Отговор от Министерство на здравеопазването относно новите безинтерферонови терапии

Сдружение "ХепАктив" получи писмо от Министерство на здравеопазването, в което се заявява, че вероятно реимбурсирането на новите безинтерферонови терапии ще започне през 2016 г. Това писмо е в отговор на изразената подкрепа от наша страна (http://www.hepactive.org/blog/Hepactive_support_BSG_for_interferon_free_therapies)  към Българското дружество по гастроентерология в по-скорошното лечение на 300 пациенти, които имат спешна нужда от него.

С писмото може да се запознаете тук: http://hepactive.org/sites/default/files/doc/pismo_MZ_26.05.2015_do_HepActive.pdf