Пегилираният интерферон плюс рибавирин има висок процент на траен отговор при децата с хепатит С

Автор: Liz Highleyman
Дата: 31 август 2010
 
РЕЗЮМЕ: Децата с инфекция с вируса на хепатит С (НСV), които са лекувани с пегилиран интерферон плюс рибавирин, показват висок процент на траен вирусологичен отговор, по-висок отколкото се наблюдава при повечето проучвания с възрастни хора, според един доклад в юнския брой на Journal of Hepatology. Почти 60% с труднолечими генотипи на HCV, включително 1 и 4, и над 90% от тези с по-лесно лечимите генотипи 2 или 3, постигат излекуване.

Изследванията на комбинираната терапия за хроничен хепатит C, базирана на интерферон, обикновено са фокусирани върху възрастните, които пък обикновено демонстрират проценти на траен вирусологичен отговор  (SVR) от малко под 50% за HCV генотип 1 и 70%-80% за генотипи 2 или 3 при използването на стандартен режим (схема) от пегилиран интерферон плюс рибавирин в продължение съответно на 48 или 24 седмици. Лечението на деца с хепатит С не е проучено толкова обстойно.
 
В настоящето проучване, Etienne Sokal от Catholic University Louvain в Белгия и международен екип от колеги правят оценка на безопасността и ефикасността на пегилиран интерферон алфа-2a (Pegasys) плюс рибавирин при нелекувани преди това деца, позитивни за антитяло на НСV, с откриваем НСV РНК вирусен товар.
 
Този прогнозен анализ включва 18 деца с HCV генотип 2 или 3, които са лекувани в продължение на 24 седмици и 47 деца с по-трудно лечимите генотипи 1, 4, 5, или 6, лекувани в продължение на 48 седмици.
 
Резултати
83% от децата с генотип 2/3 и 57% от децата с генотип 1/4/5/6 са постигнали ранен вирусологичен отговор на 12-та седмица.
Процентите на отговор в края на лечението са съответно 94% (на 24-та седмица) и 57% (на 48-та седмица).
Процентите на рецидив са ниски - 89% от по-лесните за лечение участници и 57% от труднолечимите деца са постигнали траен отговор на 24 седмица след приключване на лечението.
Общо 10 участници (15%) са прекратили лечението преждевременно - 2-ма поради сериозни странични ефекти и 8 поради липса на вирусологичен отговор на 24-та седмица.
Общо на 15 деца (23%) са коригирани дозите на пегилиран интерферон или рибавирин -  на 11 (17%) поради неутропения, и на 3 (5%) поради анемия.
Най-често срещаните нежелани реакции, свързани с лечението, включват:
 
- Висока температура и грипоподобни симптоми (54%);
- Коремни болки(38%);
- Раздразнителност, депресия или промени в настроението (34%);
- Дерматит (29%);
- Повръщане (23%);
- Загуба на апетит (22%).
 
 
Базираното на интерферон лечение няма видим ефект върху растежа на децата на ръст.
 
Тези резултати - заключават учените - показват, при че децата има по-добър процент на траен вирусологичен отговор в сравнение с референтни проучвания на възрастни пациенти с хепатит С, лекувани с подобни режими (схеми).
 
Изследователите са от: Université Catholique de Louvain, Cliniques universitaires St Luc, Bruxelles, Belgium; Paediatric Gastroenterology, Hospital de clinicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil; Unidade de Hepatologica Pediatrica, Hospital das clinicas da faculdade de medicina da universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil; Department of Pediatrics, Stradinš University, Riga, Latvia; Department of Paediatrics, CLINTEC, Karolinska University Hospital, Huddinge, Stockholm, Sweden; Liver Unit, Birmingham Children's Hospital, Birmingham, UK.
 
Референция

EM Sokal, A Bourgois, X Stéphenne, and others. Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection in children and adolescents. Journal of Hepatology 52(6): 827-831 (Abstract). June 2010.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C