От 15 април влизат в сила новите изисквания за лечение на хепатит С

Снимка
pills

Касата одобри нов пангенотипен режим за лечението на хепатит С

От 15 април влизат в сила новите изисквания на НЗОК за лечение на хепатит С при хронично болни над 18 годишна възраст. Може да се запознаете с тях от прикачения файл или директно от сайта на Касата.

Както и през изминалата година, ДДАС (директно действащи антивирусни средства) ще се отпускат безплатно на всички здравноосигурени пациенти, без оглед степента на тяхното чернодробно увреждане. В общия случай лечението протича между 8 и 12 седмици с успеваемост над 95% при минимални или никакви странични ефекти. Изборът на терапия се определя от степента на фиброза/наличие на цироза, генотипа и съпътстващите заболявания. През май 2018 в Позитивен лекарствен списък бе включен първият за България пангенотипен режим софосбувир/велпатасвир (търг. наименование Epclusa), а от тази година към него се присъединява глекапревир / пибрентасвир (търг. наименование Maviret). Пангенотипен означава, че това е медикамент, който може да се използва еднакво успешно при всички генотипове и субгенотипове на хепатит С вируса. Това от една страна ще улесни работата на медицинския специалист, а от друга ще спести сериозни средства за допълнителни изследвания, които нерядко биват заплащани и от пациента.

След проблемите, които срещнахме и преборихме през 2016 и 2017 г., сме изключително щастливи, че към момента здравноосигурените пациенти в България имат неограничен достъп до най-модерните ДДАС терапии, благодарение усилията на всички ангажирани страни - пациенти, лекари, институции и фармацевтична общност. Следващата необходима стъпка е улесняване на процедурата по получаване на лечение, а именно намаляване на дните болничен престой и премахване на чернодробната биопсия като нехуманен спрямо пациентите метод. Съществуват редица ефикасни неинвазивни методи, които за разлика от биопсията дават резултат на момента, напълно безболезнени и безопасни са, а да не забравяме, че са икономически по-целесъобразни. Именно спестяването на обществени средства беше причината през 2016 и 2017 НЗОК да наложи забрана върху използването на ДДАС при пациентите с по-леко увреждане, така че се надяваме в най-скоро време огромните средства, изразходвани за извършването на биопсии, да бъдат пренасочени към осъществяването на обществен скрининг. По този начин ще бъдат открити всички онези хора, които са били инфектирани в миналото си, без да знаят и без да имат симптоми, но които имат нужда от лечение тук и сега. Припомняме, че една от целите на СЗО е елиминация на хепатита до 2030 г., като със сегашните темпове на откриване и лечение на пациенти (среден брой лекувани 1100 души/годишно; цел 5000 души/годишно), това категорично няма как да бъде постигнато.

Ако Вие сте здравноосигурен пациент с нелекуван хроничен хепатит С, Ви съветваме да се обърнете към някоя от 13 специализирани комисии, които имат право да предписват ДДАС чрез протокол 1А на територията на страната, за да получите полагащите Ви се грижи и лечение.

При въпроси или нужда от съдействие, може да се свържете с нас на: 0988 722 988 и office@hepactive.org, всеки работен ден между 12 и 18 часа.