Кореспонденция с институциите относно липсата на "Viread"

Във връзка със сигналите относно липсващия Viread в аптечната мрежа, подадени от нас, в тази тема ще публикуваме кореспонденцията с институциите: (най-новите писма са най-отгоре) 

Отговор от МЗ от 09.06.2015, в който се казва, че ще се сформира работна група, която да насочи усилията си за създаване на ефективна нормативна наредба, която да ограничи паралелния износ:

http://hepactive.org/sites/default/files/doc/otgovor_MZ_09.06.2015_1.pdf

http://hepactive.org/sites/default/files/doc/otgovor_MZ_09.06.2014_2.pdf

Поради липса на отговор от МЗ повече от 2 м. вчера, 28.05.2015 г. подадохме нов сигнал:

http://hepactive.org/sites/default/files/doc/MZ_Viread_28.05.2015.pdf

Нов сигнал към ИАЛ и техният отговор:

http://hepactive.org/sites/default/files/doc/pismo_IAL_09.06.2015.pdf

http://hepactive.org/sites/default/files/doc/IAL_24335_Viread_09.06.2015.pdf

Отговорът на ИАЛ от 15.04.2015 г.:

http://www.hepactive.org/sites/default/files/doc/otgovor%20IAL_15.04.2015_1.pdf

http://www.hepactive.org/sites/default/files/doc/otgovor%20IAL_15.04.2015_2.pdf

Това е писмото, изпратено от ХепАктив в отговор на отговора от НЗОК:
http://hepactive.org/sites/default/files/doc/HepActive_otgovor_NZOK_07.04.2015.pdf

Повече информация относно липсата на препарата: http://www.hepactive.org/blog/Hepactive_alarms_institution_about_reexport_Viread