Сдружение ХепАктив алармира държавните институции относно проблем с наличността на препарата "Viread"

Във връзка със зачестили сигнали относно проблемни доставки на препарата "Viread", Сдружение ХепАктив подаде следния сигнал до:
 
1. Министерство на здравеопазването, с входящ номер: 63-00-42/24.03.2015
2. Изпълнителна агенция по лекарствата, с входящ номер: IAL12373/24.03.2015
3. НЗОК, с входящ номер: 15-02-2015/25.03.2015
 
Призоваваме всички пациенти, които срещат проблеми с доставката на този препарат, да алармират МЗ, ИАЛ и НЗОК. Сигналите могат да се изпращат в писмена форма, по Български пощи с обратна разписка.
 
                             
ПИСМО-СИГНАЛ
 
 На вниманието на:
 Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
ДОЦ. АСЕНА СТОИМЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИАЛ
 
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НЗОК
 
 
 
 
 
                                                                         
УВАЖАЕМИ Д-Р МОСКОВ,
                          ДОЦ. СТОИМЕНОВА,
                          Д-Р КОМИТОВ,
 
 В качеството си на представител на пациентско сдружение „ХепАктив’’ си позволявам да се обърна към вас с молба за съдействие относно сериозен проблем, който срещат пациентите с хроничен хепатит „В“.
 
 В последно време в сдружението получаваме множество сигнали, както от пациенти, така и от лекари, относно липсата или ненавременната доставка на препарата „Viread tabl.Film-coated 245 mgx30’’, който се предписва с протокол 1А за дългосрочно лечение на хроничен хепатит „В“. В много от случаите се касае за закъснение с дни или седмици, а има и единични случаи при които аптеката изобщо не може да подсигури лекарството, аргументирайки се, че той липсва в аптечните складове, поради реекспорт.
 
 Такава ситуация имахме през юни 2014 г, но след сигнал от наша страна (вх.номер 55-00-247/03.06.14) и проверка от страна на Здравната каса, доставките на „Viread tabl.Film-coated 245 mgx30’’ бяха възстановени.
Причината да възникне отново същата ситуация тази година е отпадането на чл. 217 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:
 
„Предвидено е мълчаливо съгласие за износ, ако изпълнителният директор не възрази срещу извършване на износа писмено в тридесетдневен срок от уведомлението….
Въвеждането на разрешителен режим, „маскиран“ като уведомителен, при липсата на ясни правила и критерии съдържа и потенциал за създаване на корупционни практики. “
 извадка от РЕШЕНИЕ № 1 от 29 януари 2015 г. по конституционно дело № 5 от 2014 г.
 
 Прилагаме следните документи:
2.      УКАЗ № 30
 
  
 Така създадените условия за реекспорт оставят на практика пациентите без лечение. Самият препарат е изключително скъп (587 лв/опаковка) и нито един пациент не може да си позволи да заплаща тази сума ежемесечно. Прекъсването на лечение поради недостиг на лекарства обезсмисля самата терапия и би нанесла физически вреди на пациента (възможен остър хепатит и летален край), а на държавата - финансови загуби.
 
 Ние сме изключително обезпокоени от настоящата ситуация, ето защо се обръщаме към вас с предложение да се инициира среща, на която да присъстват представители на държавните институции, фирмата-вносител на препарата за България и пациентската ни организация, за да се обсъдят възможните варианти за разрешаване на проблема.
 
 
  Разчитаме на вашата подкрепа!
 
 
  
  
С уважение: Силвана Лесидренска
Председател Сдружение „ХепАктив”
 
Дата:24.03.2015 г.
 
 
Темата продължава тук: