Природно съединение блокира инфекцията с хепатит С: откритието може да доведе до ново лечение

Дата: 09 януари 2010
Разпространил: http://www.eurekalert.org/
 
Изследователите са идентифицирали два клетъчни протеина, които са важен фактор при инфекцията с хепатит С - едно откритие което може да доведе до одобряване на нови и по-малко токсични лечения на това заболяване, което може да доведе до чернодробен рак и цироза.

По приблизителни изчисления от 270 до 300 милиона души по света са заразени с хепатит С, а конвенционалните терапии - интерферон и рибавирин - могат да имат значителни странични ефекти. Едно ново лекарство, насочено по-скоро към клетъчните протеини отколкото към вирусните протеини би било ценно допълнение към лечебния арсенал, казва Samuel French, асистент по патология и водещ автор на изследването.
 
Целта на French и екипа му е била да идентифицират клетъчните фактори, участващи в репликацията на хепатит С и с помощта на масовата спектроскопия те установили, че топлинно-шоковите протеини (HSP) 40 и 70 са важни за вирусната инфекция. Известно е от преди това, че HSP 70 има участие, но за пръв път HSP 40 се свързва с инфекцията от хепатит С, казва French. Освен това те показват, че естественото (природното) съединение Quercetin (Кверцетин), което възпрепятства синтеза на тези протеини, значително потиска вирусната инфекция в клетъчна култура.
 
“Това е важен резултат защото можем да блокираме тези протеини, като идеята е да се намали нивото на вируса в хората и, в идеалния случай, напълно да го елиминираме,” казва French, който също е и изследовател в Многопрофилния Раков Център “Джонсън” (Jonsson Comprehensive Cancer Center) към UCLA.
 
Изследването е публикувано в най-новия брой на списание Hepatology.

Тъй като Кверцетинът е показал, че потиска инфекцията от хепатит С - казва French - UCLA ще стартира клинично изпитание, фаза І, за да се установи дали съединението е безопасно и ефективно. Кверцетинът е биофлавоноид, който се извлича от растения и се използва като хранителна добавка от някои хора. Лабораторни изследвания показват, че той има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, а се изследва и за широк кръг от потенциални ползи за здравето.  В момента се провеждат няколко клинични изпитания, все още в ранен етап, които изследват кварцетина за безопасност и ефикасност срещу саркоидоза, астма и абсорбиране на глюкозата при затлъстяване и диабет.

“Тъй като кверцетинът е насочен по-скоро към клетъчните отколкото към вирусните протеини, вероятността от развиване на вирусна резистентност е по-малка,” казва French. “Клетъчните протеини не могат да се изменят така могат да се променят вирусните протеини.”

Много пациенти в САЩ имат такъв тип вирус на хепатит С, който не отговаря на стандартните терапии. В такива случаи, ако вирусът не може да бъде блокиран, може да се появи краен стадий на чернодробно заболяване, а в крайна сметка да настъпи и смърт. След като HSP 40 и 70 са били идентифицирани, French и неговият екип използвали кверцетина в опит да блокират протеините и установили, че съединението “е намалило производството на инфекциозни частици до нетоксични концентрации,” според изследването.
 
“Кверцетин позволява анализ (дисекция) на жизнения цикъл на вируса и има потенциална терапевтична употреба за намаляване производството на вируса свързано с ниска токсичност,” съобщава изследването.

Клиничното изпитание на UCLA ще бъде насочено главно към лицата с хепатит С, тип 1, който е преобладаващият неотговарящ тип в страната.Само около 50% от хората с хепатит С от тип 1 дават отговор на лечението, казва French.

За изследването ще бъдат набрани доброволци с хепатит С, тип 1, които са решили да не се подлагат на конвенционалните терапии. French казва, че при други изследвания на различни заболявания не е имало странични ефекти в резултат от употребата на кверцентин.

“Едно нетоксично лечение на хроничния хепатит С би било нещо чудесно, тъй като настоящите ни терапии имат значителни странични ефекти, а и само част от пациентите дават отговор,” казва French.

Това тригодишно изследване е финансирано от National Institutes of Health, the Cure Digestive Diseases Research Center и the Stein Oppenheimer Endowment Award.
 
Многопрофилният Раков Център “Джонсън” (Jonsson Comprehensive Cancer Center) към UCLA има над 240 изследователи и клиницисти, които се занимават с изучаване на заболяванията, превенция, откриване, контрол, лечение и обучение. Като един от най-големите национални многопрофилни ракови центрове, центърът Jonsson се занимава с подкрепа на научните изследвания и превръщането на общите науки в основни водещи клинични изследвания. През м.юли 2009 г., центърът бе включен сред 12-те най-добри ракови центрове в страната от U.S. News & World Report, една класация, която вече се прави в продължение на 10 години. За повече информация относно Jonsson Cancer Center посетете нашата уеб-страница http://www.cancer.ucla.edu/.

 
 

Можете да коментирате новината тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=2621.0

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C