Ръст на инфекциите с хроничен хепатит B от 2008 г. насам

Снимка
Hepatitis B rise

17 юни 2019 г.

Тук може да прочетете целия доклад (на английски език): https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hepatitis-B-annual-epidemiological-report-2017.pdf

Повечето (58%) от почти 27000 нови докладвани случаи на хепатит В в Европейския съюз и Европейската икономическа общност през 2017 г. са определени като хронични инфекции. Това следва устойчивата тенденция на нарастване на случаите на хроничен хепатит В от 2008 г. насам.

Има доказателства за продължаващо предаване на хепатит В и непрестанно внасяне на случаи в много европейски държави (поради миграция), става ясно от наличните данни от наблюдение на страни от Европейския съюз и Европейската икономическа общност (ЕС/ЕИО) за 2017. Непълните данни, както и различията в националните системи за наблюдение и практики затрудняват по-подробния епидемиологичен анализ на докладваните данни.

В по-голямата част от страните от ЕС/ЕИО, които системно докладват, се забелязва устойчив спад на новите остри инфекции с хепатит В 1.1 за 100 000 население през 2008 г. на 0.6 през 2017 г. Това съответства на общите глобални тенденции и най-вероятно е резултат от успешните национални имунизационни програми: в тези страни острите инфекции с хепатит В сред хората под 25-годишна възраст са спаднали от 20% през 2008 г. до 12% през 2017 г. Хроничните случаи под 25 г. са намалели от 21% през 2008 г. до 10% през 2017 г.

Въпреки това, през същия период съобщенията за хроничен хепатит B като цяло са се увеличили от 6.7 на 100 000 население на 10.2 през 2017 г. като най-високите стойности, които се съобщават, са при хората между 25 и 34-годишна възраст. Съобщените данни за хроничните случаи на хепатит В явно отразяват интензивността на местните политики за изследвания и скрининг – така при страните с подробни програми за изследване има и най-много известия за нови случаи. Високият брой хронични инфекции от северна Европа силно влияе на тенденциите, като напр. в Обединеното Кралство са съобщени 62% случая на хроничен хепатит B през 2017 г.

Непълните данни се отразяват на тълкуването

Данните за предаването са ключови за разбирането на епидемиологията на хепатит В. Но информацията за начина на предаване е пълна само за около една трета (29%) от докладваните остри случаи през 2017 г. и за само 13% от докладваните хронични случаи. Оттам следва, че данните не са напълно представителни и е трудно да се разтълкуват наблюдаваните тенденции и различия между страните.

За острите случаи, за които има пълна информация - 718 на брой, най-обичайният път на предаване, който се съобщава е по полов път между хетеросексуални партньори (27%), следван от медицински начин на предаване (16%), секс между мъже (13%), нетрудови наранявания (10%) и инжектиране на наркотици (10%). Сред случаите на остър хепатит В, дължащи се на фактори, свързани с медицински и здравни грижи през 2017 г., 74% са от Италия, Полша и Румъния.

Там, където има налична информация, предаването от майка на дете и в медицинска среда, са сред най-често посочваните пътища на хроничната инфекция с хепатит В (41% и 28% съответно). 90% от хроничните случаи, свързани с болнично предаване на инфекцията, са съобщени от Полша.

От 12 018 случая (45%) с информация за вносен статус, 3 778 (31%) са съобщени като внесени. Влиянието на миграцията върху епидемиологията на хепатит B допълнително подчертава необходимостта страните да разработят на база на доказателствата скринингови интервенции, които да таргетират най-засегнатите мигрантски общности. То също така подчертава значението на наблюдаването на рутинни индикатори на миграцията като например вносен статус.

Относително високият брой - 26 907, на съобщени инфекции с хепатит B през 2017 г. и, особено хронични случаи, в съчетание с разнообразието на пътища на предаване на болестта из Европа, предполага, че страните трябва да поддържат и да засилят местната превенция на хепатит, както и програмите за контрол.

Европейският план за действие на СЗО препоръчва властите да идентифицират ключови групи население и райони с високо разпространение на хепатит, накъдето да насочат усилията си.

Европейският център за контрол на болестите публикува рамка за мониторинг, с която да подкрепи страните от ЕС/ЕИО в усилията им да внедрят програми за контрол на хепатит В и С. Тази система ще предостави подробен и наистина необходим поглед върху напредъка при борбата с тези инфекции, а също така дава по-ясна представа за действителната тежест на заболяването.

Източник: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/chronic-hepatitis-b-infections-rise-2008