Татуировките увеличават риска от хепатит С

Автор: Michael Smith, North American Correspondent, MedPage Today
Редактирано от: Adam J. Carinci, MD; Instructor, Harvard Medical School and Dorothy Caputo, MA, RN, BC-ADM, CDE, Nurse Planner
Дата: 10 август 2010
Разпространил: www.medpagetoday.com
 
Според едно многонационално проучване, световната мания за татуировки, особено сред младите хора, непрекъснато нараства, а заедно с нея расте и риска от заразяване с хепатит С.  
 
Един систематичен преглед и мета-анализ на 124 публикувани проучвания от 30 страни установява, че е почти три пъти по-вероятно хората с татуировки да имат хепатит С отколкото тези без татуировки, според Jane Buxton, MD, от Центъра за контрол на заболяванията на Британска Колумбия във Ванкувър и колеги.
 
Но в някои подгрупи (особено използващите неинжекционни наркотици) вероятността да имат вируса е почти шест пъти по-висока, пишат Buxton и колегите й онлайн в International Journal of Infectious Diseases.
 
План за действие
  • Обяснете на пациентите, че татуирането е свързано с по-висок риск от заразяване с хепатит С.
  • Отбележете, че  този анализ е ограничен поради наблюдателния характер на включените проучвания и, че такива проучвания не могат нито да докажат, нито да опровергаят причинно-следствена връзка.
През последните години татуировките стават все по-популярни. Около 36% от американците под 30 години имат рисунки по кожата, пишат изследователите. Те добавят, че в Канада около 8% от учениците в гимназиите имат поне една татуировка, а 21% от тези без татуировка са готови да си направят такава.
 
Тъй като инструментите за татуиране влизат в контакт с кръв и секреции, възможно е да стане заразяване ако тези инструменти се ползват за повече от едно лице без да бъдат стерилизирани или без спазване на нужната хигиена, отбелязват изследователите. Освен това, боите за татуиране не се съхраняват в стерилни контейнери и също могат да предават заразите.
За да определят количествено рисковете, учените разглеждат и анализират 124 изследвания от 30 страни (включително Канада, Иран, Италия, Бразилия и Съединените щати). От тях в мета-анализа са включени 83 скринингови (профилни), казусни и кохортни проучвания.
 
Те установили, че сборният коефициент на относителен риск (odds ratio, OR) за хепатит С (при сравняване на лицата с и без татуировки) е 2.74 (95% CI 2.38 до 3.15).
 
Те установили, обаче, че в анализите на подгрупите рискът може да скочи значително. Например, в статистическите извадки, получени от потребители на неинжекционни наркотици коефициентът OR е 5.74 (95% CI 1.98 до 16.66).
В други групи коефициентът на относителен риск е:
  • 3.73, при кръводарители (95% CI 2.46 до 5.67).
  • 3.20, за извадки от болниците (95% CI 2.25 до 4.56).
  • 3.06, за използващите инжекционни наркотици (95% CI 1.2 до 7.25).
  • 2.80, при високо-рискови популации (95% CI 1.63 до 4.82).
  • 2.79, при извадките от различни общности (95% CI 1.95 до 4.00).
  • 2.56, за извадките от затворите (95% CI 1.97 до 3.32).
Някои изследвания са с големи интервали на точност (CI), съобщават учените, но ако те не бъдат взети предвид, то промяната в общия резултат е малка.
 
Анализът е ограничен от наблюдателния характер на включените в него проучвания, пишат изследователите. Освен това възможно е изследвания с незначим ефект да не са публикувани, което води до нарастване на наблюдаваните коефициенти на относителен риск.
 
Изследователите заключават, че са необходими указания за контролиране на инфекциите за татуировчиците и клиентите им, както и контрол на спазването им чрез проверки, информиране за нежелани реакции и водене на отчетност. Според тях програмите за превенция трябва да се насочат към младите хора (които е най-вероятно да си направят татуировки) и сред затворниците (които живеят в среда с широко разпространение на хепатит C).
 
- Проучването няма външно финансиране.
- Авторите заявяват, че нямат конфликт на интереси в индустрията с татуиране.
- Статията е разработена в сътрудничество с ABC News.
 
Основен източник:
International Journal of Infectious Diseases
 
Референтен източник:
Jafari S et al. "Tattooing and the risk of transmission of hepatitis C: a systematic review and meta-analysis" Int J Infect Dis 2010; DOI: 10.1016/j.ijid.2010.03.019.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C