Лек спад в диагностицираните случаи на хепатит С през 2017

Снимка
hepatitis c decline

29 март 2019 г.

Тук може да прочетете целия доклад (на английски език): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hepatitis-c-annual-epidemiological-report-2017

Данните от европейското наблюдение показват спад от 10% в новодокладваните случаи на хепатит С между 2016 и 2017. И все пак, като се има предвид, че през 2017 г. има повече от 31 000 докладвани случая, новодиагностицираните остават на високи нива в Европейския съюз и Европейската икономическа общност (ЕС/ЕИО). Също така, различията в националните практики за изследвания заедно с широкоразпространеното неоповестяване на диагностицираните случаи не предлага точна картина на истинския епидемиологичен товар.

Европейският център за контрол над болестите координира разширено наблюдение за хепатит B и C от 2011 г., за да се определят епидемиологичните тенденции и модели на предаване сред новодиагностицираните случаи. Последните данни от наблюденията в ЕС/ЕИО от 2017 г. показват, че страните все още срещат трудности при определянето на статуса на инфекциите с хепатит: информация дали даден случай е остър (3%) или хроничен (22%), е налична в само един от всеки четири докладвани случая.

Като се има предвид, че е трудно да се диагностицира острия хепатит, и че повечето случаи се определят чрез скрининг, е вероятно голям част от случаите на хепатит С, класифицирани като „неизвестни“ (75%), да са хронични инфекции. Въз основа на изследванията за разпространението на заболяването, Европейският център за контрол над болестите счита, че около 5.6 милиона европейци в ЕС/ЕИО живеят с хроничен хепатит С.

Хроничният вирусен хепатит може да причини сериозно чернодробно заболяване като цироза или рак, но много от заразените не знаят за инфекцията си, поради липсата на каквито и да е симптоми. Данните от съобщенията за диагноза на хепатит С предимно отразяват местните инициативи и практики за изследване, отколкото да дават точен поглед към реалната тежест на хепатит С в Европа.

Високо ниво на HCV сред хората, които си инжектират наркотици

Наличните данни показват, че най-високите нива на новодиагностицирани случаи на хепатит C са сред мъжете на възраст между 25-44 години – профил, който съвпада с демографията на хората, които приемат наркотици. Инжектирането на наркотици все още е преобладаващият път за предаване на HCV, като това е причината за 44% от случаите, при които има информация за предаването на болестта. Все пак, данни за предполагаем начин на предаване са налични при по-малко от една трета от докладваните случаи през 2017 г. (26%).

Наличната информация за разпространението на хепатит С от други източници също показва, че инфекцията има много голяма тежест сред хората, които си инжектират наркотици, като има доказателства и за продължаващо и в момента предаване на заразата в Европа. Това подчертава нуждата от мерки за намаляване на вредите, които да са задълбочени и последователни и да са насочени към населението в риск.

В допълнение към всичко това, все по-тревожни са докладите за нарастващ брой случаи на инфекция с хепатит С при мъжете, които правят секс с мъже. Напоследък има съобщения за разпространение на инфекцията и сред ХИВ-отрицателните мъже, които правят секс с мъже – промяна, която налага таргетирана превенция и контрол.

Необходимост от насочена превенция по места

За да се предотвратят хепатитните инфекции, европейските страни трябва да засилят практиките за превенция и контрол по места, както е очертано в Европейския план за действие на СЗО. Като се опират на информацията от Европейския център по контрол на болестите (ЕЦКБ), властите могат да идентифицират ключови групи от населението и региони с високо разпространение на хепатит, за да насочат усилията си към тях.

ЕЦКБ, в сътрудничество с Регионалния офис за Европа на СЗО и Европейския център за мониторинг на наркотиците и пристрастяването, излезе с мониторингова рамка в подкрепа на страните от ЕС/ЕИО в усилията им да внедрят програмите за контрол на хепатит В и С. Тази система ще предостави детайлен и така необходим преглед на напредъка при борбата с тези инфекции и ще позволи да се състави по-ясна картина на действителния товар на това заболяване.

Източник: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/slight-decline-hepatitis-c-diagnoses-2017