СЗО: целите за елиминиране на хепатит до 2030 г. не могат да бъдат изпълнени без сериозно засилване на тестването и лечението

Снимка
world hepatitis map
Photo by Kelsey Knight on Unsplash

Глобалните цели за намаляване на смъртността от вирусни хепатити няма да бъдат изпълнени без сериозно ускоряване на универсалния достъп до тестване и лечение. Това заяви в края на май Световната здравна организация в рамките на преглед на напредъка по пътя към елиминирането на хепатит В и С.

Глобалният доклад върху ХИВ, вирусния хепатит и инфекциите, предавани по полов път за 2021 г. показва моментна снимка на последните статистически данни за вирусния хепатит и лечението му, както и прави препоръки за действия, с които да се ускори напредъка по пътя към елиминирането на вирусния хепатит.

Около 14 милиона души са починали от вирусен хепатит през 2016 г., 1,75 милиона са се инфектирали с хепатит С през 2015 г. и 1,1 милиона души са се инфектирали с хепатит В през 2017 г. – това са последните години, за които СЗО има обобщени данни.

Докладът разкрива, че нивата на диагностициране на вирусните хепатити са ниски във всички региони по света. Под 1% от хората с хепатит В в Африка и 2,3% от хората с хепатит В в Западния Тихоокеански регион са диагностицирани. Макар че нивата на диагностициране на хепатит С са по-високи в някои региони – 36% в Америките и 21% в Западния Тихоокеански регион, СЗО счита, че само 19% от хората с хепатит С знаят статуса си към края на 2017 г.

СЗО предвижда, че е необходимо да бъдат инвестирани $6 млрд. на година в тестване за вирусни хепатити, за да се постигнат целите за елиминиране до 2030 г. Също така са необходими иновации при тестването в местата за грижа, за да се подобри достъпа до тестване и да се улесни връзката със съответната грижа.

Към края на 2017 г. 5 милиона души са били лекувани от хепатит С чрез директнодействащи антивирусни средства. Според преценката на СЗО 9,4 милиона души получават лечение за хронична инфекция с хепатит С, което е деветкратно увеличение от 2015 г. насам.

Основно предизвикателство за много страни остава липсата на финанси за тестване и лечение на вирусен хепатит, но СЗО изтъква успехите в разработването на национални стратегии за елиминиране на хепатита в Азия и Източния Средиземноморски регион, както и включването на лечението на хепатит В в националната здравноосигурителна схема на Китай.

Докладът подчертава важността на това да се интегрират услугите за диагностика и лечение на вирусен хепатит, ХИВ и болести, предавани по полов път. Два примера за начини, по които програмите могат да работят в по-тясно сътрудничество, за да се постигнат целите за елиминиране, са интегрирането на диагностичния капацитет чрез използването на платформата GeneXpert, както и постигането на тройно елиминиране на предаването от майка на дете на ХИВ, хепатит В и сифилис чрез използването на обикновени платформи за предоставяне на услуги.

Достигането на универсално здравно покритие е от критично значение за усилията за елиминиране, особено за ключови популации като например хората, които употребяват венозни наркотици, и които може да нямат достъп до здравно обслужване. Застъпничеството за вътрешни инвестиции в елиминирането на вирусните хепатити също е ключово действие според СЗО, но организацията признава, че за много страни със среден доход, които нямат достъп до генерични медикаменти, високата цена на директнодействащите антивирусни препарати остават бариера пред по-мащабното лечение.

Подобреното събиране на данни ще бъде ключово за постигане на целта за елиминиране на вирусния хепатит. По-пълното докладване ще позволи по-добър контрол на процеса. Макар че докладването на вирусни хепатити се подобрява, то все още изостава по отношение на ХИВ в повечето страни и законодателите и застъпниците не разполагат с информация за онези части от населението, които имат намален достъп до грижи, както и информация за пропуски в националните програми за отговор на болестта.

„Напредъкът ни до момента показва, че разполагаме с интервенции и подходи за сериозно въздействие и силен отговор срещу COVID-19, ХИВ, вирусни хепатити и болести, предавани по полов път,“ твърди д-р Meg Doherty, директор на Отдела за глобални програми за ХИВ, хепатит и болести, предавани по полов път в СЗО. „Докладът е покана за действие – имаме 9 години, за да постигнем своите цели. Необходимо е всички участници и заинтересовани лица да ускорят действията си по отношение на тези три заболявания, за да изпълним своите амбициозни, но постижими цели до 2030 г.“

Източник:http://infohep.org/WHO-says-2030-hepatitis-elimination-targets-will-not-be-met-without-massive-scale-up-of-testing-and-treatment/page/3549672/

Уточнение: Преводите се извършват от немедицинско лице, като е възможно да бъдат допуснати неволни неточности. За повече информация се обърнете към оригиналния източник или към медицински специалист, който би могъл да ви помогне в интерпретацията.