Прекратява се употребата на телбивудин ( Sebivo) в България

Снимка
STOP

 

Фирмата - притежател на разрешението за употреба прекратява вноса на  препарата телбивудин (търговско наименование Sebivo), като действието засяга всички страни от Европейския съюз.

Телбивудин е антивирусен медикамент, който се използва при лечение на хроничен хепатит В и се отпуска чрез Протокол 1С от НЗОК.

Необходимо е всички пациенти приемащи Sebivo, да осъществят контакт със своите лекари - гастроентеролози, за да им бъде предписан друг антивирусен препарат. Това налага подаването на нов протокол към районната здравноосигурителна каса по местоживеене. 

За въпроси относно процедурата, може да се свържете с експертите на НЗОК на 0800 14 800.