Конкурс на тема „Скрининг за Свят без хепатит C“

Снимка
Скрининг за Свят без хепатит C
Тази година основната цел на журналистическия конкурс, организиран от пациентските организации ''Хепактив'' и ''Хепасист'' е „Скрининг за свят без хепатит C“ е да спомогне за отразяване на най-съществения понастоящем проблем, свързан с хепатит C в България – липсата на скрининг.                                                                                             

Всички желаещи журналисти могат да се включат със свои материали  като изискването е те да бъдат публикувани/излъчени от 1 януари 2017 г. до 20 ноември, като крайният срок за подаване е 30 ноември 2017 г. Материалите се изпращат на имейл адрес: prcarebulgaria@gmail.com.

Журналистите ще могат да участват с публикации в печатни и онлайн медии, радио и телевизионни репортажи, предавания, фотографски материали и кинодокументалистика, посветени на темата за хепатит С. В конкурса могат да участват журналисти от всички медии, в това число и работещите на свободна практика, без ограничение в броя на материалите.

Имената на победителите ще бъдат обявени в началото на месец декември 2017 г. по време на Конференцията „Софийски хепатологични дни“. В рамките на проявата ще бъдат връчени и награди за трите първи места.

Членове на журито се състои от лекари, представители на пациентски организации и медийни експерти.
 
 За допълнителна информация:
Елена Цонева – Папуджиева- ПР Експерт, PR Care
0878 865077, elena@prcare.bg
Росяна Сотирова- ПР Експерт, PR Care
0897 921690, rosyana@prcare.bg