Сдружение Хепактив обжалва пред ВАС приетите критерии за лечение на хепатит С

Във връзка с новоприетите изисквания за лечение на хепатит С, влизащи в сила от 16-ти януари, днес нашият адвокат  Елмира Исмаил входира жалба (входящ номер 644/13.01.17) във Върховен административен съд, гр. София с искане за спиране действието на тези изисквания до произнасянето на Съда по съществото на спора.

Защо се стигна до тук: http://www.hepactive.org/blog/NZOK_new_criteria_HCV_2017

Информация в медиите за случващото се през последните дни: http://www.hepactive.org/blog/media_coverage_new_criteria_HCV_2017