Пациенти с хепатит С може да не доживеят до реимбурсацията на ново лечение

Във връзка с неясния достъп до безинтерфероновите терапии за лечение на хепатит С, Сдружение ХепАктив изпрати отворено писмо до НЗОК и МЗ:
вх.номер НЗОК: 15-02-1/05.02.2016
вх.номер МЗ: 63-00-14/05.02.2016

 
 Публикуваме и текста на съобщението до медиите:
 
     Пациенти с хепатит С може да не доживеят до реимбурсацията на ново лечение
 
Призовават НЗОК на открит диалог
 
5 февруари 2016 г., гр. София, Днес Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“ изпрати отворено писмо до управителя на Националната здравноосигурителна каса – д-р Глинка Комитов относно забавения достъп до безинтерфероновите терапии за лечение на хепатит С. Още миналата година Министерство на здравеопазването и Здравната каса увериха, че те ще бъдат налични от 1 януари 2016 г., но до момента няма официална информация какви ще бъдат критериите и от кога реално пациентите ще могат да започнат своето лечение.
Председателят на пациентското сдружение Силвана Лесидренска съобщи, че с тях са се свързвали множество отчаяни пациенти, които не са наясно какви ще са критериите и колко още трябва да чакат. „Наясно сме, че екип от специалисти вече втори месец обсъжда критериите за достъп до безинтерфероново лечение на хроничен хепатит С, но докато критериите станат факт, много пациенти, които имат спешна нужда от това лечение, може и да не го дочакат. То е последна надежда за хората с напреднало чернодробно заболяване, коинфекция с ХИВ, претърпели чернодробна трансплантация, с автоимунни заболявания и т.н. Тези хора се страхуват, защото тяхното време изтича.“ – споделя още Лесидренска.
 
  
Според сдружение „ХепАктив“ всички пациенти, без оглед на тяхното чернодробно увреждане, следва да имат равен и гарантиран достъп до новите безинтерферонови терапии. Това ще спести обществени средства за последващи хоспитализации, обезщетения при временна нетрудоспособност, лечение на усложнения, трансплантации и др.
 
Безинтерфероновите терапии се определят като революция в медицината заради високия процент на излекуване (до 98 %), минималните странични ефекти, краткият срок на лечение (стандартно 3 м.), в сравнение с наличните до момента терапии, които постигат приблизително 60 % успеваемост, имат тежки странични действия, а продължителността на лечение стига до 11 м. 
 
Допълнителна информация:
 
- Хепатит С е вирус, който живее в черния дроб и се предава по кръвен път. Над 160 милиона души в света са заразени с хепатит С.
- В България около 110 000 души са заразени с вируса, но приблизително 3% от тях се лекуват. Недиагностицирането и нелекуването на болните от хепатит С костват огромни средства на обществото: под формата на директни разходи за лечението на цироза или рак на черния дроб, за трансплантации и лечение на усложнения и индиректни – от загубата на работоспособност.
- Безинтерфероновите терапии за лечение на хепатит С радикират инфекцията в 95% до 98% от случаите и се приемат под формата на таблетки. Те са с минимални странични ефекти, продължителността на стандартното лечение е 3 м. Медикаментите Viekirax/Exviera, Sovaldi/ Olysio и Harvoni бяха включени в Позитивния лекарствен списък през декември 2015 г.
- В почти целия Европейски съюз, безинтерфероновите терапии се осигуряват безплатно за всички нуждаещи се още от миналата година.
- Приложеният плакат, изобразяващ хепатит С като динамит, е изработен от ученик от Художествената гимназия „Св. Лука“ гр. София.
 
За контакт:
 Силвана Лесидренска, Председател на „ХепАктив“, hepactive@hepactive.org, 0988 722 988