Окончателни резултати от клиничното изпитване на боцепревир (Boceprevir)

Дата: 02 ноември 2010
 
Бостън, 1 ноември 2010 г. /PRNewswire/ -- Окончателните резултати от изпитването RESPOND-2 показват, че комбинираната терапия с боцепревир води до по-висок процент на траен вирусологичен отговор (SVR) при пациенти с вируса на хепатит С (HCV) генотип 1, които не са реагирали (отговорили) на, или са рецидивирали след лечение с пегинтерферон алфа-2b и рибавирин.

"Много се вълнуваме при мисълта за нови терапии за лечение на пациенти с НСV, които не са отговорили на лечение," казва Bruce Bacon, MD. "Тройната терапия се явява значителен напредък в борбата срещу хепатит C."

На случаен принцип са избрани три групи от 403 пациенти с НСV генотип 1 с неуспешно предходно лечение - частично/напълно неотговорили или рецидивирали:
  • Контролната група е получавала пегинтерферон алфа 2b и рибавирин в продължение на 48 седмици
  • Втората група е имала 4 седмици встъпителна терапия с пегинтерферон алфа 2b и рибавирин, следвана от ръководена-от-отговора терапия (response-guided therapy) с пегинтерферон алфа 2b и рибавирин в комбинация с 800 мг боцепревир три пъти на ден  
  • Третата група е имала 4 седмици встъпителна терапия с пегинтерферон алфа 2b и рибавирин, следвана от 44 седмици на пегинтерферон алфа 2b и рибавирин в комбинация с 800 мг боцепревир   
На 24-та седмица след приключване на лечението контролната група постига SVR от 21%. Добавянето на боцепревир към лечението увеличава SVR на 59% за втората група и 67% за третата група. Беше отбелязано, че във всички групи лицата с предходен рецидив постигат по-добри резултати отколкото неотговорилите. Терапията е с добра поносимост, а най-честата причина за прекъсване на лечението са пациенти, които на 12-та седмица все още са имали откриваема HCV-РНК.
 
"Сега вече има надежда за унищожаване на вируса и за пациентите, които не са отговорили на лечение преди това,"  добавя Д-р Bacon.
 
Заглавие на анотацията:
 
HCV RESPOND-2 Final Results: High Sustained Virologic Response Among Genotype 1 Previous Non-Responders and Relapsers to peginterferon alpha 2b/Ribavirin when Re-Treated with Boceprevir Plus peginterferon alpha 2b/Ribavirin.
 
Съобщението за медиите и всички резюмета са достъпни онлайн на адрес:  www.aasld.org.
 
Източник на съобщението за медиите: Prnewswire
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C