Писмо в подкрепа на безинтерфероновите терапии

 На вниманието на:
 
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
 
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
 
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 
Относно: Нужда от спешно лечение за пациенти с хепатит С
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
                    
Обръщаме се към вас от името на пациентско сдружение „ХепАктив“, тъй като снас се свързват десетки пациенти с хроничен хепатит С в напреднал стадий, за да ги информираме относно подходящите терапии за тях. За съжаление в България конвенционалната терапия с пегилиран интерферон е противопоказна при пациенти с цироза, преди и след чернодробна трансплантация, коинфекция с HIV и ред други съпътстващи заболявания. При тези пациенти единственият възможен шанс са безинтерфероновите терапии, които са доказали, че са с висок процент успеваемост, минимални странични ефекти и възможност за прилагане при специалните групи пациенти. Тези терапии са разрешени за употреба вече и в България.
 
Лекарите тук имат опит с тези терапии, благодарение на 2 състрадателни програми за лечение на пациенти с преживяемост под 1 година, които стартираха през изминалите месеци. Чрез тях те успяха да излекуват десетки пациенти, които нямаха друг шанс за живот. За да видите промяната, която настъпва след безинтерфероново лечение, прилагаме и едно кратко видео с първия излекуван пациент в България.
 
Българската асоциация за изучване на черния дроб и Българското дружество по гастроентерология са подготвили списък с пациенти, които не могат да се лекуват със сегашната интерферон базирана терапия. Според лекарите тези пациенти са в последен стадий на заболяването и всяко забавяне ще бъде критично за тях. Ние считаме, че организирането на една обща среща, на която да присъстват институции, лекари и пациентски организации би допринесла за изясняване на детайлите около новите терапии и би ускорила разглеждането и одобрението им.
 
Обръщаме се към вас с молба да спасите живота на тези пациенти, които нямат време да чакат. Освен това, по този начин ще се избегнат множеството хоспитализации и скъпоструващо поддържащо лечение, които се налагат при пациентите с напреднал стадий на заболяването от хепатит С, и които са във финансова тежест на държавата.
 
Разчитаме на вашата подкрепа!
 
 
 
 
С уважение,
Силвана Лесидренска
Председател Сдружение „ХепАктив”
 
Дата: 17 април 2015 г.