Причините за рак на черния дроб се променят

Снимка
причини за рак на черния дроб
Photo by Diana Polekhina on Unsplash

Хепатит В и С са по-малко вероятни причинители на рак на черния дроб, отколкото омазненият черен дроб или алкохолът.

В световен мащаб се наблюдава промяна на основните причинители на рака на черния дроб. Все по-малко случаи се дължат на вирусния хепатит и все повече се свързват с неалкохолния стеатохепатит (НАСХ) или сериозната консумация на алкохол. Това се посочва в нов доклад в Cell Metabolism.

„На глобално ниво са необходими спешни мерки, за да се повлияе на метаболитните рискови фактори и да се забавят нарастващите случаи на чернодробен рак, причинен от НАСХ, особено на американските континенти,“ това е заключението на главния автор на изследването Rohit Loomba, д.м. от University of California San Diego School of Medicine и колегите му.

С течението на години и десетилетия хроничният хепатит В или С, болестта на омазнения черен дроб и неговата по-лека форма – неалкохолната болест на омазнения черен дроб, сериозната консумация на алкохол и други причини за увреждане на черния дроб могат да доведат до сериозни усложнения, в т.ч. цироза и хепатоцелуларен карцином, който е най-разпространеният вид рак на черния дроб.

Ракът на черния дроб най-често се диагностицира късно и е труден за лечение, което го прави една от водещите причини за смърт от раково заболяване по света, както и една от най-бързо нарастващите причини за такава смъртност в Съединените Щати. През 2020 г. над 830.000 души по света и 30.000 души в САЩ са починали от рак на черния дроб.

Екипът на д-р Loomba прави оценка на глобалните и регионални тенденции при тежестта на рака на черния дроб и смъртността от него, както и на приноса на разнообразни причини към чернодробните заболявания, като използва данни от изследването Global Burden of Disease (Глобална тежест на заболяванията).

През 2019 г. се смята, че има 534.000 нови случая на рак на черния дроб и 485.000 смъртни случая в резултат на рак на черния дроб по света. Това представлява ръст с 27% в случаите на рак на черния дроб и ръст с 25% в смъртността от 2010 г. насам. След корекциите по възраст, разпространението в световен мащаб и смъртността не се променят в значима степен, освен, че се забелязва сериозен ръст на американските континенти.

Западният тихоокеански регион (където хепатит В е често срещан) отговаря за повече от половината световни смъртни случаи в резултат на рак на черния дроб през 2019 г, но смъртността остава стабилна в сравнение с 2010 г. След корекция по възраст смъртните случаи, свързани с рак на черния дроб, спадат във всички други региони с изключение на един: смъртността бележи рязък ръст в Северна и Южна Америка.

Смъртните случаи в резултат на рак на черния дроб, дължащи се на хепатит В и С, в световен мащаб спадат, благодарение на широкото разпространение на ваксинацията срещу хепатит В (HBV) и лечението му, както и благодарение на откриването на ефективната терапия с директнодействащи антивирусни препарати, която може да излекува вируса на хепатит С (HCV).

За разлика от всички други региони, смъртните случаи от рак на черния дроб, причинен от HBV, нарастват в Америките, „вероятно поради занижена диагностика и липса на знания за болестта,“ според предположението на авторите на изследването. Това е единственият регион, в който не се наблюдава спад на смъртността от рак на черния дроб, причинен от HCV, може би поради „сериозни пропуски в диагностиката и връзката с медицинска грижа.“

Между 2010 и 2019 г, болестта на омазнения черен дроб и употребата на алкохол са отговорни за нарастващия дял на смъртността от рак на черния дроб. Всъщност неалкохолния стеатохепатит (НАСХ) най-бързо се превръща в основна причина за смърт от рак на черния дроб по света (след корекция по възраст), особено в Америките, което авторите отдават на „бързо растящите случаи на затлъстяване.“ Друго скорошно изследване установи, че неалкохолната болест на омазнения черен дроб (НАБОЧД) е водещата причина за рак на черния дроб при по-възрастните американци, включени в здравно-осигурителната програма Medicare.

НАБОЧД и НАСХ често биват придружени от затлъстяване в коремната област, високо кръвно налягане, повишени нива на кръвна захар и нива извън нормата на мазнините в кръвта, по-известни под общото название метаболитен синдром. Без налични ефикасни и одобрени лекарствени терапии, контролът върху заболяването зависи от промени в начина на живот като отслабване и спорт.

Loomba и колектив правят проекция, според която ракът на черния дроб, свързан с НАСХ, ще продължи да нараства през следващото десетилетие в САЩ, Европа и Азия. „Нужни са спешни мерки на световно ниво, за да се занимаем с рисковите фактори на метаболитния синдром и да бъде забавена нарастващата тежест на рака на черния дроб, свързан с НАСХ,“ пишат те.

Употребата на алкохол се оказва втората най-бързо нарастваща по значимост причина за рак на черния дроб, която отново нараства най-вече на американските континенти. Авторите отбелязват, че световното потребление на алкохол ще се увеличава още, особено в Западния тихоокеански регион и Югоизточна Азия, което може да доведе до още повече случаи на рак на черния дроб в бъдещето.

„Може да се помисли на национално ниво да се прилагат политики като повишена цена и данъци за алкохола, за да се намали тежестта на рака на черния дроб, свързан с употребата на алкохол в страните с високо потребление на алкохол на глава от населението,“ е тяхното предложение.

 

Източник: https://www.hepmag.com/article/causes-liver-cancer-changing

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.