Статистика за публикуваните материали и посещаемостта на сайта за изминалата една година

В този пост ще направим отчет за работата, която свършихме по сайта през изминалата една година след неговото стартиране. Ще публикуваме и статистиките за посещенията през този период, защото именно тази информация се явява допълнителен коректив за нашата работа. 

Стартирахме сайта на 30-ти март 2009 година с амбицията да го превърнем в място, където всеки, който е засегнат по един или друг начин от болестта хепатит, да може да получи информация за заболяването, и за последните новини и открития в тази област.
В деня, в който пуснахме сайта онлайн, стартирахме с 63 материала. Те включваха:
- написани от нас статии, като за източници бяха използвани най-авторитетните източници, до които имахме достъп, като български учебници по медицина, както и медицинска литература на английски. В тези статии се опитахме да покрием всички най-важни теми, като "Видовете хепатит", "Диагностика", "Чернодробна биопсия", "Устройство на черния дроб", и т.н.
- преведени материали на месечни обзори на научните публикации за хепатит B и C, това бяха т. нар. HBV журнал и HCV журнал.
- преведени новини в областта на хепатита.
- отговори на различни често задавани въпроси.
Още тогава обещахме, че ще продължим да работим върху сайта и да го обновяваме с нова информация. За тази изминала година публикувахме нови 221 материала (или средно 18.4 на месец и 4.25 на седмица). Това включва:
- всички новоизлезли броеве на HBV журнал и HCV журнал.
- по-голямата част от лист-фактите от сайта на www.hcvadvocate.org и www.hbvadvocate.org, които на много достъпен език дават информация за това какви са най-важните и основни неща, които трябва да знаят пациентите, съответно за хепатит B и хепатит C.
- обзорни материали от научни конференции.
- различни новини от областта на хроничните вирусни хепатити и чернодробните заболявания.
- ръководства за пациента - за подготовка за лечение, за страничните ефекти по време на лечението, за след края на лечението и т.н.
- попълнихме и секцията "Често задавани въпроси" с още информация.
- преведохме и някои научни статии, като например публикацията на EASL: "Наръчник за траен отговор при лечение с peginterferon алфа-2а при HBeAg-отрицателен хроничен хепатит В".
- написахме още авторски статии, като попълнихме празнините, свързани с информация за други по-малки известни вируси, които могат да причинят хепатит. С този цикъл от статии можем да кажем, че сме представили всички вируси, за които се знае или се предполага, че могат да причинят хепатит и съответно увреждане на черния дроб.

Каква беше посещаемостта на сайта за този период от 12 месеца. За информация за тези статистики ще използваме брояча на Google - Google Analytics, въпреки че в самия сайт има брояч и на друга компания, която предоставя такава услуга: Statcounter.
През този период сайта е имал 69 716 посещения и 243 175 разгледани страници, което прави по 3.49 страници на посещение. Средното време, прекарано на сайта от всеки посетител, е било 4 минути и 56 секунди. Броят уникални посетители за този период е 41 492.
Ако се погледне графиката, която е малко по-долу, се вижда, че в първите месеци посещенията са били около 4500 на месец (средно по 150 на ден), а в последните 6 месеца са се увеличили първо до около 6 000, а в последните три месеци, до около 8 000 на месец (или около 270 на месец).
Броят разгледани страници за последните 6 месеца се движи около 20-22 000 на месец.

Тази статистика може да изглежда много скромна сравнена с някой от големите български портални сайтове, но като имаме предвид колко тясно специализиран е сайта, тези статистики показват, че информацията, която публикуваме достига и интересува голям брой хора. Ако към тази статистика добавим и над 700 000 посещения, 3 000 000 разгледани страници, и над 390 000 уникални посетители в нашия форум за последните три години, то можем да видим колко сериозен проблем е заболяването хепатит, като тук трябва да отчетем и това, че само малък процент от хората с хроничен вирусен хепатит в България знаят за заболяването си (около 10%), и само малка част от тях ползват Интернет с цел да получават информация и да търсят подкрепа във връзка със заболяването си. Това означава, че има посещаемост и от хора, които се опитват да се информират за заболяването, с цел да си направят изследвания, или да научат повече за него, както и от хора, които имат отношение към темата (професионално или друго).

Желанието на всички нас от сдружение ХепАктив, е да продължим да се опитваме да подобрим информираността на болните, близките и обществото като цяло за важността и опасността от това заболяване. Ще продължим да даваме възможности за взаимопомощ и да осигуряваме подкрепа на болните и близките на засегнатите от това заболяване, не само чрез форума, а и чрез други наши инициативи, които предстоят.

 

С най-добри пожелания,
Екипът на ХепАктив