Рискови фактори за инфекция по време на лечението на хроничен хепатит С

Дата: 17 октомври 2010
 
Неутропенията по време на лечението на инфекция с вируса на хепатит С с пегинтерферон алфа и рибавирин е често срещана причина за намаляване на дозата на пегинтерферон алфа.
 
Намаляването на дозата се прави с цел предотвратяване на бактериални и гъбични инфекции, които се срещат често по време на лечение на вируса на хепатит С и могат да бъдат вследствие на неутропения.

Д-р Robert de Knegt и колеги от Холандия изследват появата на инфекции и връзката им с неутропения като идентифицират потенциални рискови фактори за инфекции по време на лечение на вируса на хепатит С.

В това едноцентрово, кохортно проучване 2,876 посещения, направени от 321 пациенти, лекувани с пегинтерферон алфа и рибавирин, са били оценени за неутропения, инфекции, намаляване на дозата, и потенциалните рискови фактори за инфекция по време на лечението на хепатит С.

Изходният среден абсолютен брой на неутрофилите (ANC) е 3420 клетки/μL, а 16 пациенти са имали изходен ANC под 1500 клетки/μL.

Изследователският екип е наблюдавал неутропения, дефинирана като ANC по-малко от 750 клетки/μL, при 30% от пациентите и ANC под 375/μL при 5% от пациентите.

Изследователският екип е установил, че 22% имат инфекции.

Екипът отбелязва, че 14% от инфекциите са били определени като тежки.

Инфекциите не са обвързани (не се намират в корелация) с неутропения по време на лечението.

Екипът констатира, че намаляването на дозата не е довело до намаляване процента на инфекциите.

Многовариантният логистичен регресионен анализ показва, че възрастта над 55 години и изходната хипергликемия са свързани с повишен риск от инфекция по време на лечението на хепатит С.
 
Цирозата и хроничната обструктивна белодробна болест не са рискови фактори за инфекция.

Екипът на д-р Knegt заключава: "Бактериалните инфекции по време на лечение с пегинтерферон алфа и рибавирин не са свързани с неутропения."

"По-възрастните пациенти и пациентите с лошо контролиран захарен диабет са с по-голям риск да развият инфекции по време на лечение на вируса на хепатит С."
 
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C