Пациентско сдружение “ХепАктив” предлага важно изменение на нормативната уредба, касаеща кръводаряването

Кръвните центрове в България не са задължени да информират дарителите при наличие на положителна проба за хепатит В или С.
 
В България е широко разпространено убеждението, че когато човек дари кръв, кръвният център поема отговорността да го уведоми, ако дарената кръв даде положителен резултат за някаква инфекция.
 
Оказва се, че подобен ангажимент от страна на кръвните центрове не е изрично законово регламентиран. Дали и как центърът ще се свърже с дарителя при проблем с дарената кръв си остава въпрос, който всеки кръвен център сам разрешава. И както се оказва - в повечето случи това просто не се случва. Донорите даряват кръв, тя се изследва надеждно и ако се окаже заразена - се унищожава, но не се поема ангажимент донорът да бъде последващо известен за проблема. А това е жизненоважно за заболявания като хепатит В и С, които протичат безсимптомно.
 
На 31 май 2016 г.  изпратихме до министъра на здравеопазването г-н Москов предложение за промяна на нормативната уредба, свързана с кръводаряването. Предложението е провокирано от множеството сигнали от пациенти с вирусен хепатит В или С, които са били донори на кръв и кръвни продукти в миналото, но никога не са били информирани за здравния си статус.
 
Предложената промяна идва след сравняване на нашата нормативна уредба с тази на редица страни-членки на ЕС, в които има действащи пациентски организации на болни с хепатит. При тях законът задължава кръвния център да се свърже директно с донора на кръв. В България единствено се изисква данните за донора на заразена кръв да се съобщават на ХЕИ. Което, очевидно, не е достатъчна мярка.
 
От друга страна, спрямо Директива на Европейската комисия, държавата ни е длъжна да предостави на донорите информация, която е важна за здравето и живота им. В момента няма регулация, която да налага това.
 
Предложените промени биха задължили кръвните центрове да информират директно кръводарителите на посочен от тях физически адрес или на електронна поща. Така те ще бъдат подсигурени, че ако са болни от потенциално опасна за живота им инфекция, ще могат да вземат навременни мерки за лечение, като същевременно ще се избегнат и случаите на пропуснати уведомления към донори.
 
  
Изпратеното предложение може да видите тук:
 
Може да ни подкрепите, като подпишете и разпространите стартираната от нас онлайн петиция: