Липсата на сън може да компрометира отговора на ваксината срещу хепатит В

Автор: Liz Highleyman
Дата: 14 август 2012
 
Хората, които спят по-малко от 6 часа на нощ, показват значително занижен отговор на антитела след ваксинация срещу вируса на хепатит В (НВV) - една констатация, която може да хвърли светлина върху добре известната връзка между лошия сън и повишената податливост на инфекциозни заболявания, съобщават изследователи в  броя от 1 август 2012 г. на Sleep.
 
Многобройни проучвания (а също анекдоти и народни мъдрости) сочат наличие на връзка между липсата на сън и по-голяма вероятност човек да се разболее от грип или друг вид инфекция. Но механизмите, които са в основата на тези връзки, не са добре изяснени.
 
Aric Prather от Калифорнийския университет в Сан Франциско и колеги са провели наблюдателно проучване, за да определят дали продължителността, ефикасността и качеството на съня (оценени в естествена среда, а не при лабораторни изследвания на лишаване от сън) могат да прогнозират степента или силата на отговора с антитела на даден нов антиген, в случая НВV, в група доброволци на средна възраст.
 
Анализът обхваща 125 здрави възрастни (70 жени, 55 мъже) в западна Пенсилвания на възраст от 40 до 60 години. Всичките са непушачи и не са страдали от сърдечен пристъп, астма, скорошно лечение на рак, психично заболяване или заболяване, което засяга имунната система. Освен това не са приемали лекарства, за които се знае, че влияят върху нервната, ендокринната или имунната системи, наднорменото им тегло не е надвишавало 30%, а жените не са били бременни или кърмачки. Изключени са били хора със серологични данни за предходна НВV експозиция.
 
Всички участници са получили стандартната серия от три дози ваксина за хепатит В Engerix-B. Втората инжекция е поставена 1 месец след първата, а третата доза - след 6 месеца. Титрите на вирусните антитела са измерени преди втората и третата дози, за да се оценят първичния и вторичния отговор на антителата, а клиничната защита е била измерена 6 месеца след последната доза (определена като ниво на повърхностните антитела на хепатит В < 10 mIU/mL).
 
Изследователите са използвали актиграфия (неинвазивен метод за наблюдаване циклите на активност и почивка) и електронните дневници на съня на участниците, за да оценят продължителността на съня, ефективността на съня (колко от времето в леглото е прекарано в сън), както и съобщеното от самите тях за качеството на съня.
 
Резултати
  • По-кратката продължителност на съня според актиграфията средно над 6 последователни дни, е свързана със значително по-нисък вторичен отговор на антитела.
  • Този занижен отговор не зависи от възраст, пол, индекс на телесна маса или отговора на началната доза ваксина.
  • По-кратката продължителност на съня според актиграфията или дневниците на съня също прогнозира намаляване на вероятността от клинична защита срещу хепатит В след приключване на курса на ваксиниране.
  • 6 до 7 часа сън изглежда предотвратяват по-лошия отговор на антитела, като при участниците, които са спели по-малко от 6 часа на нощ е почти 12 пъти по-вероятно да останат незащитени в сравнение с тези, които са спели над 7 часа.
  • Обаче нито ефикасността на съня, нито субективната информация за качеството му, са значими предиктори на отговора на НВV антитела.
  • Психологическият стрес, оценен чрез електронните дневници, не е свързан с нивото на антителата или вероятността от клинична защита 6 месеца след приключване на курса на ваксиниране.
 
На базата на тези констатации, авторите на проучването заключават: "Кратката продължителност на съня в естествена среда може да повлияе отрицателно на in vivoотговора на антитела към нови антигени, което дава вероятно обяснение за наблюдаваните асоциации между лошия сън и повишената податливост на инфекциозни заболявания."
 
"Тези резултати дават първо доказателство, че естествените колебания в съня може да допринасят да клинично значими разлики в размера на имунните реакции (отговори) на ваксината и вероятно дават физиологична основа за наблюдаваните различия в податливостта към инфекции," разсъждават те по време на дискусията. "Всъщност важността на влиянието на съня, наблюдавано в това проучване, е сравнима с други известни рискови фактори (възраст, пол, ИТМ, тютюнопушене) за липсата на клинична защита след приключване на курса на ваксиниране срещу хепатит В."
 
По отношение на биологичните механизми те отбелязват, че продължителното лишаване от сън е свързано с промени в броя на T-клетките и B-клетките в периферното кръвообръщение, намаляване на отговора на антиген-специфичните Т-помощни клетки, спад в производството на цитокини, които играят роля в имунния отговор и повишени нива на възпаления, засягащи целия организъм. Промени в невроендокринната функция, свързани със съня, вероятно също играят роля.
 
"Наблюдаваните асоциации на по-кратката продължителност на съня с по-слабия отговор на антителата към ваксинацията и намалената вероятност от изграждане на клинично защитен отговор повишава вероятността интервенциите, предназначени за подобряване на съня, да са от полза за здравето," пишат те. "Въпреки това, като се има предвид предварителния характер на тази работа, необходимо е по-нататъшно проучване на връзката сън - имунитет, тъй като това може да помогне в създаването на нови терапевтични стратегии, включително потенциална намеса в съня с цел да се промени риска от инфекциозно заболяване."
 
Референция
AA Prather, M Hall, JM Fury, et al. Sleep and antibody response to hepatitis B vaccination. Sleep 35(8):1063-1069. August 1, 2012.
 
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C