology at Collegium Medicum in Bydgoszcz
*      "HCV Infection in Bulgaria – epidemiological and clinical data” – Assoc. Prof. Ludmila Mateva, Head of the Clinic of Gastroenterology, Department of Internal Diseases – St. Ivan Rilski Hospital, Bulgaria
*      "HCV treatment according to national guideline in Hungary” – Dr. Mihaly Makara, Head of Hepatology Department, Szent Laszlo Hospital, Hungary
*      "Management of Chronic Hepatitis C – European vs. National Approach” – Prof. Jozef Holoman, Director of the Slovak National Reference Center for Management and Treatment of Chronic Hepatitis (former President of Slovak Society for Hepatology), Slovakia
*      "HCV and HBV Infection among Croatian Prisoners – Prevalence and Control” – Prof. Vitomir Burek, Head of the "Croatia Prison Project”
 
С няколко думи ще разкажа за презентациите, които бяха изнесени на конференцията. 
 
*      "HCV Overview” – полския професор разказа най-основните неща, които се знаят за хепатит C.
*      "CEE & CIS: HCV – Economic Impact” – беше представена черновата на т.нар. „Бяла книга” за икономическия влияние на хепатит C върху отделните държави. В нея са включени изследвания, направени върху 16 държави от Централна и Източна Европа, между които и България. Данните за България ще бъдат представени на специална пресконференция в близките седмици, организирана от българския офис на Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants. Няма да цитирам конкретни данни, които бяха изнесени, защото целта е те първо да бъдат обявени на пресконференцията.с
*      "The role of non-invasive tests in HCV liver fibrosis monitoring, disease prognostic and screening of the general populations” – презентацията беше много интересна и представи колко сериозни резултати е постигнал теста FibroTest за неинвазивно измерване на фиброзата на черния дроб. Планира се в България също да се появи този тест, но все още не е ясно къде и кога.
*      "Ensuring Future Success” – Презентацията беше посветена на най-новите лекарства за лечение на хепатит C, които са в процес на разработка, без да претендира, че обхаваща абсолютно всички. В същото време бяха представени много интересни и конкретни данни за някои от най-обнадеждаващите лекарства. В отделна информация във форума ни ще дам по-конкретни детайли за изнесените данни.
*      "Our challenge: to become a patient” – Презентацията беше посветена за някои от основните проблеми, които имат HCV пациентите.
*      "HCV – my experience in treatment” – Презентацията беше от явно известен полски актьор, който разказа за лечението си с болестта. Разказа му беше на полски, а от симултанния превод разбрах, че се опитва да разкаже за страничните ефекти във вид на разни смешни истории. Като цяло, от позицията си на човек, който се е лекувал, мисля, че не се справи много добре и не мисля, че някой, който не се е лекувал и няма представа какво е лечението, успя да разбере нещо от разказа му, освен че се е излекувал успешно.
*      "HCV and people, who use drugs” – презентацията беше от жена, която е социален работник и се занимава с проблемите на венозните наркомани. Общо взето представи какви са проблемите, свързани с хепатит C при тази група пациенти.
*      "Fibroscan in hepatology” – презентатора беше по-скоро технически ориентиран и представи как работи Fibroscan като неинвазивен тест за имерване на фиброзата. Теста се извършва със специална машина, а не е кръвен тест. Досега от фирмата производител са продали 600+ такива машини. Не се знае кога в България ще се появи такава машина, но има заявен интерес. От заявения интерес до реален проект, финансиране и инсталиране на такава машина може да мине доста време.
*      "Scotland’s Hepatitis C Action Plan: A model to prevent infection and Hepatitis C-related disease” – Презентацията беше от шотландски професор, който разказа как правителството е застанало зад реализацията на конкретна програма за превенция и лечение на хепатит C на глобално ниво. Той представи етапите на проекта, парите, които ще задели правителството за всеки етап, както и крайните срокове за всеки етап. В отделна тема във форума ще разкажа малко повече за този проект, защото това което се е случило в Шотландия е пример дори и за цяла Европа как държавата на най-високо ниво може да се ангажира с проблема хепатит C. Нека да дам конкретни данни, за да се добие представа за мащаба. Смята се, че в Шотландия има 38 000 души с хроничен хепатит C, като диагностицираните са 14 800. За периода 2008-2011 година по този т.нар. Action Plan шотландското правителство ще задели 43.2 милиона британски лири.
*      "HCV infection in Poland – solutions proposal” – бяха представени конкретни данни за HCV инфекцията в Полша. Смята се, че в Полша има 700 000 души, инфектирани с хепатит C. Досега са диагностицирани само 50 000 души, което прави само 7% от всички, които най-вероятно са заразени.
*      "HCV Infection in Bulgaria – epidemiological and clinical data” – доц. Матева представи интересни данни за HCV инфекцията в България. Ще пусна отделна тема във връзка с тази презентация. Една интересна информация – от 2002 година, когато е била стартирана Националната програма за антивирусно лечение на пациенти с хроничен хепатит C, до юли 2009 година, по тази програма са лекувани общо към 1200 пациенти.
*      "HCV treatment according to national guideline in Hungary” – бяха изнесени данни за Унгария, пак си имат Национална Здравна каса, имали са списък на чакащите до 2004 година. Досега са лекувани общо 12 000 пациенти (включително повторните лечения).
*      "Management of Chronic Hepatitis C – European vs. National Approach” – не мога да отлича нещо много специално от тази презентация. Като цяло, бяха представени основните неща, които са се случили по отношение на битката с хепатит C в Словакия.
*      "HCV and HBV Infection among Croatian Prisoners – Prevalence and Control” – тук бяха представени данните от проучване върху затворниците в хърватските затвори. Заключението беше, че разпространението на вирусните хепатити сред затворниците е по-високо - HBV: 11.3%; HCV: 8.3%; HBV/HCV: 6.3%.
 
На финала на конференцията, участниците се обединиха около една финална резолюция, която беше посланието, което всички делегати на конференцията трябва да занесат в собствените си страни:
 
*      "The Seminar participants recognize hepatitis C as a serious health, social and economic problem.
*      The delegates recommend that all CEE governments give due consideration to the problem of the hepatitis C in their national healthcare policies.
*      The delegates suggest accelerating the development and elaboration of national programmes on HCV prevention, screening, diagnosis and treatment.
*      The delegates propose, in the countries where there is not an existing effective framework the medical community should work to develop HCV management guidelines.
*      Delegates agree, that if decision makers do not take into account the growing HCV epidemic and adjust policy accordingly, the burden of the disease will continue to grow."

По-долу прилагам превода на резолюцията на български:
*      "Участниците в семинара считат, че хепатит C е сериозен здравен, обществен, и икономически проблем.
*      Делегатите препоръчват на правителствата на всички държави от Централна и Източна Европа да обърнат своевременно внимание на проблема хепатит C в техните национални здравни политики.
*      Делегатите предлагат ускоряване на разработката на национални програми за HCV превенция, скрининг, диагноза и лечение.
*      Делегатите предлагат, в държавите в които не съществува изработена ефективна рамка, медицинската общност да работи по разработването на препоръки за управлението на HCV.
*      Делегатите приемат, че ако политиците не обърнат внимание на разрастващата се HCV епидемия и не променят политиките си в съответствие с това, разрастването и товара от заболяването ще продължи да се увеличава."
В допълнение, за тези на които им е интересно и искат да научат още информация за конференцията, могат да си купят вестник „Труд” във вторник, 20-ти октомври. Там в Здравната рубрика на вестника ще има статия посветена на конференцията, най-вероятно ще бъде публикувано и интервю с доц. Матева.
 
Можете да коментирате новината и във форума на сдружението: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2262.0
 
С най-добри пожелания,
Радослав Русинов