Моноклонални антитела може да помогнат за предпазване от и изчистване на вируса на хепатит С

Автор: Liz Highleyman
Дата: 04 септември 2012
 
Човешко моноклонално антитяло, наречено HCV1, е успяло да предотврати заразяването с вируса на хепатит С на изложените на него шимпанзета, а шимпанзета с остра или хронична инфекция претърпяват спад на вирусния товар на HCV, според изследване, публикувано в броя от  30 август 2012 г, на списанието с открит достъп PLoS Pathogens.
 
Въпреки че лечението на хепатит С се подобри с въвеждането на директно действащите антивирусни средства (DAA), все още няма ефективна НСV ваксина или други доказани биомедицински методи за превенция, нито пък е известно как да се спре преминаването на острата инфекция в хронична.
 
Trevor Morin от MassBiologics към университета на Масачузетс и колеги изследвали дали моноклоналното антитяло HCV1 може да защити шимпанзетата от НСV инфекция. HCV1 се свързва със запазена част от обвиващия протеин Е2 на НСV и неутрализира широка гама от генотипове на НСV; предишни проучвания показват, че антитялото блокира проникването на НСV в чернодробните клетки при лабораторни култури.
 
Шимпанзетата (единственият вид освен хората, възприемчив към НСV инфекция) получили една доза от 50 или 250 мг/кг HCV1, приета 30 минути преди имунопроба с инфузия на HCV генотип 1a.
 
Проучването е създадено за да се провери дали моноклоналното антитяло може да защити черния дроб от експозицията, която би се появила при условията на чернодробна трансплантация. При почти всички хора с хепатит С при трансплантация на черен дроб чернодробната присадка в крайна сметка се заразява с HCV. "Заразяването на дарения нов черен дроб от остатъчен вирус в пациента е една от най-големите пречки за пълно възстановяване," казва съавторът на проучването Robert Lanford в съобщението за пресата, издадено от Texas Biomedical Research Institute.
 
Изследователите установили, че дозата 250 мг/кг от HCV1 осигурява пълна защита срещу инфекция, но по-ниската доза не е била ефективна. Освен това едно остро заразено шимпанзе, получило 250 мг/кг от HCV1 на 42 ден след вирусна експозиция претърпява бърз спад на вирусния товар на HCV под границата на откриваемост. Вирусен ребаунд се появява 14 дни по-късно, като вирусът показва една мутация на E2, която дава резистентност на неутрализирането на HCV1.
 
Проучването също така констатира, че 3 шимпанзета с хронична НСV инфекция, лекувани с една доза от 40 мг/кг от HCV1 са претърпели спад на вирусния товар. Едно животно е имало HCV РНК под границата на откриваемост за 21 дни, а възвърналият се вирус е имал резистентна мутация на HCV1; 2-те други шимпанзета са имали спад на вирусния товар от 0.5 до 1.0 log, без данни за вирусна резистентност към HCV1.
 
"Тези данни показват, че човешкото моноклонално антитяло HCV1 може да бъде ефективно терапевтично средство за предотвратяване заразяването на присадката при заразени с НСV пациенти, подложени на чернодробна трансплантация," предполагат изследователите.
 
"Човек може да очаква подобряване на тези резултати с коктейл от антитела или чрез използване на това антитяло с някои от по-новите антивирусни препарати, които в момента преминават клинични изпитвания," добавя Lanford.
 
Референция
TJ Morin, TJ Broering, BA Leav, et al. Human Monoclonal Antibody HCV1 Effectively Prevents and Treats HCV Infection in Chimpanzees. PLoS Pathogens 8(8):e1002895. August 30, 2012.
 
Друг източник
Texas Biomedical Research Institute. Antibody Prevents Hepatitis C Infection in Animal Model. Press release. August 30, 2012.
 
 
 

Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C