След дългодишни усилия изследванията за хепатит В и С бяха включени в годишния профилактичен пакет

Снимка
vacutainer
Photo by Testalize.me on Unsplash
 

Исторически момент за българската здравна система - след дългогодишни съвместни усилия на лекарската и пациентска общност, изследванията за хепатит В и С най-накрая ще се полагат безплатно на здравноосигурените български лица, подлежащи на годишен профилактичен преглед.

 

Мярката е част от пакета услуги и дейности, предвидени в първата Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити 2021-2025 г. Програмата бе разписана от Експертен съвет през 2018-2019 г., като в последствие бяха необходими близо 2 години за нейното одобрение от Министество на здравеопазването и Министерски съвет през април 2021. Сдружение ХепАктив е член на Експертния съвет и особено активен участник в диалога с държавните институции по отношение на всички мерки и дейности, касаещи вирусните хепатити.

Какво се въвежда сега?

 • На всеки 5 години, лицата на възраст между 40 и 65 г. ще имат право на безплатно изследване за двата вируса, като направление за това ще се дава от общопрактикуващия лекар. Според наличните данни, хепатит В и С се срещат най-често над 40 г. възраст (при хепатит В има задължителна ваксина при раждане от 1992 г.; при хепатит С начините на инфектиране също оформят възрастова граница при пациентите).
 • Изследването за хепатит С ще се полага на всяка бременна жена, независимо от нейната възраст. Досега само хепатит В беше включен в пакета задължителни изследвания при бременност.

 

Какво друго е заложено в Програмата и предстои да бъде въведено?

 • Услуги по превенция, скрининг и грижи за хората, намиращи се в повишен риск от инфектиране с вирусни хепатити, включително осигуряване и лечение на здравнонеосигурени лица
 • Национален регистър, който ще позволи да се следи заболеваемостта от вирусни хепатити, което от своя страна ще даде реални, а не предполагаеми епидемиологични данни
 • Ваксина за хепатит В при определени групи лица, изложени на по-голям риск от инфектиране с вируса (ваксината е задължителна и безплатна едиствено за новородените, родени след 1992г.)
 • Непрекъснат и безплатен достъп до допълнителна ваксинопрофилактика (имуноглобулин) за новородените от майки с хроничен хепатит В. В момента този медикамент липсва от държавата и родителите са принудени да го закупуват от чужбина на цена около 100 евро
 • Повишаване на имунизационният обхват за хепатит В при новородените, за 2018 г. той е 85.1%, при 95% през 2010г.
 • Намаляване смъртността от вирусни хепатити с 40% до 2024г.
 • Качествени грижи и подкрепа на хората, живеещи с хепатит В и С
 • Координирани дейности за превенция и контрол на вирусните хепатити на национално и местно ниво
 • Промяна в обществени нагласи и информираност по отношение на превенцията на вирусните хепатити на индивидуално и общностно ниво и намаляване на стигмата и дискриминацията

 

Повече за Програмата може да разберете от Националната среща с участието на експерти, която организирахме през март 2021